Vad är avtalspension BTP?

BTP kallas tjänstepensionen för dig som jobbar inom bank och finans. Inom avtalsområdet finns två olika avtal - BTP1 och BTP2. Om du anställdes innan 1 februari 2013 har du BTP2. Om du anställdes efter detta datum, eller aktivt valt att byta avtal har du BTP1. 

Så fungerar BTP1

BTP1 är en premiebestämd pensionsplan. Det betyder att premierna, det vill säga det belopp som betalas in till din tjänstepension är bestämt att vara en viss procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp*.

På årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp* sätter din arbetsgivare av motsvarande 6,5 procent av din årslön till din pension. 2,5 procent av dessa placeras i Trygg förvaltning och resterande 4 procent kan du fördela själv mellan fondförvaltning och Trygg förvaltning (kallas valbar del). Om du inte gör något val kommer denna del att placeras helt i Trygg förvaltning.

På årslön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp* sätter din arbetsgivare av motsvarande 32 procent av din årslön till din pension. Denna avsättning placeras tillsammans med den valbara delen i löneintervallet upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

På pri.se kan du läsa mer om BTP1.Öppnas i nytt fönster

*Här hittar du aktuella basbeloppÖppnas i nytt fönster.

Därför är tjänstepension viktigt

Tjänstepensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den inkomst du kommer ha när du slutat jobba. Dessutom innehåller tjänstepension ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

Så fungerar BTP2

BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan vilket innebär att din pension motsvarar en viss procent av din slutlön.

Den del inom BTP2 som du själv kan påverka kallas BTPK och är 2 procent av din årslön om du är född 1966 eller tidigare och 4 procent om du är född 1967 eller senare. Inom BTPK kan du välja att placera din pension i fond- eller garantiförvaltning. Om du inte gör ett aktivt val kommer din pension placeras i garantiförvaltning.

På pri.se kan du läsa mer om BTP2.Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om avtalspension BTP

Fondutbud för BTP

Se vårt rabatterade fondutbud för BTP. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i.

Fondutbud för BTP Öppnas i nytt fönster
Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Avgifter för tjänstepension BTP1 och BTPK

Tjänstepension BTP1 FondförvaltningTrygg förvaltning
Kapitalavgift0 %0,21 %
Förvaltningsavgift fonder 
(Se "Priser" i fondlistanÖppnas i nytt fönster för detaljerad kostnadsinformation per fond)
0,14 - 0,9 %-
Förvaltningsavgift Nordea Pensionsportfölj 
(Se basfaktabladÖppnas i nytt fönster för detaljerad kostnadsinformation)
0,3 - 0,4 %-
Fast årsavgift0 kr85 kr
(0 kr för valbar del)
Flyttavgift (tillåtet ett år efter tecknandet)500 kr500 kr


Tjänstepension BTPKFondförvaltningGarantiförvaltning
Kapitalavgift
0,2 %
0,65 %
Förvaltningsavgift fonder 
(Se "Priser" i fondlistanÖppnas i nytt fönster för detaljerad kostnadsinformation per fond)
0,14 - 0,9 %
-
Förvaltningsavgift Nordea Pensionsportfölj 
(Se basfaktabladÖppnas i nytt fönster för detaljerad kostnadsinformation)
0,3 - 0,4 %
-
Fast årsavgift85 kr180 kr
Flyttavgift (tillåtet ett år efter tecknandet)500 kr500 kr

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din BTP om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

Blankett för att ändra, lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt

När du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster.

Det här gäller för utbetalning av BTP
För BTP är pensionsåldern normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt BTP-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba till slutet av den månad då du fyller 67 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Den trygga delen i BTP betalas ut varje månad så länge du lever, från den dagen du går i pension. Den valbara delen betalas ut enligt dina önskemål. Om du inte har gjort ett aktiv val för hur pengarna en gång skulle placeras i den valbara delen så har de hanterats som i den trygga delen. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning för den valbara delen får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20  år.

 

Så startar du utbetalningen
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din första utbetalning ska ske. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

 

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när pengarna för din BTP betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Önskar du ett högre skatteavdrag kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka det behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Försäkringen går att flytta ett år efter start och om man inte har pågående insättningar. Kontakta oss för mer information. Du bokar tid med oss via nätbanken eller i mobilappen under fliken Hjälp eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88.

Hållbarhet i Avtalspension BTP

Hur du sparar till din pension påverkar hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

BTP1 och BTPK med fondförvaltning

När du sparar i en produkt med fondförvaltning bestämmer du själv hur stort fokus du vill ha på hållbarhet i ditt sparande. Vi har ett brett urval av fonder med hållbara egenskaper du kan välja bland. Inom Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan exempelvis vara genom ett högre fokus på ESG-frågorÖppnas i nytt fönster (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning.  

Väljer du att låta dina pengar vara kvar i entrélösningen Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster sparar du i en produkt som ingår i Nordea hållbart urval och som har hållbarhet i fokus.

BTPK Garanti och BTP1 Trygg Förvaltning

BTPK med Garanti och BTP1 med Trygg förvaltning är båda en del av Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster där ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESGÖppnas i nytt fönster) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Här finns utförlig information om vårt åtagande och hur vi jobbar med hållbarhet i Garantiförvaltning/Trygg förvaltning. Öppnas i nytt fönster