Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Avtalspension BTP

Som bankanställd får du den kollektivavtalade tjänstepensionen BTP som är en del av avtalet mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet.

Om avtalspension BTP

BTP är tjänstepensionen för dig som arbetar inom bank och finans.
Det finns två olika avtal - BTP1 och BTP2.  

BTP1

BTP1 gäller för dig som blev anställd efter 1 februari 2013 eller om du valt att gå över till BTP1.  

Så här fungerar BTP1:
  • BTP1 är en premiebestämd pensionsplan vilket innebär att premierna är bestämda och beräknas på din lön upp till 30 inkomstbasbelopp (ibb). 
  • Hur mycket pension du får beror både på hur stora premier som betalas in och hur ditt sparande utvecklats. 
  • På årsinkomst upp till 7,5 ibb sätts 4,5 procent av din inkomst av till din pension. 2,5 procent av dessa placeras i Trygg Förvaltning och vill du kan du välja fondförvaltning (Ålderspension Fond) för resterande 2 procent. Om du inte gör något val placeras den valbara delen också i Trygg Förvaltning.
  • På årsinkomster över 7,5 ibb sätts 30 procent av inkomsten av till pensionen och placeras i den valbara delen.
  • Väljer du fondförvaltning (Ålderspension Fond) men inte gör något fondval placeras dina pengar i Nordea Pensionsportfölj

BTP2

BTP2 gäller för dig som varit anställd före 1 februari 2013 och för dig som inte gjort något aktivt val att gå över till BTP1. 

Så här fungerar BTP2:
  • BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan vilket innebär att din pension motsvarar en viss procent av din slutlön.  
  • Hur mycket pension du får beror på din slutlön. 
  • Den del inom BTP2 som du själv kan påverka kallas BTPK och är 2 procent av din pensionsgrundande inkomst. Inom BTPK kan du välja mellan Ålderspension Fond eller Ålderspension Garanti. Läs mer om BTPK längre ner under rubriken Tidigare sparformer

Förvaltningsformer för BTP1 och BTP2

I Trygg Förvaltning (BTP1) och i Ålderspension Garanti (BTP2) placeras ditt sparande i två portföljer med olika riskfyllda tillgångar. Detta görs för att du ska få möjlighet till en högre avkastning när du har lång tid kvar till pensionen för att sedan successivt skifta över till ett tryggare sparande när du närmar dig pensionen. 

Läs mer om Trygg FörvaltningÖppnas i nytt fönster
Läs mer om Ålderspension GarantiÖppnas i nytt fönster

Ålderspension Fond

Med Ålderspension Fond väljer du själv hur ditt sparande ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från tryggare räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder med möjlighet till högre avkastning. Vi har också ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier du kan välja bland inom vårt Hållbart Val-utbud.

Vilken kombination av fonder som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till din pension. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i för din avtalspension och du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill.

Nordea Pensionsportfölj

Om du väljer Ålderspension Fond och inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i vår entrélösning Nordea Pensionsportfölj. Nordea Pensionsportfölj är ett sparande där hållbarhet står i fokus och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen.  

Basfaktablad för Nordea Pensionsportfölj BTP Öppnas i nytt fönster

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel. 

Tidigare sparformer

BTP2 är den tjänstepension som finns sedan tidigare avtal och består av två delar. Den ena delen är förmånsbestämd och den andra delen är premiebestämd. 

Förmånsbestämd innebär att pensionen är bestämd till en viss procent av din slutlön. Du kan inte själv påverka hur premierna placeras i den förmånsbestämda delen. 

I den premiebestämda delen som heter BTPK beror pensionens storlek på hur stora premier som betalats in till din pension och vilken avkastning premierna har gett. Det går inte att i förväg veta hur stor din premiebestämda pension kommer att bli. Det beror på hur stora premier som betalats in, hur lång tid du arbetat och hur du har valt att placera dina premier.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd

Om din försäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din BTP om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd. Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

Blankett för att ändra, lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt
Priser
Möjligheter till flytt