Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Avtalspension BTP

Som bankanställd får du den kollektivavtalade tjänstepensionen BTP som är en del av avtalet mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet.

Om avtalspension BTP

BTP är tjänstepensionen för dig som arbetar inom bank och finans.
Det finns två olika avtal, BTP1 och BTP2.  

BTP1

BTP1 gäller för dig som blev anställd efter 1 februari 2013 eller som valt att gå över till BTP1. 
Så här fungerar BTP1:

  • BTP1 är en premiebestämd pensionsplan vilket innebär att premierna är bestämda och beräknas på din lön upp till 30 inkomstbasbelopp (ibb). 
  • Hur mycket pension du får beror både på hur stora premier som betalas in och hur ditt sparande utvecklats. 
  • På årsinkomst upp till 7,5 ibb sätts 4,5 procent av din inkomst av till din pension. 2,5 procent av dessa placeras inom Trygg Förvaltning medan du kan välja fondförvaltning för resterande 2 procent. Om du inte gör något val placeras den valbara delen inom Trygg Förvaltning.
  • På en årsinkomster över 7,5 ibb sätts 30 procent av inkomsten av till pensionen i den valbara delen.
  • Väljer du fondförvaltning men inte gör något fondval placeras dina pengar i Nordea Pensionsportfölj. Läs mer nedan under rubriken Förvaltningsform.

BTP2

BTP2 gäller för dig som varit anställd före 1 februari 2013 och inte gjort något aktivt val att gå över till BTP1. Så här fungerar BTP2:

  • BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan vilket innebär att din pension motsvarar en viss procent av din slutlön.  
  • Hur mycket pension du får beror på din slutlön. 
  • Den del inom BTP2 som du själv kan påverka kallas BTPK. Den delen är 2 procent av din pensionsgrundande inkomst. Inom BTPK kan du välja mellan Ålderspension Fond eller Ålderspension Garanti. Läs mer om BTPK längre ner under rubriken Tidigare sparformer. 

Förvaltningsform

I Trygg Förvaltning (BTP1) och i Ålderspension Garanti (BTP2) placeras ditt sparande i två portföljer med olika riskfyllda tillgångar. Detta görs för att du ska få möjlighet till en högre avkastning när du har lång tid kvar till pensionen för att sedan successivt få ett tryggare sparande när du närmar dig pensionen. 

Läs mer om Trygg FörvaltningÖppnas i nytt fönster
Läs mer om Ålderspension GarantiÖppnas i nytt fönster

Nordea Pensionsportfölj

Om du väljer fondförvaltning och inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i Nordea Pensionsportfölj. Nordea Pensionsportfölj är ett hållbart sparande och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen. 

Basfaktablad för Nordea Pensionsportfölj BTP Öppnas i nytt fönster

Spara i fonder

Med sparande i fonder (fondförvaltning) väljer du själv hur ditt sparande ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från tryggare räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder med möjlighet till högre avkastning. Vilken kombination som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till din pension. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i för din avtalspension. Du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut.  
Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel. 

Tidigare sparformer

BTP2 är den tjänstepension som finns sedan tidigare avtal. BTP2 består av två delar. Den ena delen är förmånsbestämd och den andra delen är premiebestämd. Förmånsbestämd innebär att pensionen är bestämd till en viss procent av din slutlön. Du kan inte själv påverka hur premierna placeras i den förmånsbestämda delen. I den premiebestämda delen som heter BTPK beror pensionens storlek på hur stora premier som betalats in till din pension och vilken avkastning premierna har gett. Det går inte att i förväg veta hur stor din premiebestämda pension kommer att bli. Det beror på hur stora premier som betalats in, hur lång tid du arbetat och hur du har valt att placera dina premier.

Priser
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt