Avtalspension BTP

Som bankanställd får du den kollektivavtalade tjänstepensionen BTP som är en del av avtalet mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet.

Om avtalspension BTP

Pensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den lön du kommer ha när du slutat jobba. Därför är det viktigt att du har avtalspension, eller kollektivavtalad tjänstepension som det också kallas. Dessutom innehåller pensionen från din arbetsgivare ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör. 

Du kan påverka hur din avtalspension utvecklas genom att välja hur den valbara delen ska förvaltas. Du kan välja att placera den själv i fonder eller att vi sköter placeringarna åt dig. För att få en riktigt bra pension rekommenderar vi att du ser över hela din pension. Boka gärna ett möte med oss. Det gör du enklast under Kontakt i Nordeas nätbank eller i mobilappen. Det går även att nå oss på telefon 0771 - 22 44 88.
 
BTP är avtalspensionen för dig som arbetar inom bank och finans. Det finns två olika avtal inom BTP – BTP1 och BTP2. Du kan följa utveckling av din avtalspension i Nordeas nätbank eller i mobilappen. Läs mer om respektive avtal nedan:

BTP1

BTP1 gäller för dig som blev anställd efter 1 februari 2013 eller om du valt att gå över till BTP1.  

Så här fungerar BTP1:
  • BTP1 är en premiebestämd pensionsplan vilket innebär att premierna, det vill säga inbetalningarna, är bestämda till en viss procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp* (ibb). 
  • Hur mycket pension du får beror både på hur mycket pengar som betalats in och hur ditt sparande utvecklats. 
  • På årslön upp till 7,5 ibb sätter din arbetsgivare av motsvarande 6,5 procent av din årslön till din pension. 2,5 procent av dessa placeras i Trygg Förvaltning och vill du, kan du välja Ålderspension Fond för resterande 4 procent. Om du inte gör något val placeras den valbara delen också i Trygg Förvaltning.
  • På årslön mellan 7,5 och 30 ibb sätter din arbetsgivare av motsvarande 32 procent av din årslön till din pension. Detta placeras i Ålderspension Fond där du själv har möjlighet att välja vilka fonder du vill placera i.

    Här hittar du aktuella basbeloppÖppnas i nytt fönster.

BTP2/BTPK

BTP2 gäller för dig som blev anställd före 1 februari 2013 och för dig som inte gjort något aktivt val att gå över till BTP1. 

Så här fungerar BTP2:
  • BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan vilket innebär att din pension motsvarar en viss procent av din slutlön.  
  • Hur mycket pension du får beror på din slutlön. 
  • Den del inom BTP2 som du själv kan påverka kallas BTPK och är 2 procent av din årslön om du är född 1966 eller tidigare och 4 procent om du är född 1967 eller senare. Inom BTPK kan du välja mellan Ålderspension Fond eller Ålderspension Garanti. Läs mer om sparformer av BTPK nedan. 

Sparformer för BTP

Inom BTP hos Nordea finns det tre sparformer – Ålderspension Fond, Tryggförvaltning och Ålderspension Garanti. Den sistnämnda används endast för BTPK.

Ålderspension Fond
Med Ålderspension Fond inom BTP1 och BTPK väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från räntefonder med jämnare värdeutveckling till aktiefonder som är mer riskfyllda, men som ger möjlighet till högre avkastning. Vi har också ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier du kan välja inom vårt Hållbart Val-utbud.

Vilken kombination av fonder som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till din pension. Du kan välja upp till tio fonder att spara i för din avtalspension och du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill.

Om du väljer Ålderspension Fond och inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i vår entrélösning Nordea Pensionsportfölj. Det är ett sparande där hållbarhet står i fokus och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen.  

Här finns basfaktabladet för Nordea Pensionsportfölj BTP Öppnas i nytt fönster

Trygg förvaltning
Trygg förvaltning finns inom BTP1. I denna förvaltning placeras dina pengar så att du har möjlighet till en högre avkastning när du har lång tid kvar till din pension, för att sedan successivt skifta över till en tryggare sparande ju närmare pension du kommer.


Ålderspension Garanti
Inom BTPK kan du välja Ålderspension Garanti. I denna sparform placeras dina pengar så att du har möjlighet till en högre avkastning när du har lång tid kvar till din pension för att sedan successivt skifta över till en tryggare sparande ju närmare pension du kommer. För Ålderspension Garanti finns även en garanti att ditt sparande aldrig kan understiga 85 procent av inbetalda premier. Inbetalda premier innan 1 juli 2019 har 100 procent garanti.

