Vad är AKAP-KR och KAP-KL?

AKAP-KR och KAP-KL är för dig som arbetar inom kommun och region. Det finns två olika avtal inom kollektivavtalsområdet. KAP-KL gäller för dig som är född innan 1986 och inte gått över till nya AKAP-KR, som trädde i kraft 1 januari 2023.  

Läs mer om respektive avtal nedan.

Så fungerar AKAP-KR

  • På årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp* sätter din arbetsgivare av motsvarande 6 procent av din årslön till din avtalspension.
  • På årslön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp* sätter din arbetsgivare av motsvarande
    31,5 procent av din årslön till din avtalspension.
  • Om du valt att gå över frivilligt till AKAP-KR (gäller för de som har en pensionsmedförande lön över 7,5 inkomstbasbelopp) sätter din arbetsgivare av ett ytterligare påslag på pensionsavsättning vars storlek beror på ditt födelseår (se information på valcentraler).
  • Mer information om din avtalspension AKAP-KR hittar du hos den valcentral du tillhör,  ValcentralenÖppnas i nytt fönster eller PensionsvaletÖppnas i nytt fönster

    Här hittar du aktuella basbeloppÖppnas i nytt fönster.

Därför är tjänstepension viktigt

Tjänstepensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den inkomst du kommer ha när du slutat jobba. Dessutom innehåller tjänstepension ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

Så fungerar KAP-KL

Vanliga frågor och svar om avtalspension AKAP-KR och KAP-KL

Fondutbud för AKAP-KR/KAP-KL

Se vårt rabatterade fondutbud för AKAP-KR/KAP-KL. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i.

Fondutbud AKAP-KR/KAP-KL Öppnas i nytt fönster
Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet
Avgifter för avtalspension AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltning
Fondförvaltningsavgift 0,15 - 1,0 % beroende på val av fonder
Fast avgift65 kr per person och år
Flyttavgift för flytt till annat försäkringsbolag*500 kr

 * Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din AKAP-KR/KAP-KL om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startat.

Blankett för att ändra, lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt

När du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster.

Det här gäller vid utbetalning av avtalspension AKAP-KR och KAP-KL
Du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 60 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 10 - 20  år. Om du inte meddelat Nordea när du vill starta din pensionsutbetalning så kommer vi kontakta dig när du fyllt 70 år.

Så startar du utbetalningen
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din utbetalning ska starta. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare. 

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när din avtalspension AKAP-KR/KAP-KL-pension betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. 

Vill du att vi gör ett högre skatteavdrag på dina utbetalningar kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka skatteavdraget behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Du kan flytta försäkringen fram tills en månad innan du ska starta dina utbetalningar. Om du har flera pensionsavtal inom AKAP-KR/KAP-KL hos oss och vill samla ihop alla till ett avtal för att bättre få en överblick av din pension ber vi dig kontakta en rådgivare för att se vilka möjligheter som finns för just dig och dina behov.

Flytt av pensionssparande inom AKAP-KR/KAP-KL görs enkelt med Mobilt BankID via den valcentral du har; ValcentralenÖppnas i nytt fönster eller PensionsvaletÖppnas i nytt fönster. Det är alltså två valcentraler, men oavsett vilken du loggar in på hänvisas du till rätt valcentral. Kontakta oss om du behöver mer information om dina möjligheter att flytta din försäkring. Du bokar enklast tid med oss via nätbanken eller i mobilappen under fliken Hjälp eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88.

Hållbarhet i fondförvaltning

Hur du sparar till din pension har effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När du pensionssparar i en fondförvaltning bestämmer du själv hur stort fokus du vill ha på hållbarhet i ditt sparande. Vi har ett brett urval av fonder med hållbara egenskaper du kan välja bland. Inom Nordeas hållbara urvalÖppnas i nytt fönster har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan exempelvis vara genom ett högre fokus på ESG-frågorÖppnas i nytt fönster (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning.  

Väljer du att låta dina pengar vara kvar i entrélösningen Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster sparar du i en produkt som ingår i Nordea Hållbart Urval och som har hållbarhet i fokus. 

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.