Fördelar med Nordea Entréportfölj ITP

  • Ett tjänstepensionssparande där vi placerar dina pengar i fonder med hållbara egenskaper.
  • Vi sköter allt åt dig. 
  • Risknivån anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkt desto tryggare placerar vi dina pengar.

Vad är Nordea Entréportfölj ITP

Nordea Entréportfölj ITP är vår entrélösning för dig som väljer fondförsäkring för din ITP-pension och inte vill välja fonder själv. Det är ett bekvämt sparande och passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter din avtalade pensionsålder.

Förvaltningen i Nordea Entréportfölj ITP sker i två underliggande portföljer, Entréportfölj - Aktie och Entréportfölj - Ränta (Här kan du se utvecklingen för de två underliggande portföljernaÖppnas i nytt fönster). Fram till fem år innan din pensionsålder är hela ditt ITP-sparande placerat i aktiefonder. Därefter sker en succesiv överflyttning till räntebärande fonder för att minska risken och säkra ditt kapital i samband med pension. Den slutliga allokeringen mellan portföljerna är 75 procent i ränteportföljen och 25 procent i aktieportföljen.

Skiftet till räntefonder sker olika snabbt beroende på hur lång utbetalningstid du valt, och den kommer vara klar fem år innan pensionsutbetalningen är slutförd. Om du har valt livsvarig utbetalning beräknas överflyttningen som om du hade 20 års utbetalningstid.

Omfördelning

 

Hållbarhet
Avgifter

Hållbarhet i vår förvaltning

Hur du sparar till pensionen har effekt på hur världen kommer att se ut i framtiden. Du kan spara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör t ex miljön, sociala frågor eller bolagsstyrning.

Både Nordea Entréportfölj ITP och ITP med premiegaranti är en del av Nordea Hållbart Urval där ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Periodiska hållbarhetsrapporter för våra produkter som klassas som art 8-produkter enligt SFDR finns på nordea.se/lopanderapporteringÖppnas i nytt fönster. Rapport för Nordea Entréportfölj ITP kommer finnas från år 2024.

Avgift för Nordea Entréportfölj ITP

Nordea Entréportfölj ITP
Förvaltningsavgift

0,045 - 0,060 % 

Avgiften för Nordea Entréportfölj ITP varierar beroende på din pensionsålder och därför redovisas avgiften i ett spann ovan.