Avtalspension ITP - tjänstepension för privatanställda tjänstemän

Du som är privatanställd tjänsteman och omfattas av kollektivavtal får avtalspension ITP. Idag är Nordea inte valbart för nyteckning inom avtalspension ITP, men har du tidigare valt att placera din avtalspension hos oss kan du givetvis ha kvar ditt befintliga sparande.

Vad är avtalspension ITP?

ITP är avtalspensionen för privatanställda tjänstemän. Idag sker ingen nyteckning inom avtalspension ITP i Nordea. Har du sedan tidigare valt att placera dina pensionspengar hos oss kan du fortsätta låta oss förvalta dem åt dig. 

Beroende på när du är född kan du ha ITP 1 eller ITP 2. Är du född 1979 eller senare har du ITP 1 annars ITP 2. ITP 1 är en premiebestämd pensionsplan, vilket innebär att en viss del av din lön betalas in till ditt pensionsavtal. ITP 2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan, vilket innebär att pensionen bestäms av den lön du har vid pensionstidpunkten och hur länge du har varit ansluten till ITP 2. Inom ITP 2 finns även en del som är premiebestämd, kallad ITPK, vilket är 2 procent av din lön. Du kan läsa mer om ITP på Collectums hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Därför är avtalspension viktigt

Avtalspensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den inkomst du kommer ha när du slutat jobba. Dessutom innehåller avtalspension ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

Fondutbud för ITP

Se vårt rabatterade fondutbud. Du kan välja upp till 10 fonder

Fondutbud ITP Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om avtalspension ITP

Villkor
Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

 

Avgifter för avtalspension ITP med fondförvaltning
Fondförvaltningsavgift0,12 - 0,85 % beroende på val av fond
Flyttavgift vid flytt till annat försäkringsbolag*
1 %, lägst 49 kr, högst 400 kr

Avgifter för avtalspension ITP med premiegaranti
Kapitalavgift, i % av kapitalets värde per år
0,22 %
Förvaltningsavgift
0,09 %
Fast avgift
0 kr
Flyttavgift
1 %, lägst 49 kr högst 400 kr

 


* Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din avtalspension ITP om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

På Collectums hemsida kan du ändra ditt återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster.

Utbetalning och skatt

När du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster

Det här gäller för utbetalning av avtalspension ITP
För avtalspension ITPK är pensionsåldern 65 år och för ITP1 är pensionsålder 66 år. Det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt ITP-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba till slutet av den månad då du fyller 67 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning för den valbara delen får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20  år för ITP1 och 2 - 20 år för ITPK.

Så startar du utbetalningen
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din första utbetalning ska ske. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när pengarna för din avtalspension ITP betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Önskar du ett högre skatteavdrag kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka det behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Det går att flytta din avtalspension ITP. Om du har flera pensionsavtal inom ITP hos oss och vill samla ihop alla till ett avtal för att bättre få en överblick av din pension ber vi dig kontakta en rådgivare för att se vilka möjligheter som finns för just dig och dina behov. Du bokar enklast tid med oss via nätbanken eller i mobilappen under fliken Hjälp eller så når du oss på telefon
0771-22 44 88.

Hållbarhet i fondförvaltning

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När du sparar i fondförvaltning bestämmer du själv i vilken utsträckning ditt sparande är hållbart. Vi har ett brett urval av fonder med hållbara egenskaper inom vårt Hållbart Val-utbud. Inom Hållbart Val har valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Det kan antingen vara genom ett högre fokus på ESG (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning. 

Väljer du att låta dina pengar vara kvar i entrélösningen Nordea Pensionsportfölj får du automatiskt ett sparande som har hållbarhet i fokus. Här finns en utförlig information om vårt åtagande och hur vi jobbar med hållbarhet i Nordea Pensionsportfölj (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.