Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Avtalspension ITP

Nordea är idag inte valbar för nyteckning inom avtalspension ITP. Har du tidigare valt att placera dina pensionspengar hos Nordea kan du fortsätta vara kvar hos oss med ditt befintliga sparande.

Om avtalspension ITP

Idag sker ingen nyteckning i avtalspension ITP, har du sedan tidigare valt att placera dina pensionspengar hos Nordea kan du även i framtiden låta oss förvalta pengarna åt dig. 

Fondalternativet ger dig möjlighet att själv välja fonder, men vill du ha hjälp kan våra experter ta hand om det. Sparande med 100 % garanti ger dig alltid tillbaka minst det belopp som din arbetsgivare har sparat till dig.

Förvaltningsalternativ

Nordea Pensionsportfölj

Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder. Fram till 61 års ålder är alla dina pengar placerade i aktiefonder med en global fördelning. Sedan flyttas en del av dina pengar till obligationsfonder och räntefonder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig. Målet med Nordea Pensionsportfölj är att du ska få en så bra och stabil pension som möjligt.

Basfaktablad för Nordea Pensionsportfölj ITP (pdf, 221 KB)Öppnas i nytt fönster 

Spara i fonder

Med sparande i fonder väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Välj mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vilken kombination som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till 10 fonder i din avtalspension. Du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel. 
Pris för sparande med garanti

Pris för sparande med garanti

Priser ITP, sparande med garanti
SpecifikationPris
Försäkringsavgift, i % av kapitalets värde per år0,22 %
Kapitalavgift, i % av kapitalets värde per år0,09 %
Premieavgift, i % av inbetald premie0,00 %
Flyttavgift1 %, lägst 49 kronor, högst 500 kronor

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 
Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Pris för sparande i fonder
Villkor och förköpsinformation