Varför ska jag välja Nordea för min ITP?

 • Möjlighet att välja både fondförsäkring och traditionell försäkring för din ITP.
 • Låga avgifter.
 • Ett heltäckande fondutbud och fonder med hållbart fokus.
 • Enkelheten att ha ditt pensionssparande samlat och kunna se det i nätbanken eller i appen.

Vi hjälper dig

Att göra ett val är att ta kontroll över sin framtid. Tillsammans med våra rådgivare får du möjligheten att gå igenom hela din pension, inte bara tjänstepensionen. Efter mötet kan du känna dig helt trygg och känna att du har koll på ditt pensionssparande.

3 enkla steg för att välja Nordea för din ITP

 • 1. Logga in

  Logga in på AvtalatÖppnas i nytt fönster . Om du saknar e-legitimation kan du beställa en blankett från Avtalat för att göra dina val.

 • 2. Välj bolag

  Välj Nordea som det försäkringsbolag som ska förvalta din tjänstepension.

 • 3. Välj skydd

  Lägg till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd som extra trygghet för din familj.

 • checkmark

  Klart!

  Nu kan du se din tjänstepension ITP i nätbanken och appen.

Känns det här svårt? Låt en rådgivare hjälpa dig

Vad är ITP?

Alla privatanställda tjänstemän som jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal har tjänstepension ITP.  Pensionsplanen ITP är ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. 

Tjänstepension ITP är uppdelat i två avtal, ITP 1 och ITP 2. Det vanliga är att du har ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1 oavsett ålder. 

avtalat.seÖppnas i nytt fönster kan du logga in och se vilken avdelning du tillhör. Där kan du också se hur mycket du har och göra dina personliga val för din ITP-pension.

Kort om ITP 1

Är du född 1979 eller senare har du troligtvis ITP 1.

ITP 1 är premiebestämd vilket betyder att en fast procentsats av din lön betalas in till din tjänstepension. 

 • Din arbetsgivare betalar in en premie på 4,5 procent av din lön (upp till 7,5 inkomstbasbelopp). För den del av lönen som ligger mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp betalar de in en premie på 30 procent.
 • Du kan du välja vem som ska förvalta din pension och hur inbetalningen ska placeras. I en fondförsäkring eller en traditionell försäkring.
 • Tjänas in från 25 till 66 års ålder. 

Läs mer om ITP 1 på avtalat.seÖppnas i nytt fönster.

Kort om ITP 2

Är du född före 1979 har du troligtvis ITP 2. 

ITP 2 är uppdelad i två delar. Den är i huvudsak förmånsbestämd vilket betyder att pensionsbeloppet bestäms av den lön du har vid tidpunkten för pension samt hur länge du har varit ansluten till ITP-planen. 

 • Den förmånsbestämda delen förvaltas av Alecta.
 • För den premiebestämda delen - ITPK (som motsvarar 2 procent av din lön) kan du välja vilket pensionsbolag som ska förvalta den samt hur pengarna ska placeras. I en fondförsäkring eller en traditionell försäkring.
 • Tjänas in från 28 till 65 års ålder. 

Läs mer om ITP 2 på avtalat.seÖppnas i nytt fönster.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring – vad ska jag välja?

Det enkla svaret är att du ska välja en förvaltningsform som passar dig. Vill du vara aktiv och kunna välja fonder själv, eller vill du låta oss sköta om ditt sparande åt dig? Vi erbjuder båda förvaltningsformerna för tjänstepension ITP.

Traditionell försäkring

 • Dina pensionspremier placeras i en försäkring som heter ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster.
 • Du är garanterad en viss pension. Du kan aldrig få mindre än vad vi lovat, däremot mer. 
 • Vi sköter allt åt dig. Du får ett åldersanpassat sparande med möjlighet till hög avkastning till en låg avgift.

Fondförsäkring

Om du tillhör ITP 1 och väljer fondförsäkring placeras minst 50 procent av pensionspremien i en traditionell försäkring. Resterade del placeras i en fondförsäkring. Att förvaltningen delas mellan de två förvaltningsformerna är bestämt i ITP-planen och är för att säkerställa att du får en pension.

Därför är tjänstepension viktigt

Tjänstepensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den inkomst du kommer ha när du slutat jobba. Dessutom innehåller tjänstepension ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

Webbinarium: Så kan du påverka din tjänstepension ITP

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas privatekonom Anders Stenkrona och pensionsspecialist Tobias Vingefeldt pratar om hur du kan påverka din tjänstepension ITP. Webbinariet sändes live den 2 februari 2024.

