Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Avtalspension KAP-KL

Du som arbetar inom kommun och landsting får genom kollektivavtalet avtalspension KAP-KL. Om du är född 1986 eller senare heter avtalet AKAP-KL. Du kan själv bestämma var du ska spara. Vi har bra alternativ, oavsett om du vill placera pengarna själv eller låta oss göra jobbet.

Hos oss kan du placera din avtalspension KAP-KL i fonder. Du har möjlighet att själv välja vilka fonder du vill spara i, men du kan också få hjälp om du vill att vi ska ta hand om ditt sparande åt dig. 

Dina fördelar:

  • Välj ur ett brett utbud av fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning.
  • Brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier inom vårt Hållbart Val-utbud att välja bland.  
  • Möjlighet att få hjälp med vilka fonder du ska välja
  • Ha koll på din pension direkt i din internetbank  

Förvaltningsform för KAP-KL och AKAP-KL

Ålderspension Fond

Med Ålderspension Fond väljer du själv hur ditt sparande ska placeras. Välj mellan många fonder med olika inriktning, allt från tryggare räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder med möjlighet till högre avkastning. Vi har också ett brett Brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier inom vårt Hållbart Val-utbud.

Vilken kombination av fonder som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till din pension. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i för din avtalspension och du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill, via internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Nordea Pensionsportfölj

Om du inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i vår entrélösning Nordea Pensionsportfölj. Nordea Pensionsportfölj är ett sparande där hållbarhet står i fokus och som anpassas efter din ålder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen. 

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel. 

Tidigare sparformer

Om du valt Nordea för din avtalspension KAP-KL innan 1 januari 2012 har du någon av nedanstående produkter. Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt nuvarande erbjudande om sparande i fonder. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som är gäller för just dig.

Observera att nedanstående är en sparform för avtalspension KAP-KL som inte längre erbjuds.

Avtalspension KAP-KL, traditionell förvaltning (produkt som ej längre erbjuds)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter i enlighet med ditt försäkringsavtal. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent. 
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar. Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling.
Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din KAP-KL om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd. Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startat.

Blankett för att ändra, lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Villkor och förköpsinformation
Priser

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din KAP-KL om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd. Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startat.

Blankett för att ändra, lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt

När du närmar dig pensionen kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensionssparanden du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. 

Om du har möjlighet, försök ta ut de olika pensionsdelarna i en takt som gör att du undviker statlig inkomstskatt. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Du får en bra överblick av ditt sammanlagda pensionssparande på minpension.seÖppnas i nytt fönster

Det här gäller för utbetalning av KAP-KL

För KAP-KL är pensionsåldern normalt 68 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt KAP-KL-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba och få pensionsavsättningar till slutet av den månad då du fyller 68 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20  år.

Så startar du utbetalningen

Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15e dagen i den månad du vill att din utbetalning ska starta.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar Mobilt BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare. 

Skatt

Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när din KAP-KL-pension betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. 

Vill du att vi gör ett högre skatteavdrag på dina utbetalningar kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka skatteavdraget behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Möjligheter till flytt

Du kan flytta försäkringen fram tills en månad innan du ska starta dina utbetalningar. Om det är för lite tid emellan kan du alltid flytta fram pensionstidpunkten. Om du idag har med eller utan återbetalningsskydd så kan försäkringen bara flyttas till en likadan försäkring.

Flytt av pensionssparande inom KAP-KL görs enkelt med Mobilt BankID via den valcentral du har; ValcentralenÖppnas i nytt fönster eller PensionsvaletÖppnas i nytt fönster. Det är alltså två valcentraler, men oavsett vilken du loggar in på hänvisas du till rätt valcentral.  Kontakta oss om du behöver mer information om dina möjligheter att flytta din försäkring.

Priser

Priser KAP-KL
SpecifikationPriser
Förvaltningskostnad, fonder0,20 - 1 % beroende på vald fond
Fast avgift65 kr per år
Flyttavgift500 kr