Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning täcker den förlust som kan uppstå för banken mellan tidpunkten då lånet löses och tidpunkten då räntebindningstiden går ut.

Om ränteskillnadsersättning

När du har ett bolån med bunden ränta kan du kostnadsfritt betala tillbaka delar av eller hela lånebeloppet i samband med din ordinarie villkorsändring. Det vill säga när räntebindningstiden på lånet löper ut. 

Vill du istället betala tillbaka ett belopp eller hela lånet vid ett annat tillfälle kan du behöva betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättningen ska täcka den förlust som kan uppstå för banken mellan tidpunkten då lånet löses och tidpunkten då räntebindningstiden går ut. 

Beräkning av ränteskillnadsersättning

Finansinspektionens allmänna råd och Konsumentkreditlagen ligger till grund för hur ränteskillnadsersättningen beräknas.

BankföreningenÖppnas i nytt fönster har gett ut ett faktablad om ränteskillnadsersättning med information om hur ränteskillnadsersättningen beräknas för lån utbetalda eller villkorsändrade före respektive från och med den 1 juli 2014.    

På Konsumenternas (vägledning om bank och försäkring)Öppnas i nytt fönster  finns en kalkyl som du kan använda för att få ett ungefärligt resultat av vad det skulle kosta att lösa ditt lån i förtid.

För en exakt beräkning tar du kontakt med ditt bankkontor. Vid beräkning av ränteskillnadsersättning tas då även hänsyn till:

  • Lånets amorteringsplan
  • Antal förfallodagar
  • Exakt antal dagar till villkorsändringsdagen 
  • Ersättningen nuvärdesberäknas. 

Detta kan ge en annan summa än den du får vid en överslagsberäkning i kalkylen ovan.