Avtalspension ITP

Du som är privatanställd tjänsteman får avtalspension ITP. Idag är inte Nordea valbart för nyteckning inom avtalsområdet men har du valt att placera din avtalspension hos oss tidigare kan du givetvis vara kvar hos oss med ditt befintliga sparande.

Om avtalspension ITP

Pensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den lön du kommer ha när du slutat jobba. Därför är det viktigt att du har avtalspension, eller kollektivavtalad tjänstepension som det också kallas. Dessutom innehåller pensionen från din arbetsgivare ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör. 

ITP är avtalspensionen för privatanställda tjänstemän. Idag sker ingen nyteckning i avtalspension ITP i Nordea. Har du sedan tidigare valt att placera dina pensionspengar hos oss kan du även i framtiden låta oss förvalta dem åt dig. 

Du kan läsa mer om ITP på Collectums hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Sparformer för ITP

Observera att sparformerna nedan inte längre är öppna för nyteckning.

Ålderspension Fond

Med Ålderspension Fond väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från räntefonder med jämnare värdeutveckling till aktiefonder som är mer riskfyllda, men som ger möjlighet till högre avkastning. Vi har också ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier i vårt Hållbart Val-utbudÖppnas i nytt fönster.

Vilken kombination av fonder som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till tio fonder att spara i för din avtalspension och du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Nordeas nätbank, mobilapp eller telefon.

Om du har Ålderspension Fond och inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i vår entrélösning Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster. Det är ett sparande där hållbarhet står i fokus och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen. 

Här finns basfaktabladet för Nordea Pensionsportfölj ITPÖppnas i nytt fönster

Ålderspension Garanti

Med Ålderspension Garanti har du 100 procent garanti på de inbetalda pengarna. 

Dina pengar placeras i både aktier och räntebärande värdepapper. Förutom 100 procent garanti på de pengar som satts in får du också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar. Garantin gäller vid avtalad pensionstidpunkt.

Historisk avkastning

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut.

Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.Öppnas i nytt fönster

Villkor
Priser
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Priser för avtalspension ITP och ITPK

Priser Ålderspension Garanti ITP och ITPK
Kapitalavgift, i % av kapitalets värde per år0,22 %
Förvaltningsavgift0,09 %
Fast avgift0 kr
Premieavgift, i % av inbetald premie0 %
Flyttavgift1 %, lägst 49 kr högst 500 kr

 

Priser Ålderspension Fond ITP och ITPK
Fondförvaltningsavgift0,12 - 0,85 % beroende på val av fond
Flyttavgift vid flytt till annat försäkringsbolag*1 %, lägst 49 kr, högst 500 kr

 
* Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din ITP/ITPK om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

På Collectums hemsida kan du ändra ditt återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt

Om du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster

Det här gäller för utbetalning av ITP
För ITP är pensionsåldern normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt ITP-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba till slutet av den månad då du fyller 67 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning för den valbara delen får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20  år.

Så startar du utbetalningen
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din första utbetalning ska ske. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när pengarna för din ITP/ITPK betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Önskar du ett högre skatteavdrag kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka det behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Det går att flytta din avtalspension ITP. Om du har flera pensionsavtal inom ITP hos oss och vill samla ihop alla till ett avtal för att bättre få en överblick av din pension ber vi dig kontakta en rådgivare för att se vilka möjligheter som finns för just dig och dina behov. Du bokar enklast tid med oss via Nordeas nätbank eller i mobilappen under fliken Kontakt eller så når du oss på telefon
0771-22 44 88.

Hållbarhet

Att vara en aktiv ägare är en viktig del av Nordea Liv & Pensions arbete med ansvarsfulla investeringar. Vi anser att det är viktigt att utöva våra formella rättigheter som aktieägare, att föra en dialog med företagen som vi investerar i och dess förvaltare om deras arbete gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att kunna värna om aktieägarnas och samhällets långsiktiga intressen. 

ESG är en integrerad del i våra investeringsbeslut och vi gör alltid en bedömning innan vi investerar för att säkerställa att vi kan hantera de negativa hållbarhetseffekterna. Vi strävar efter att investera i företag med höga ESG-betyg som ger en indikation att hanteringen av negativa effekter är tillfredsställande.

Nästan all ekonomisk aktivitet påverkar olika hållbarhetsfaktorer, både positivt och negativt. Klimatet är en hållbarhetsfaktor som påverkas negativt av våra investeringar. Nordea Liv & Pension anser att klimatförändringen är det största hotet mot vår planet, våra ekosystem och samhällen och vi ser även detta som en avgörande fråga för investerare.

Vi står bakom Parisavtalets mål att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. För att göra något åt den negativa klimateffekt våra investeringsbeslut får, har vi åtagit oss att se till att alla våra investeringsportföljer och alla våra tillgångsslag ska ha nettonollutsläpp senast år 2050. Delmål ställs upp vart femte år och redovisning av hur långt vi nått sker årsvis.

Koldioxidavtrycket i våra portföljer har minskat avsevärt mellan 2018 och 2020 och med ett delmål vart femte år samt åtagandet om nettonollutsläpp år 2050 arbetar vi aktivt för att den trenden ska fortsätta. Nordea Liv & Pension tar hänsyn till flera negativa effekter på hållbarhetsfaktorer som rör klimat och miljö, sociala och arbetsrättsliga frågor, respekt för mänskliga rättigheter, korruption och mutor när vi fattar våra investeringsbeslut. Vi planerar att redovisa alla effekter när tillgången på uppgifter blir bättre.