Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Avtalspension SAF-LO

Du som är privatanställd arbetare på ett företag med kollektivavtal får avtalspension SAF-LO. Du kan själv bestämma var du ska spara. Vi har bra alternativ, oavsett om du vill placera pengarna själv eller låta oss göra jobbet.

Hos oss kan du placera din avtalspension SAF-LO i fonder. Du har möjlighet att själv välja vilka fonder du vill spara i, men du kan också få hjälp om du vill att vi ska ta hand om ditt sparande åt dig.

Dina fördelar:

  • Välj ur ett brett utbud av fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning.
  • Brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier inom vårt Hållbart Val-utbud att välja bland.  
  • Möjlighet att få hjälp med vilka fonder du ska välja
  • Ha koll på din pension direkt i din internetbank  

Förvaltningsform för avtalspension SAF-LO

Ålderspension Fond

Med Ålderspension Fond väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vi har också ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier i vårt Hållbart Val-utbud.

Vilken kombination av fonder som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i för din avtalspension och du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill, via internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Nordea Pensionsportfölj

Om du inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i vår entrélösning Nordea Pensionsportfölj. Nordea Pensionsportfölj är ett sparande där hållbarhet står i fokus och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen. 

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, Läs mer om vad som är viktigt att veta om fondhandel.

Tidigare sparformer

Om du valt Nordea för din avtalspension SAF-LO innan 1 januari 2009 har du någon av nedanstående produkter. Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt sparande med  garanti. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som gäller för just dig.

Observera att detta är sparformer för avtalspension SAF-LO som inte längre erbjuds.

Avtalspension SAF-LO, traditionell förvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent.
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling. 
Avtalspension SAF-LO, fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationFondförvaltning
GarantiDen här produkten har ingen garanterad ränta.
Hur placeras pengarna?Här väljer du själv i vilka av Nordeas egna eller externt förvaltade fonder dina pensionspengar ska placeras. Du kan byta fonder utan kostnad. Totalt kan du ha tio fonder. Väljer du inte några fonder placeras pengarna i blandfonden Midi.
Avtalspension SAF-LO, premiegaranti (försäkringar tecknade före 2014)
SpecifikationPremiegaranti
GarantiHos oss kan du få 100 procent garanti på din avtalspension. Sparande med 100 procent garanti garanterar de inbetalda pengarna inklusive avgifter, du får alltid tillbaka minst det belopp din arbetsgivare har sparat till dig.
Hur placeras pengarna?Dina pengar placeras i både aktier och räntebärande värdepapper. Förutom 100 procent garanti* på insatt kapital får du också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar. Garantin gäller vid avtalad pensionstidpunkt.
Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd

Om din försäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din SAF-LO om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd. Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

På Foras sida kan du lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning
Villkor och förköpsinformation
Priser

Återbetalningsskydd

Om din försäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din SAF-LO om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd. Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

På Foras sida kan du lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning

Om du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Om det går, försök ta ut de olika pensionsdelarna i en takt som gör att du undviker statlig skatt. Ta reda på vad som gäller innan du bestämmer dig. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga.  

Det här gäller för utbetalning av SAF-LO
För SAF-LO är pensionsåldern normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt SAF-LO-avtalet. Du har rätt att fortsätta att jobba och få pensionsavsättningar till slutet av den månad då du fyller 65 år och du kan starta utbetalningen tidigast när du fyllt 55 år. Gör du inget eget val när det är dags för utbetalning får du livsvarig utbetalning, men det går att välja utbetalningstid från 5 - 20 år.

Så startar du utbetalningen
När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15e dagen i den månad din utbetalning ska starta.    

Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på mars och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Priser

Priser SAF-LO, Fondförvaltning
SpecifikationPris
Fondförvaltningsavgift0,1 - 0,7 % beroende på val av fond
Fast avgift65 kr per avtal och år 
Flyttavgift 

400 kr per flyttillfälle