Vad är Avtalspension SAF-LO?

Avtalspension SAF-LO är kollektivavtalspension för dig som är privatanställd arbetare. Det är en premiebestämd pensionsplan vilket innebär att premierna, det vill säga inbetalningarna, är bestämda till en viss procent av din lön. Hos oss kan du välja att spara din pension i en fondförvaltning. 

Så här fungerar Avtalspension SAF-LO

  • Hur mycket pension du får beror både på hur mycket pengar som betalats in och hur ditt sparande utvecklats. 
  • På årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp* sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din årslön till din pension.
  • På årslön över 7,5 inkomstbasbelopp* sätter din arbetsgivare av motsvarande 30 procent av din årslön till din pension.
  • Du kan läsa mer om ditt SAF-LO avtal på Fora.seÖppnas i nytt fönster

    Läs mer om Avtalspension SAF-LO i "Vanliga frågor och svar" nedan.

     * Här hittar du aktuella basbeloppÖppnas i nytt fönster.

Därför är tjänstepension viktigt

Tjänstepensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den inkomst du kommer ha när du slutat jobba. Dessutom innehåller tjänstepension ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

Fondutbud för SAF-LO

Se vårt rabatterade fondutbud för SAF-LO. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i.

Fondutbud SAF-LO Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om Avtalspension SAF-LO

Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet
Avgifter för Avtalspension SAF-LO med fondförvaltning
Fondförvaltningsavgift0,1 - 0,6 % beroende på val av fond
Fast avgift65 kr per avtal och år 
Flyttavgift för flytt till annat försäkringsbolag*

400 kr per flyttillfälle


 * Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.

Återbetalningsskydd

Om din försäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din Avtalspension SAF-LO om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

På "Mina sidor" på Foras sida kan du lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt

När du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster.

Det här gäller vid utbetalning av Avtalspension SAF-LO
För Avtalspension SAF-LO är pensionsåldern normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt SAF-LO-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba och få pensionsavsättningar till slutet av den månad då du fyller 65 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20 år.

Så startar du utbetalningen
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din utbetalning ska starta. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när pengarna för din Avtalspension SAF-LO betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Önskar du ett högre skatteavdrag kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka det behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Det går att flytta din Avtalspension SAF-LO. Om du vill flytta din pension till eller från oss på Nordea görs detta på Fora's hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Om du har flera pensionsavtal inom Avtalspension SAF-LO hos oss på Nordea och vill samla ihop alla till ett avtal, för att få en bättre överblick av din pension, ber vi dig kontakta en rådgivare. Du får då hjälp att se över vilka möjligheter som finns för just dig och dina behov. Du bokar enklast tid med oss via nätbanken eller i mobilappen under fliken Hjälp eller så når du oss på telefon
0771-22 44 88. 

Hållbarhet i fondförvaltning

Hur du sparar till din pension har effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När du pensionssparar i en fondförvaltning bestämmer du själv hur stort fokus du vill ha på hållbarhet i ditt sparande. Vi har ett brett urval av fonder med hållbara egenskaper du kan välja bland. Inom Nordeas hållbara urvalÖppnas i nytt fönster har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan exempelvis vara genom ett högre fokus på ESG-frågorÖppnas i nytt fönster (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning.  

Väljer du att låta dina pengar vara kvar i entrélösningen Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster sparar du i en produkt som ingår i Nordea Hållbart Urval och som har hållbarhet i fokus. 

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.