Vanliga frågor och svar om tjänstepension ITP

Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Avgifter för tjänstepension ITP

ITP med fondförvaltning
Avgift
Kapitalavgift
0,00 %
Förvaltningsavgift fonder
(Se "Priser" i fondlistanÖppnas i nytt fönsterför detaljerad kostnadsinformation per fond)
0,04 - 0,15 %
Förvaltningsavgift Nordea Entréportfölj ITP
(Se basfaktabladÖppnas i nytt fönster för detaljerad kostnadsinformation)
0,045 - 0,06 %
Fast årsavgift
0 kr
Flyttavgift
0 kr

ITP med premiegaranti
Avgift
Kapitalavgift
0,11 %
Förvaltningsavgift
0,07 %
Fast årsavgift
0 kr
Flyttavgift (tillåtet ett år efter tecknandet)
0 kr

ITP Premiegaranti (tecknade 2007-2010)
Avgift
Kapitalavgift0,22 %
Förvaltningsavgift
0,09 %
Premieavgift
0 kr
Flyttavgift
0 kr

ITP Traditionell förvaltning (tecknade 1998-2007)

Kapitalavgift0,75 %
Premieavgift
1,00 %
Flyttavgift
0 kr

Återbetalningsskydd

Har du familj och din inkomst är en viktig del av ekonomin är det bra att bestämma vad som ska hända med ditt pensionssparande när du dör. Återbetalningsskydd innebär att din familj får de pengar du har tjänat in till din tjänstepension ITP när du avlider. Med familj menar vi den du är gift med, sambo, registrerad partner och barn. 

Logga in på avtalat.se med BankID för att se och ändra ditt återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster.

Vad kostar återbetalningsskydd?

Återbetalningsskyddet kostar ingenting men din framtida pension blir något lägre eftersom du inte får ta del av arvsvinst från andra pensionssparare. Arvsvinsten kommer från andra försäkrade i samma åldersgrupp som dött och som inte heller hade återbetalningsskydd. Pengarna som finns kvar i försäkringarna fördelas mellan (ärvs av) dem som lever.

Behöver jag ha återbetalningsskydd?

Välj återbetalningsskydd om du har familj som är i behov av dina pensionspengar om du dör.  Det går bra att till en början ha återbetalningsskydd men senare ta bort det, till exempel när barnen flyttat hemifrån eller om du separerar/skiljer dig.

Om du vill lägga till återbetalningsskydd senare, efter första gången du gjorde dina val för din tjänstepension, kan du behöva fylla i en hälsodeklaration. Det finns vissa undantag när du inte behöver fylla i en hälsodeklaration. Till exempel när du gifter dig eller får barn.

Återbetalningsskydd lägger du till via ’Mina sidor' på avtalat.seÖppnas i nytt fönster. Det går inte att läggas till när pensionsutbetalningen väl har startats.

Vem får pengarna när jag dör?

Den som i första hand får dina pensionspengar är din make, maka, registrerade partner eller sambo. I andra hand är det dina barn. Dessa kallas för förmånstagare. Vill du ändra ordningen på vem som får dina pengar gör du det via blanketten ’Ändrat förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd samt familjeskyddÖppnas i nytt fönster’ som finns på avtalat.se.

Utbetalning och skatt

När du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster

Det här gäller för utbetalning av tjänstepension ITP
För ITPK är ordinarie pensionsåldern 65 år och för ITP 1 är den 66 år. Det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt ITP-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba till slutet av den månad då du fyller 67 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning för den valbara delen får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20  år för ITP 1 och 2 - 20 år för ITPK.

Så startar du utbetalningen
Du bestämmer själv när du vill starta utbetalningen och du kontaktar oss då på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast 6 månader innan du önskar att din utbetalning ska starta ända fram till 30 dagar innan första utbetalningen ska ske. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID tillgänglig när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när din ITP-pension betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Önskar du ett högre skatteavdrag kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka det behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Tjänstepension ITP går att flytta mellan de pensionsbolag som är valbara inom ITP-planen. En flytt beställs via avtalat.seÖppnas i nytt fönster.

Slå ihop tjänstepensioner

Om du har flera ITP-pensioner hos oss kan det vara möjligt att slå ihop dem till ett och samma sparande. Det ger en bättre överblick och kan underlätta för dig när det är dags för utbetalning. Kontakta en rådgivare för att se vilka möjligheter som finns. Du bokar enklast tid med oss via nätbanken eller i mobilappen under fliken "Hjälp". Du kan också ringa oss på telefon 0771-22 44 88 för att boka tid.

Hållbarhet

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller hur företag styrs.

När du sparar i en fondförsäkring bestämmer du själv i vilken utsträckning ditt sparande är hållbart. I vårt upphandlade utbud för ITP finns ett urval av fonder med hållbara egenskaper som också finns inom Nordeas hållbara urvalÖppnas i nytt fönster. Inom Nordea hållbart urval är ett antal fonder och pensionsprodukter utvalda baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Det kan antingen vara genom ett högre fokus på ESG-frågorÖppnas i nytt fönster (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning. 

Väljer du att låta din ITP-pension vara kvar i vår entrélösning för fondförsäkringen - Nordea Entréportfölj ITPÖppnas i nytt fönster eller om du sparar i vår traditionella försäkring för Avtalspension ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster) får du automatiskt ett sparande som har hållbarhet i fokus.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.