Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Avtalspension ITP

Du som är privatanställd tjänsteman får avtalspension ITP. Idag är inte Nordea valbart för nyteckning inom avtalsområdet men har du valt att placera din avtalspension hos oss tidigare kan du fortsätta vara kvar hos oss med ditt befintliga sparande.

Om avtalspension ITP

Idag sker ingen nyteckning i avtalspension ITP i Nordea. Har du sedan tidigare valt att placera dina pensionspengar hos oss kan du även i framtiden låta oss förvalta pengarna åt dig. 

Hos oss kan du ha din avtalspension placerad i fonder. Fondalternativet ger dig möjlighet att själv välja vilka fonder du vill spara i, men vill du ha hjälp kan vi ta hand om det åt dig. 

För dig som har mer än 20 år kvar till pensionen rekommenderar vi att ditt sparande består mest av aktiefonder. Då har du en större chans att få högre avkastning på lång sikt.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel

Förvaltningsform

Spara i fonder

Med sparande i fonder (fondförvaltning) väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vilken kombination som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i för din avtalspension. Du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill, via internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Nordea Pensionsportfölj

Om du har fondförvaltning och inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i Nordea Pensionsportfölj. Nordea Pensionsportfölj är ett hållbart sparande och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen. 

Pris för sparande med garanti

Pris för sparande med garanti

Priser ITP, sparande med garanti
SpecifikationPris
Försäkringsavgift, i % av kapitalets värde per år0,22 %
Kapitalavgift, i % av kapitalets värde per år0,09 %
Premieavgift, i % av inbetald premie0,00 %
Flyttavgift1 %, lägst 49 kronor, högst 500 kronor

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 
Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Pris för sparande i fonder
Villkor