Varför ska jag välja Nordea?

 • Vi hjälper dig med hela din pension*.
 • Du kan välja oss för hela din ITP. Vi erbjuder både fondförsäkring och traditionell försäkring.
 • Låga avgifter.
 • Ett heltäckande fondutbud med hållbarhet i fokus.
 • Samla och se ditt pensionssparande i nätbanken eller i appen.

*Tillsammans med våra rådgivare får du möjligheten att gå igenom hela din pension, inte bara tjänstepensionen. Efter mötet kan du känna dig helt trygg med ditt pensionssparande.

Så flyttar du ITP:n till oss i 3 enkla steg

 • Nettbank - mobilbank

  1. Logga in

  Logga in på CollectumÖppnas i nytt fönster med BankID eller annan e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kan du beställa en blankett hos Collectum för att göra dina val.

 • 2. Välj bolag

  Välj Nordea som det försäkringsbolag som du vill placera dina pensionspengar hos.

 • 3. Välj skydd

  Välj om du vill ha återbetalningsskydd och/eller ett extra familjeskydd.

 • checkmark

  Klart!

  Nu kan du se din tjänstepension ITP i nätbanken och appen.

Känns det här svårt? Låt en rådgivare hjälpa dig

Vad är ITP?

ITP är tjänstepensionslösningen för privatanställda tjänstemän och är en del av kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. CollectumÖppnas i nytt fönster är valcentral och administratör av ITP. 

Det finns två avdelningar, ITP 1 och ITP 2, med den kompletterande ålderspensionen ITPK. Det vanliga är att du har ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder. 

Mina sidor hos CollectumÖppnas i nytt fönster kan du se vilken avdelning du tillhör.

Kort om ITP 1

Är du född 1979 eller senare har du troligtvis ITP 1.

 • En fast procentsats av din lön betalas in till din avtalspension (premiebestämd). 
 • Tjänas in från 25 till 66 års ålder. 
 • Du kan du välja hur inbetalningen ska placeras. Minst hälften av premien måste placeras i en traditionell förvaltad pensionsförsäkring. För resterande del kan du välja fond- eller traditionellt förvaltad pensionsförsäkring. 
 • Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din lön för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

Läs mer om ITP 1 hos CollectumÖppnas i nytt fönster.

Kort om ITP 2

Är du född före 1979 har du troligtvis ITP 2. 

 • Bestäms av den lön du har vid pensionstidpunkten och hur länge du har varit ansluten (förmånsbestämd). 
 • Tjänas in från 28 till 65 års ålder. 
 • Du kan välja hur den premiebestämda delen (ITPK) som är två procent av din pensionsmedförande lön ska placeras. I en fondförsäkring eller en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring.

Läs mer om ITP 2 hos CollectumÖppnas i nytt fönster.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring – vad ska jag välja?

För att säkerställa att du får en viss pension, placeras minst hälften av din tjänstepension ITP i en traditionell försäkring. För resterande del kan du välja fond- eller traditionell försäkring.

Traditionell försäkring

Fondförsäkring

Därför är tjänstepension viktigt

Tjänstepensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den inkomst du kommer ha när du slutat jobba. Dessutom innehåller tjänstepension ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

Vanliga frågor och svar om avtalspension ITP

Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Avgifter

Avtalspension ITP med fondförvaltning 

Fondförvaltningsavgift 0,04 - 0,15 % (beroende på val av fond)
Förvaltningsavgift Nordea Entréportfölj ITP
0,045 - 0,06 % beroende på ålder
Fast avgift (kapitalavgift)
0 kr
Flyttavgift (tillåtet ett år efter tecknandet)
0 kr
Avtalspension ITP med premiegaranti

Kapitalavgift, i % av värdet per år
0,11 %
Förvaltningsavgift, i % av värdet per år
0,07 %
Fast avgift
0 kr
Flyttavgift (tillåtet ett år efter tecknandet)
0 kr

 

Avtalspension ITP Premiegaranti (2007-2010)

Kapitalavgift, i % av värdet per år0,22 % 
Förvaltningsavgift, i % av värdet per år
0,09 %
Premieavgift
0 kr
Flyttavgift per förmånsmapp
0 kr
Avtalspension ITP Traditionell förvaltning (1998-2007)

Kapitalavgift, i % av kapitalets värde per år0,75 % 
Premieavgift
1,00 %
Flyttavgift per förmånsmapp
0 kr

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj* får de pengar som du har tjänat in till din avtalspension ITP om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj* det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

På Collectums hemsida kan du ändra ditt återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster.

*Med familj menar vi den du är gift med, sambo, registrerad partner och barn.

Utbetalning och skatt

När du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster

Det här gäller för utbetalning av avtalspension ITP
För avtalspension ITPK är pensionsåldern 65 år och för ITP1 är pensionsålder 66 år. Det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt ITP-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba till slutet av den månad då du fyller 67 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning för den valbara delen får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20  år för ITP1 och 2 - 20 år för ITPK.

Så startar du utbetalningen
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din första utbetalning ska ske. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när pengarna för din avtalspension ITP betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Önskar du ett högre skatteavdrag kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka det behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Det går att flytta avtalspension ITP.  Det görs via valcentralen CollectumÖppnas i nytt fönster.

Om du har flera pensionsavtal inom ITP hos oss och vill slå ihop dem för att bättre få en överblick av din pension, kontakta en rådgivare för att se vilka möjligheter som finns. Du bokar enklast tid med oss via nätbanken eller i mobilappen under fliken "Hjälp" eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88.

Hållbarhet

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller hur företag styrs.

När du sparar i en fondförsäkring bestämmer du själv i vilken utsträckning ditt sparande är hållbart. I vårt upphandlade utbud för ITP finns ett urval av fonder med hållbara egenskaper som också finns inom vårt Hållbart Val-utbud. Inom Hållbart Val är ett antal fonder och pensionsprodukter utvalda baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Det kan antingen vara genom ett högre fokus på ESGÖppnas i nytt fönster (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning. 

Väljer du att låta din ITP-pension vara kvar i vår entrélösning för fondförsäkringen - Nordea Entréportfölj ITPÖppnas i nytt fönster eller om du sparar i vår traditionella försäkring för Avtalspension ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster) får du automatiskt ett sparande som har hållbarhet i fokus.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.