Avtalspension KAP-KL och AKAP-KL

Du som arbetar inom kommun och region får genom kollektivavtalet avtalspension KAP-KL. Om du är född 1986 eller senare heter avtalet AKAP-KL. Oavsett om du vill placera pengarna själv eller låta oss göra jobbet har vi bra alternativ för dig.

Om avtalspension KAP-KL och AKAP-KL

Pensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den lön du kommer ha när du slutat jobba. Därför är det viktigt att du har avtalspension eller kollektivavtalad tjänstepension som det också kallas. Dessutom innehåller pensionen från din arbetsgivare ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

KAP-KL är avtalspensionen för dig som arbetar inom kommun och region. Det finns två olika avtal inom kollektivavtalsområdet, KAP-KL och AKAP-KL. Du kan följa utveckling av din avtalspension i Nordeas nätbank eller i mobilappen. Läs mer om respektive avtal nedan:

KAP-KL

KAP-KL är avtalspension för dig som är född innan 1986.

 • KAP-KL är en premiebestämd pensionsplan vilket innebär att premierna, det vill säga inbetalningarna, är bestämda till en viss procent av din lön. 
 • Hur mycket pension du får beror både på hur mycket pengar som betalats in och hur ditt sparande utvecklats.
 • På årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp* sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din årslön till din pension. 
 • På årslön över 7,5 inkomstbasbelopp så har du även rätt till en kompletterade pensionsdel som din arbetsgivare ansvarar för. 
 • Mer information om din avtalspension KAP-KL hittar du hos den valcentral du tillhör,  ValcentralenÖppnas i nytt fönster eller PensionsvaletÖppnas i nytt fönster.


  Här hittar du aktuella basbeloppÖppnas i nytt fönster.

AKAP-KL

AKAP-KL är avtalspension för dig som är född 1986 eller senare.

 • AKAP-KL är en premiebestämd pensionsplan vilket innebär att premierna, det vill säga inbetalningarna, är bestämda till en viss procent av din lön.
 • Hur mycket pension du får beror både på hur mycket pengar som betalats in och hur ditt sparande utvecklats.
 • På årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp* sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din årslön till din pension.
 • På årslön mellan 7,5 och 30 ibb sätter din arbetsgivare av motsvarande 30 procent av din årslön till din pension.
 • Mer information om din avtalspension KAP-KL hittar du hos den valcentral du tillhör,  ValcentralenÖppnas i nytt fönster eller PensionsvaletÖppnas i nytt fönster

  Här hittar du aktuella basbeloppÖppnas i nytt fönster.

Sparform för KAP-KL och AKAP-KL

Ålderspension Fond
Med Ålderspension Fond väljer du själv hur ditt sparande ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från räntefonder med jämnare värdeutveckling till aktiefonder som är mer riskfyllda, men som ger möjlighet till högre avkastning. Vi har också ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier inom vårt Hållbart Val-utbud.

Vilken kombination av fonder som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till din pension. Du kan välja upp till tio fonder att spara i för din avtalspension och du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Nordeas nätbank, mobilapp eller telefon. 

Om du inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i vår entrélösning Nordea Pensionsportfölj. Det är ett sparande där hållbarhet står i fokus och som anpassas efter din ålder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen. 

För att få en riktigt bra pension rekommenderar vi att du ser över hela din pension. Boka gärna ett möte med oss om du vill ha hjälp med detta. Du bokar tid med oss via Nordeas nätbank eller i mobilappen under fliken Kontakt eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88. Du kan även göra en digital pensionsrådgivningÖppnas i nytt fönster.

Här finns basfaktabladet för Nordea Pensionsportfölj KAP-KL/AKAP-KLÖppnas i nytt fönster

Historisk avkastning

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut.

Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.Öppnas i nytt fönster

Villkor och förköpsinformation
Priser
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Priser för avtalspension KAP-KL och AKAP-KL


Priser Ålderspension Fond KAP-KL och AKAP-KL
Fondförvaltningsavgift 0,15 - 0,70 % beroende på vald fond
Fast avgift65 kr per år
Flyttavgift för flytt till annat försäkringsbolag*500 kr

 * Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din KAP-KL/AKAP-KL om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startat.

