Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Avtalspension SAF-LO

Du som är privatanställd arbetare på ett företag med kollektivavtal får avtalspension SAF-LO. Du kan själv bestämma var du ska spara. Vi har bra alternativ, oavsett om du vill placera pengarna själv eller låta oss göra jobbet.

Hos oss kan du placera din avtalspension SAF-LO i fonder. Du har möjlighet att själv välja vilka fonder du vill spara i, men du kan också få hjälp om du vill att vi ska ta hand om ditt sparande åt dig.

Dina fördelar:

  • Välj ur ett brett utbud av fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning.
  • Många hållbara fonder inom vårt Hållbart Val-utbud att välja bland.  
  • Möjlighet att få hjälp med vilka fonder du ska välja
  • Ha koll på din pension direkt i din internetbank  

Förvaltningsform för SAF-LO

Ålderspension Fond

Med Ålderspension Fond väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vi har också ett brett utbud av hållbara fonder som ingår i vårt Hållbart Val-utbud.

Vilken kombination som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till 10 fonder att spara i för din avtalspension. Du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill, via internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Nordea Pensionsportfölj

Om du inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i Nordea Pensionsportfölj. Nordea Pensionsportfölj är ett hållbart sparande och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen. 

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, Läs mer om vad som är viktigt att veta om fondhandel.

Tidigare sparformer

Om du valt Nordea för din avtalspension SAF-LO innan 1 januari 2009 har du någon av nedanstående produkter. Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt sparande med  garanti. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som gäller för just dig.

Observera att detta är sparformer för avtalspension SAF-LO som inte längre erbjuds.

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är privatanställd arbetare.

Avtalspension SAF-LO, traditionell förvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent.
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling. 
Avtalspension SAF-LO, fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationFondförvaltning
GarantiDen här produkten har ingen garanterad ränta.
Hur placeras pengarna?Här väljer du själv i vilka av Nordeas egna eller externt förvaltade fonder dina pensionspengar ska placeras. Du kan byta fonder utan kostnad. Totalt kan du ha tio fonder. Väljer du inte några fonder placeras pengarna i blandfonden Midi.
Avtalspension SAF-LO, premiegaranti (försäkringar tecknade före 2014)
SpecifikationPremiegaranti
GarantiHos oss kan du få 100 procent garanti på din avtalspension. Sparande med 100 procent garanti garanterar de inbetalda pengarna inklusive avgifter, du får alltid tillbaka minst det belopp din arbetsgivare har sparat till dig.
Hur placeras pengarna?Dina pengar placeras i både aktier och räntebärande värdepapper. Förutom 100 procent garanti* på insatt kapital får du också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar. Garantin gäller vid avtalad pensionstidpunkt.
Villkor och förköpsinformation
Priser
Återbetalningsskydd
Utbetalning