Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Starsfonder med extra fokus på hållbarhet

Starsfonderna utmärker sig genom att de investerar i företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Företag som vi bedömer står bättre rustade för en hållbar framtid, framtidens stjärnor helt enkelt.

Det här är Nordeas Starsfonder

Starsfonderna placerar i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik (ESG).

Omfattas av en extra analys  

Våra Starsfonder försöker aktivt placera i företag som beaktar hållbarhetsfrågor istället för att exkludera företag som inte gör det.

Alla företag som kan komma i fråga för våra Starsfonder genomgår därför en omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, sociala frågor, som till exempel mänskliga rättigheter, och affärsetik (ESG). Analysen genomförs av Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. 

Syftet med ESG-analysen är att hitta hållbara företag som kan skapa god avkastning på lång sikt.

För att integrera ESG-analyserna fullt ut i besluten har Nordeas team för ansvarsfulla investeringar utvecklat en positiv 4-stegsprocess som används för att identifiera hållbara företag att investera i.

Analyserna utgör underlag till en ranking av företagen som sedan används av fondförvaltarna i urvalet av företag att investera i.

Alla företag rankas – A, B eller C

A: Företag med ranking A är mogna företag med en stabil ledningsstruktur och väl fungerande riktlinjer och rutiner för att hantera de största utmaningarna.

B: Ett företag med ranking B har en ledning som är engagerad i ESG-frågorna och är i färd med att utveckla sin ledningsstruktur. De är medvetna om vilka de största utmaningarna är och hanterar dem till viss del. Företaget rapporterar årligen om sitt arbete.

C: Företag med ranking C har inte hängt med i utvecklingen. Högsta ledningen är inte engagerade i ESG-frågorna och företaget har inte gjort någon fullständig bedömning av sina ESG-risker eller identifierat områden som behöver åtgärdas.

För att få ingå i Starsfonderna måste företagen vara rankade B+ eller bättre, medan även B-rankade företag kan ingå i fonden Emerging Stars.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Spara i Starsfonderna

Fonder med fokus på hållbarhet

Logga in och börja spara Öppnas i nytt fönster

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Några fonder som ingår i Starsfamiljen

Nordea Emerging Stars  

En aktiefond som placerar uteslutande i tillväxtländerna, bland annat Indien, Kina och Sydafrika. Portföljen innehåller betydligt färre bolag än de flesta andra tillväxtmarknadsfonder och placerar normalt i ca 40-60 bolag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.  

Nordea Emerging Stars Bond Fund

En räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer från tillväxtländer. Obligationerna är utgivna av stater, myndigheter, hypoteksinstitut och företag i tillväxtländer eller företag som bedriver större delen av sin verksamhet där.

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.   

Nordea European Corporate Stars Bond Fund

En räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea European High Yield Stars Bond Fund

En räntefond som huvudsakligen placerar i High yield-obligationer (låg kreditvärdighet), utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea European Stars

En aktiefond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna. Fonden har innehav i ca 45 företag. Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.  

Nordea Global Stars

En aktiefond som placerar globalt i bolag som agerar ansvarsfullt och som förväntas skapa god avkastning på sikt.  Fonden har innehav i mellan 50-70 företag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Innovation Stars

En aktiefond som placerar i innovativa bolag framför allt i Sverige och Norden men även globalt och fokuserar på områdena Hälsovård, Teknik, Konsument och Hållbarhet. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Nordic Stars

En aktiefond som placerar i bolag från Danmark, Finland, Norge och Sverige, och strävar efter en portfölj med de 50 bolag. 

Se mer om fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea North American Stars

En aktiefond som placerar på de Nordamerikanska aktiemarknaderna. Dessa marknader är väl genomlysta och det råder hård konkurrens mellan investerare som söker skapa avkastning här. Genom att tillämpa ett extra lager av hållbarhetsanalys anser förvaltarna att de får ytterligare bra verktyg för att hitta vinnarna bland bolagen och därmed en bättre möjlighet att skapa god avkastning.

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Swedish Stars

En aktiefond som placerar på den svenska marknaden, som domineras av bolag inom verkstadsindustrin och detaljhandel. Många av dessa bolag har stor export, framför allt till tillväxtländerna. Investeringar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är från varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi undviks. Fonden investerar i 30-50 svenska bolag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea Swedish Bond Stars

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Fonden får även placera en mindre del i europeiska räntebärande värdepapper. Investeringar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på kolbrytning och i bolag där mer än 50 procent av omsättningen är från varor och tjänster inom kategorin fossilt bränsle undviks.

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Emerging Stars, Nordea European Stars, Nordea Global Stars och Nordea Nordic Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Nordea Swedish Stars och Nordea Swedish Bond Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.