Nordea Pensionsportfölj

Nordea Pensionsportfölj är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus och som passar dig som inte själv vill vara aktiv. Vi placerar dina pengar i en portfölj som består av fonder med hållbara egenskaper och anpassar risken i ditt sparande utifrån din ålder.

Fördelar med Nordea Pensionsportfölj

Vad är Nordea Pensionsportfölj?

Nordea Pensionsportfölj är vår entrélösning som vi erbjuder för din avtalspension eller  individuella tjänstepension. Du kan även välja Nordea Pensionsportfölj om du har ett privat pensionssparande

Det här är ett bekvämt sparande och passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Förvaltningen i Nordea Pensionsportfölj sker i tre portföljer: Aktieportföljen, Diversifieringsportföljen och Värdesäkringsportföljen. Fram tills du fyllt 61 år är hela sparandet placerat i aktieportföljen. Därefter sker en månadsvis omfördelning av dina pensionspengar till diversifieringsportföljen och värdesäkringsportföljen. Omfördelningen är helt klar när du fyllt 80 år. Så hur stor andel av ditt sparande som finns i respektive portfölj beror alltså på din ålder. 

Här kan du se den utvecklingen i de tre underliggande portföljerna i Nordea Pensionsportfölj. För att ta fram Nordea Pensionsportfölj i fondlistan klickar du först på "Välj kategori". Därefter bockar du för Nordea Pensionsportfölj.

Nordea Pensionsportfölj är en del av Nordeas Hållbart Val. Inom Hållbart Val har vi valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. 

Flytta ditt pensionssparande till Nordea

Om du har pensionssparande hos andra pensionsbolag har du möjlighet att flytta det till oss.

Med vår digitala pensionsrådgivare Nora hjälper vi dig att hämta in information om dina pensionsavtal. Vi sammanfattar sedan förutsättningarna så att du kan jämföra ditt sparande och enkelt flytta det till oss.

 Läs mer om att flytta pension.

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. När du sparar i Nordea Pensionsportfölj får du ett sparande som tar hänsyn till hållbarhetskriterier kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG*).

När vi fattar våra investeringsbeslut tar vi hänsyn till det som kallas hållbarhetsrisker. Det innebär att vi väljer bort fondförvaltare som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i bolag inom kolbrytning samt fossilt bränsle. 

Genom att välja att inte investera ditt sparande i vissa sektorer och branscher minskar sannolikt hållbarhetsrisken. Å andra sidan minskar även urvalet av möjliga investeringar, vilket kan innebära att ditt sparande kan komma att utvecklas annorlunda än ett sparande som inte väljer att utesluta investeringar i vissa sektorer och branscher.  Vi anser dock att den långsiktiga avkastningen kan bli högre om vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i investeringsbesluten.

Här finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekterÖppnas i nytt fönster.

*ESG står för Environmental, Social and Governance och är en beteckning som används för att beskriva ett bolags kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och bolagsstyrning.

Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 140 KB)Öppnas i nytt fönster

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. När du sparar i Nordea Pensionsportfölj får du ett sparande som tar hänsyn till hållbarhetskriterier kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG*).

När vi fattar våra investeringsbeslut tar vi hänsyn till det som kallas hållbarhetsrisker. Det innebär att vi väljer bort fondförvaltare som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i bolag inom kolbrytning samt fossilt bränsle. 

Genom att välja att inte investera ditt sparande i vissa sektorer och branscher minskar sannolikt hållbarhetsrisken. Å andra sidan minskar även urvalet av möjliga investeringar, vilket kan innebära att ditt sparande kan komma att utvecklas annorlunda än ett sparande som inte väljer att utesluta investeringar i vissa sektorer och branscher.  Vi anser dock att den långsiktiga avkastningen kan bli högre om vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i investeringsbesluten.

Här finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekterÖppnas i nytt fönster.

*ESG står för Environmental, Social and Governance och är en beteckning som används för att beskriva ett bolags kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och bolagsstyrning.

Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 140 KB)Öppnas i nytt fönster