Nordea Pensionsportfölj

Nordea Pensionsportfölj är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus och som passar dig som inte själv vill vara aktiv. Vi placerar dina pengar i en portfölj som består av fonder med hållbara egenskaper och anpassar risken i ditt sparande utifrån din ålder.

Fördelar med Nordea Pensionsportfölj

Vad är Nordea Pensionsportfölj?

Nordea Pensionsportfölj är vår entrélösning som vi erbjuder för din avtalspension eller  individuella tjänstepension. Du kan även välja Nordea Pensionsportfölj om du har ett privat pensionssparande

Det här är ett bekvämt sparande och passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Förvaltningen i Nordea Pensionsportfölj sker i tre portföljer: Aktieportföljen, Diversifieringsportföljen och Värdesäkringsportföljen. Fram tills du fyllt 61 år är hela sparandet placerat i aktieportföljen. Därefter sker en månadsvis omfördelning av dina pensionspengar till diversifieringsportföljen och värdesäkringsportföljen. Omfördelningen är helt klar när du fyllt 80 år. Så hur stor andel av ditt sparande som finns i respektive portfölj beror alltså på din ålder. 

Här kan du se utvecklingen i de tre underliggande portföljerna i Nordea Pensionsportfölj. För att ta fram Nordea Pensionsportfölj i fondlistan, klicka först på "Välj kategori". Därefter bockar du för Nordea Pensionsportfölj.

Nordea Pensionsportfölj är en del av Nordeas Hållbart Val. Inom Hållbart Val har vi valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. 

Flytta ditt pensionssparande till Nordea

Om du har pensionssparande hos andra pensionsbolag har du möjlighet att flytta det till oss.

Med vår digitala pensionsrådgivare Nora Pension hjälper vi dig att hämta in information om dina pensionsavtal. Vi sammanfattar sedan förutsättningarna så att du kan jämföra ditt sparande och enkelt flytta det till oss.

Läs mer om att flytta pension

Hållbarhet

Hållbarhet i Nordea Pensionsportfölj

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller hur företag styrs.

När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle.

Här finns en utförlig information om vårt åtagande och hur vi jobbar med hållbarhet i Nordea Pensionsportfölj. (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Periodisk hållbarhetsrapportering för Nordea Pensionsportfölj.Öppnas i nytt fönster

Hållbarhet i Nordea Pensionsportfölj

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller hur företag styrs.

När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle.

Här finns en utförlig information om vårt åtagande och hur vi jobbar med hållbarhet i Nordea Pensionsportfölj. (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Periodisk hållbarhetsrapportering för Nordea Pensionsportfölj.Öppnas i nytt fönster