Vad är Avtalspension SAF-LO?

Den kollektivavtalade tjänstepensionen för dig som är privatanställd arbetare heter Avtalspension SAF-LO. Det är en premiebestämd pensionsplan vilket innebär att premierna, det vill säga inbetalningarna, är bestämda till en viss procent av din lön. 

Hos oss kan du placera din Avtalspension SAF-LO i en fondförsäkring. 

Så här fungerar Avtalspension SAF-LO

Från och med den månad du fyller 22 år börjar din arbetsgivare betala in pengar till din tjänstepension. 

  • Din arbetsgivare betalar in en summa som motsvarar 4,5 procent av din årslön (upp till 7,5 inkomstbasbelopp*).
  • På den årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp* betalar din arbetsgivare in ett belopp som motsvarar 30 procent till din tjänstepension.

Hur mycket du kommer få i pension beror både på hur mycket pengar som sammanlagt betalats in och hur ditt sparande utvecklats. Du kan läsa mer om vad som gäller för ditt SAF-LO-avtal på Fora.seÖppnas i nytt fönster.  

*Här hittar du aktuella basbeloppÖppnas i nytt fönster.

Därför är tjänstepension viktigt

Tjänstepensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den inkomst du kommer ha när du slutat jobba. Dessutom innehåller tjänstepension ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

Fondutbud för SAF-LO

Här hittar du vårt rabatterade fondutbud för SAF-LO. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i.

Fondutbud SAF-LO Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om Avtalspension SAF-LO

Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Avgifter för Avtalspension SAF-LO

Avgifter för SAF-LO med fondförvaltning
SAF-LO med fondförvaltningAvgift
Kapitalavgift
0,00 %
Förvaltningsavgift fonder
(Se "Priser" i fondlistanÖppnas i nytt fönsterför detaljerad kostnadsinformation per fond)
0,1 - 0,6 % 
Förvaltningsavgift Nordea Pensionsportfölj
(Se basfaktabladÖppnas i nytt fönster för detaljerad kostnadsinformation)
0,30 - 0,25 %
Fast årsavgift65 kr
Flyttavgift (tillåtet ett år efter tecknandet)
400 kr

Återbetalningsskydd

Har du familj och din inkomst är en viktig del av ekonomin är det bra att bestämma vad som ska hända med ditt pensionssparande när du dör. Återbetalningsskydd innebär att din familj får de pengar du har tjänat in till din Avtalspension SAF-LO när du avlider. Med familj menar vi den du är gift med, sambo, registrerad partner och barn.

Vad kostar återbetalningsskydd?

Återbetalningsskyddet kostar ingenting men din framtida pension blir något lägre eftersom du inte får ta del av arvsvinster. Arvsvinst kommer från andra försäkrade i samma åldersgrupp som dött och som inte heller hade återbetalningsskydd. Pengarna som finns kvar i försäkringarna fördelas mellan (ärvs av) dem som lever.

Behöver jag ha återbetalningsskydd?

Välj återbetalningsskydd om du har familj som är i behov av dina pensionspengar om du dör.  Det går bra att till en början ha återbetalningsskydd men senare ta bort det, till exempel när barnen flyttat hemifrån eller om du separerar/skiljer dig.

Om du vill lägga till återbetalningsskydd senare, efter första gången du gjorde dina val för din tjänstepension, kan du behöva fylla i en hälsodeklaration. Det finns vissa undantag när du inte behöver fylla i en hälsodeklaration. Till exempel när du gifter dig eller får barn. 

Det går inte att lägga till återbetalningsskydd när pensionsutbetalningen väl har startats.

Logga in med BankID på 'Mina sidor' på fora.se för att lägga till eller ta bort återbetalningsskydd.Öppnas i nytt fönster

Vem får pengarna när jag dör?

Den som i första hand får dina pensionspengar är din make, maka, registrerade partner eller sambo. I andra hand är det dina barn. Dessa kallas för förmånstagare. Vill du ändra ordningen på vem som får dina pengar gör du det via 'Mina sidor' på fora.seÖppnas i nytt fönster.

Utbetalning och skatt

När du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. En bra överblick får du genom att logga in på minpension.seÖppnas i nytt fönster.

Här kan du få svar på dina frågor när du planerar för din pensionÖppnas i nytt fönster.

Det här gäller vid utbetalning av Avtalspension SAF-LO

För Avtalspension SAF-LO är pensionsåldern normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt SAF-LO-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba och få pensionsavsättningar till slutet av den månad du fyller 65 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning får du livsvarig utbetalning, men det går att välja tidsbestämd utbetalning från 5 upp till 20 år.

Så startar du utbetalningen

Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast 6 månader innan du önskar utbetalning enda fram till 30 dagar innan du vill att din utbetalning ska starta. Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss, hjälper vi dig vidare.

Skatt

Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när din SAF-LO-pension betalas ut. Vi gör ett skatteavdrag på 30 procent i samband med utbetalning om inte du meddelats oss något annat. Vill du att vi gör ett högre skatteavdrag på dina utbetalningar kontaktar du oss så ordnar vi det. Vill du däremot sänka skatteavdraget behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

TIPS: Det kan vara bra att se över vilken skatt du ska betala när du tar ut dina pensioner. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Här kan du läsa mer om skatt på pensionÖppnas i nytt fönster.

Möjligheter till flytt

Det går att flytta din Avtalspension SAF-LO. Om du vill flytta din pension till eller från Nordea beställer du en flytt via ForaÖppnas i nytt fönster.

Om du har flera pensionsavtal inom Avtalspension SAF-LO hos oss och vill samla ihop dem till ett och samma avtal behöver du boka en tid med en rådgivare. Du får då hjälp att se vilka möjligheter som finns för just dig. Du bokar enklast tid med oss via nätbanken eller i mobilappen under fliken "Hjälp" eller så kan du ringa oss på telefon 0771-22 44 88. 

Hållbarhet i fondförvaltning

När du pensionssparar i en fondförvaltning bestämmer du själv hur stort fokus du vill ha på hållbarhet. Vi har ett brett urval av fonder med höga hållbarhetskrav du kan välja bland och som ingår i Nordeas hållbara urval.Öppnas i nytt fönster I Nordeas hållbara urval har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan exempelvis vara genom ett högre fokus på ESG-frågorÖppnas i nytt fönster (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning.  

Väljer du att låta dina pengar vara kvar i Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster sparar du i en produkt som har ett stort fokus på hållbarhet och som ingår i Nordeas hållbara urval. 

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.