Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning kallas den summa pengar du kan behöva betala om du vill lösa ett lån i förtid. Det vill säga innan räntebindningstiden på lånet löper ut.

Ränteskillnadsersättningen ska täcka den förlust som kan uppstå för oss som bank, mellan tidpunkten då du löser lånet och då räntebindningstiden går ut.

Ränteskillnadsersättning förknippas främst med bolån, men kan även tas ut vid andra tillfällen. Till exempel om du har bundit dina pengar på ett sparkonto med ränta, och vill ta ut dem i förtid.

Lån med rörlig ränta påverkas inte

Om du har ett bolån med rörlig ränta, eller tremånadersränta som det också kallas, behöver du inte betala någon ränteskillnadsersättning.

Har du ett bolån med bunden ränta kan du kostnadsfritt betala tillbaka hela, eller delar av, lånebeloppet i samband med din ordinarie villkorsändring.

Hur räknar jag ut ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättningen beräknas enligt Finansinspektionens allmänna råd och Konsumentkreditlagen. Ersättningen räknas ut baserat på lånet nuvärde, det vill säga den skuld som lånet skulle ha haft om du inte hade betalat av det tidigare.

På Konsumenternas hemsidaÖppnas i nytt fönster finns en kalkyl du kan använda för att få ett ungefärligt resultat av vad det skulle kosta att lösa ditt lån i förtid. Vill du ha en mer exakt beräkning kan du ringa vår kundservice på 0771-22 44 88.

Så beräknar vi din ränteskillnadsersättning

När vi räknar på hur stor ränteskillnadsersättning du behöver betala, tar vi bland annat hänsyn till

  • lånets amorteringsplan
  • antal förfallodagar
  • exakt antal dagar till villkorsändringsdagen 
  • ersättningens nuvärdesberäkning.

Vår beräkning kan ge en annan summa än den du får vid en överslagsberäkning i Konsumenternas kalkyl.

Vill du läsa mer har Svenska Bankföreningen gett ut ett faktablad om ränteskillnadsersättningÖppnas i nytt fönster, med information om hur ränteskillnadsersättningen beräknas.

Vanliga frågor om ränteskillnadsersättning