Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice
Senior construction worker large

Avtalspension SAF-LO

Du som är privatanställd arbetare på ett företag med kollektivavtal får avtalspension SAF-LO. Du kan själv bestämma var du ska spara. Vi har bra alternativ, oavsett om du vill placera pengarna själv eller låta oss göra jobbet.

Om SAF-LO

Hos oss kan du placera din avtalspension i fonder. Du har möjlighet att själv välja fonder, men vill du ha hjälp kan våra experter ta hand om det.

  • Välj mellan olika fonder
  • Möjlighet att få hjälp med vilka fonder du ska välja
  • Ha koll på din pension direkt i din Internetbank

Förvaltningsalternativ

Nordea Pensionsportfölj

Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder. Fram till 61 års ålder är alla dina pengar placerade i aktiefonder med en global fördelning. Sedan flyttas en del av dina pengar till obligationsfonder och räntefonder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig. Målet med Nordea Pensionsportfölj är att du ska få en så bra och stabil pension som möjligt.

Basfaktablad Nordea Pensionsportfölj SAF-LO (pdf, 264 KB)Öppnas i nytt fönster

Spara i fonder

Med sparande i fonder väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Välj mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vilken kombination som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till 10 fonder i din avtalspension. Du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, Läs mer om vad som är viktigt att veta om fondhandel.

Tidigare sparformer

Om du valt Nordea för din avtalspension SAF-LO innan 1 januari 2009 har du någon av nedanstående produkter. Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt sparande med 100 procent garanti. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som gäller för just dig.

Observera att detta är sparformer av SAF-LO som inte längre erbjuds.

Avtalspension SAF-LO, traditionell förvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent.
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling. 
Avtalspension SAF-LO, fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationFondförvaltning
GarantiDen här produkten har ingen garanterad ränta.
Hur placeras pengarna?Här väljer du själv i vilka av Nordeas egna eller externt förvaltade fonder dina pensionspengar ska placeras. Du kan byta fonder utan kostnad. Totalt kan du ha tio fonder. Väljer du inte några fonder placeras pengarna i blandfonden Midi.
Avtalspension SAF-LO, premiegaranti (försäkringar tecknade före 2014)
SpecifikationPremiegaranti
GarantiHos oss kan du få 100 procent garanti på din avtalspension. Sparande med 100 procent garanti garanterar de inbetalda pengarna inklusive avgifter, du får alltid tillbaka minst det belopp din arbetsgivare har sparat till dig.
Hur placeras pengarna?Dina pengar placeras i både aktier och räntebärande värdepapper. Förutom 100 procent garanti* på insatt kapital får du också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar. Garantin gäller vid avtalad pensionstidpunkt.
Priser och utbetalning

Priser

Priser SAF-LO, Fondförvaltning
SpecifikationPris
Fondförvaltningsavgift0,1-0,7 % Beroende på val av fond
Fast avgift65,00 kr per avtal och år 
Flyttavgift 

400,00 kr per flyttillfälle

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta.    

Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Villkor och förköpsinformation