Blankett för att ändra, lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt

Om du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster.

Det här gäller vid utbetalning av KAP-KL
För KAP-KL är pensionsåldern normalt 68 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt KAP-KL-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba och få pensionsavsättningar till slutet av den månad då du fyller 68 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20  år.

Så startar du utbetalningen
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din utbetalning ska starta. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare. 

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när din KAP-KL-pension betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. 

Vill du att vi gör ett högre skatteavdrag på dina utbetalningar kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka skatteavdraget behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Du kan flytta försäkringen fram tills en månad innan du ska starta dina utbetalningar. Om du har flera pensionsavtal inom KAP-KL hos oss och vill samla ihop alla till ett avtal för att bättre få en överblick av din pension ber vi dig kontakta en rådgivare för att se vilka möjligheter som finns för just dig och dina behov.

Flytt av pensionssparande inom KAP-KL/AKAP-KL görs enkelt med Mobilt BankID via den valcentral du har; ValcentralenÖppnas i nytt fönster eller PensionsvaletÖppnas i nytt fönster. Det är alltså två valcentraler, men oavsett vilken du loggar in på hänvisas du till rätt valcentral. Kontakta oss om du behöver mer information om dina möjligheter att flytta din försäkring. Du bokar enklast tid med oss via Nordeas nätbank eller i mobilappen under fliken Kontakt eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88.

Hållbarhet

Att vara en aktiv ägare är en viktig del av Nordea Liv & Pensions arbete med ansvarsfulla investeringar. Vi anser att det är viktigt att utöva våra formella rättigheter som aktieägare, att föra en dialog med företagen som vi investerar i och dess förvaltare om deras arbete gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att kunna värna om aktieägarnas och samhällets långsiktiga intressen. 

ESG är en integrerad del i våra investeringsbeslut och vi gör alltid en bedömning innan vi investerar för att säkerställa att vi kan hantera de negativa hållbarhetseffekterna. Vi strävar efter att investera i företag med höga ESG-betyg som ger en indikation att hanteringen av negativa effekter är tillfredsställande.

Nästan all ekonomisk aktivitet påverkar olika hållbarhetsfaktorer, både positivt och negativt. Klimatet är en hållbarhetsfaktor som påverkas negativt av våra investeringar. Nordea Liv & Pension anser att klimatförändringen är det största hotet mot vår planet, våra ekosystem och samhällen och vi ser även detta som en avgörande fråga för investerare.

Vi står bakom Parisavtalets mål att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. För att göra något åt den negativa klimateffekt våra investeringsbeslut får, har vi åtagit oss att se till att alla våra investeringsportföljer och alla våra tillgångsslag ska ha nettonollutsläpp senast år 2050. Delmål ställs upp vart femte år och redovisning av hur långt vi nått sker årsvis.

Koldioxidavtrycket i våra portföljer har minskat avsevärt mellan 2018 och 2020 och med ett delmål vart femte år samt åtagandet om nettonollutsläpp år 2050 arbetar vi aktivt för att den trenden ska fortsätta. Nordea Liv & Pension tar hänsyn till flera negativa effekter på hållbarhetsfaktorer som rör klimat och miljö, sociala och arbetsrättsliga frågor, respekt för mänskliga rättigheter, korruption och mutor när vi fattar våra investeringsbeslut. Vi planerar att redovisa alla effekter när tillgången på uppgifter blir bättre.

Tidigare sparformer

Om du valt Nordea för din avtalspension KAP-KL innan 1 januari 2012 kan du ha ditt sparande i nedanstående produkt. Observera att det är en sparform för avtalspension KAP-KL som inte längre erbjuds.

Traditionell förvaltning

(Försäkringar tecknade före 2012)

Garanti
Med traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent. 

Hur placeras pengarna?
Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar. Det innebär en begränsad, men jämnare, värdeutveckling.