• Ett pensionssparande med garanti som tar hänsyn till olika hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala aspekter och hur företag sköts. 
  • Ett bekvämt sparande där vi sköter allt åt dig.
  • Risknivån anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkten du kommer, desto tryggare placerar vi dina pengar. 
  • Du kan aldrig få mindre än vad vi garanterat dig – däremot mer.

Vad är Avtalspension ITP med premiegaranti?

Avtalspension ITP med premiegaranti är vår traditionella försäkring för dig som har tjänstepension ITP. Sparformen passar dig som vill få hjälp med att placera din tjänstepension. Vi sköter allt åt dig och anpassar risknivån efter hur långt det är kvar till din utbetalningstidpunkt. Sparandet innehåller en garanti och du kan aldrig få mindre än vi garanterat dig, däremot mer.

ITP med premiegaranti är en del av Nordea Hållbart Urval. Inom Nordea Hållbart Urval har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten.

Hållbarhet
Avgifter

Hållbarhet i vår förvaltning

Hur du sparar till pensionen har effekt på hur världen kommer att se ut i framtiden. Du kan spara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör t ex miljön, sociala frågor eller bolagsstyrning.

Både Nordea Entréportfölj ITP och ITP med premiegaranti är en del av Nordea Hållbart Urval där ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Periodiska hållbarhetsrapporter för våra produkter som klassas som art 8-produkter enligt SFDR finns på nordea.se/lopanderapporteringÖppnas i nytt fönster. Rapport för Nordea Entréportfölj ITP kommer finnas från år 2024.

Avgifter

Avgifter för Avtalspension ITP med premiegaranti 2010-2013.

Avtalspension ITP med premiegaranti
Kapitalavgift i procent av kapitalets värde per år
0,22 %
Kapitalförvaltningsavgift
0,09 %
Fast avgift
0 kr

 

Avgifter för Avtalspension ITP med premiegaranti som gäller för försäkringar tecknade från 1 oktober 2023.

Avtalspension ITP med premiegaranti
Kapitalavgift i procent av kapitalets värde per år
0,11 %
Kapitalförvaltningsavgift
0,07 %
Fast avgift
0 kr