Fördelar med Nordea Pensionsportfölj

Vad är Nordea Pensionsportfölj?

Nordea Pensionsportfölj är vår entrélösning inom fondförsäkring som vi erbjuder för avtalspension eller individuell tjänstepension. Du kan även välja Nordea Pensionsportfölj om du har ett privat pensionssparande

Det är ett bekvämt sparande och passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Förvaltningen i Nordea Pensionsportfölj sker i tre underliggande portföljer: Pensionsportfölj Aktie, Pensionsportfölj Diversifiering och Pensionsportfölj Värdesäkring. Fram tills du fyllt 61 år är hela sparandet placerat i aktieportföljen. Därefter sker en månadsvis omfördelning av dina pensionspengar till diversifieringsportföljen och värdesäkringsportföljen. Omfördelningen är helt klar när du fyllt 80 år. Så hur stor andel av ditt sparande som finns i respektive portfölj beror alltså på din ålder. 

Här kan du se utvecklingen i de tre underliggande portföljerna i Nordea Pensionsportfölj. 

Nordea Pensionsportfölj är en del av Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster. Inom Nordea hållbart urval har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. 

Flytta ditt pensionssparande till Nordea

Om du har pensionssparande hos andra pensionsbolag har du möjlighet att flytta det till oss.

Vår pensionsrobot Nora Pension hjälper dig att hämta in information om dina pensionsavtal. Vi sammanfattar sedan förutsättningarna så att du kan jämföra ditt sparande och enkelt flytta det till oss.

Läs mer om att flytta pension

Hållbarhet

Hållbarhet i Nordea Pensionsportfölj

Hur du sparar till din pension har effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Här finns utförlig information om vårt åtagande och hur vi jobbar med hållbarhet i Nordea Pensionsportfölj.Öppnas i nytt fönster

Periodisk hållbarhetsrapportering för Nordea Pensionsportfölj.Öppnas i nytt fönster