Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Avtalspension KAP-KL

Du som arbetar inom kommun och landsting får genom kollektivavtalet avtalspension KAP-KL. Om du är född 1986 eller senare heter avtalet AKAP-KL. Du kan själv bestämma var du ska spara. Vi har bra alternativ, oavsett om du vill placera pengarna själv eller låta oss göra jobbet.

Hos oss kan du placera din avtalspension KAP-KL i fonder. Du har möjlighet att själv välja vilka fonder du vill spara i, men du kan också få hjälp om du vill att vi ska ta hand om ditt sparande åt dig. 

Dina fördelar:

  • Välj mellan många olika fonder
  • Möjlighet att få hjälp med vilka fonder du ska välja
  • Ha koll på din pension direkt i din internetbank  

Förvaltningsform

Spara i fonder

Med sparande i fonder (fondförvaltning) väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vilken kombination som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i för din avtalspension. Du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill, via internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Nordea Pensionsportfölj

Om du har fondförvaltning och inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i Nordea Pensionsportfölj. Nordea Pensionsportfölj är ett hållbart sparande och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel. 

Tidigare sparformer

Om du valt Nordea för din avtalspension KAP-KL innan 1 januari 2012 har du har du någon av nedanstående produkter. Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt nuvarande erbjudande om sparande i fonder. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som är gäller för just dig

Observera att nedanstående är en sparform för avtalspension KAP-KL som inte längre erbjuds.

Avtalspension KAP-KL är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd inom kommun, landsting och vissa kommunala bolag.

Avtalspension KAP-KL, traditionell förvaltning (produkt som ej längre erbjuds)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter i enlighet med ditt försäkringsavtal. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent. 
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar. Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling.
Villkor och förköpsinformation
Priser och utbetalningar