Historisk avkastning

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut.

Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.Öppnas i nytt fönster

Villkor och förköpsinformation
Priser
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Priser för avtalspension BTP1 och BTPK

Priser BTP1Ålderspension FondTrygg Förvaltning
Försäkringsavgift0 kr85 kr per år
Kapitalavgift0 kr0,40 %
Fondförvaltningsavgift0,2 - 1,0 % beroende på valda fonder.
Inom Nordea Pensionsportfölj är fondavgiften 0,3-0,4 %.
-
Flyttavgift för flytt till annat försäkringsbolag*500 kr500 kr

 

 

Priser BTPKÅlderspension FondÅlderspension Garanti
Kapitalavgift0,2 % + 85 kr0,65 % + 152 kr
Fondförvaltningsavgift0,2 - 1,0 % beroende på valda former. 
Inom Nordea Pensionsportfölj är fondavgiften 0,3 - 0,4 %
-
Flyttavgift för flytt till annat försäkringsbolag*500 kr500 kr

 * Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din BTP om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

Blankett för att ändra, lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt

Om du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster.

Det här gäller för utbetalning av BTP
För BTP är pensionsåldern normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt BTP-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba till slutet av den månad då du fyller 67 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Den trygga delen i BTP betalas ut varje månad så länge du lever, från den dagen du går i pension. Den valbara delen betalas ut enligt dina önskemål. Om du inte har gjort ett aktiv val för hur pengarna en gång skulle placeras i den valbara delen så har de hanterats som i den trygga delen. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning för den valbara delen får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20  år.

 

Så startar du utbetalningen
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din första utbetalning ska ske. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

 

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när pengarna för din BTP betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Önskar du ett högre skatteavdrag kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka det behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Försäkringen går att flytta ett år efter start och om man inte har pågående insättningar. Kontakta oss för mer information. Du bokar tid med oss via Nordeas nätbank eller i mobilappen under fliken Kontakt eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88.

Hållbarhet

Att vara en aktiv ägare är en viktig del av Nordea Liv & Pensions arbete med ansvarsfulla investeringar. Vi anser att det är viktigt att utöva våra formella rättigheter som aktieägare, att föra en dialog med företagen som vi investerar i och dess förvaltare om deras arbete gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att kunna värna om aktieägarnas och samhällets långsiktiga intressen. 

ESG är en integrerad del i våra investeringsbeslut och vi gör alltid en bedömning innan vi investerar för att säkerställa att vi kan hantera de negativa hållbarhetseffekterna. Vi strävar efter att investera i företag med höga ESG-betyg som ger en indikation att hanteringen av negativa effekter är tillfredsställande.

Nästan all ekonomisk aktivitet påverkar olika hållbarhetsfaktorer, både positivt och negativt. Klimatet är en hållbarhetsfaktor som påverkas negativt av våra investeringar. Nordea Liv & Pension anser att klimatförändringen är det största hotet mot vår planet, våra ekosystem och samhällen och vi ser även detta som en avgörande fråga för investerare.

Vi står bakom Parisavtalets mål att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. För att göra något åt den negativa klimateffekt våra investeringsbeslut får, har vi åtagit oss att se till att alla våra investeringsportföljer och alla våra tillgångsslag ska ha nettonollutsläpp senast år 2050. Delmål ställs upp vart femte år och redovisning av hur långt vi nått sker årsvis.

Koldioxidavtrycket i våra portföljer har minskat avsevärt mellan 2018 och 2020 och med ett delmål vart femte år samt åtagandet om nettonollutsläpp år 2050 arbetar vi aktivt för att den trenden ska fortsätta. Nordea Liv & Pension tar hänsyn till flera negativa effekter på hållbarhetsfaktorer som rör klimat och miljö, sociala och arbetsrättsliga frågor, respekt för mänskliga rättigheter, korruption och mutor när vi fattar våra investeringsbeslut. Vi planerar att redovisa alla effekter när tillgången på uppgifter blir bättre.

 Läs mer om vår Hållbarhetsrelaterade informationÖppnas i nytt fönster  

Tidigare sparform

Inom BTPK har man tidigare kunnat ha traditionell förvaltning. 

Traditionell försäkring

Garanti 
Med traditionell förvaltning menas att vi placerar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent.

Hur placeras pengarna?
Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar Det innebär en begränsad, men jämnare, värdeutveckling.