Fördelar med Nordea Entréportfölj ITP

  • Ett tjänstepensionssparande där vi placerar dina pengar i fonder med hållbara egenskaper.
  • Vi sköter allt åt dig. 
  • Risknivån justeras automatiskt. Ju närmare pensionsåldern desto tryggare placerar vi dina pengar.

Vad är Nordea Entréportfölj ITP

Nordea Entréportfölj ITP heter entrélösningen i vår fondförsäkring för tjänstepension ITP. Det är en bekväm lösning som passar dig som vill få hjälp att sköta dina pensionspengar. Vi tar hand om allt och anpassar sparandet efter din planerade pensionsålder.

Förvaltningen i Nordea Entréportfölj ITP 

Förvaltningen sker i två underliggande portföljer, Entréportfölj - Aktie och Entréportfölj - Ränta. I fondlistan kan du se utvecklingen för de två underliggande portföljernaÖppnas i nytt fönster

Fram till 5 år innan din pensionsålder är hela ditt ITP-sparande placerat i portföljen med aktiefonder. Därefter sker en gradvis överflyttning till portföljen med räntebärande fonder för att minska risken och säkra dina pengar i samband med att du ska gå i pension. Den slutliga fördelningen mellan portföljerna är 75 procent i ränteportföljen och 25 procent i aktieportföljen.

Skiftet till räntefonder sker olika snabbt beroende på hur lång utbetalningstid du valt. Omfördelningen mellan de två underliggande portföljerna kommer vara klar 5 år innan din ITP-pension är helt utbetald. Om du har valt livsvarig utbetalning räknar vi om så att överflyttningen är klar som om du hade 20 års utbetalningstid.

Graf som visar omfördelningen mellan de två förvaltningsportföljerna

 

Vi gör förbättringar i Aktieportföljen

Under april-maj månad kommer de befintliga fonderna i aktieportföljen att bytas ut mot:

  • Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global (85 procent).
  • Nordea Institutionella Aktiefonden Sverige (12 procent).
  • Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige (3 procent).
Hållbarhet
Avgifter

Hållbarhet i vår förvaltning

Hur vi sparar till pensionen har effekt på hur världen kommer att se ut i framtiden. Du kan spara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör t ex miljön, sociala frågor eller bolagsstyrning.

Både Nordea Entréportfölj ITP och Avtalspension ITP med premiegaranti klassas som artikel 8-produkter enligt EUs hållbarhetsdirektiv SFDR och är en del av Nordeas hållbara urvalÖppnas i nytt fönster. Inom Nordea hållbart urval har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut för att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. 

När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder, granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESGÖppnas i nytt fönster) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

För våra produkter som klassas som artikel 8-produkter enligt EUs hållbarhetsdirektiv SFDR finns särskilda hållbarhetsrapporter tillgängliga på nordea.se/lopanderapporteringÖppnas i nytt fönster. Rapport för Nordea Entréportfölj ITP kommer finnas från år 2025.

Avgift för Nordea Entréportfölj ITP

Avgiften för Nordea Entréportfölj ITP beror på din pensionsålder (tidpunkt för utbetalning) och därför redovisas avgiften i ett spann. I basfaktabladetÖppnas i nytt fönster finns detaljerad kostnadsinformation.

Nordea Entréportfölj ITPAvgifter
Förvaltningsavgift0,045 - 0,060 %