Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Frågor och svar om bolån

Bolån

Hur ansöker jag om ett bolån?

Letar du efter en ny bostad och vill veta hur mycket du kan låna? Läs mer och ansök om lånelöfte

Vill du belåna befintlig bostad, utöka befintligt bolån hos oss eller flytta ett bolån från en annan bank till oss? Läs mer och ansök om bolån.

Hur gör jag om jag vill binda räntan på mitt bolån?

Om du vill binda räntan kan du ringa kundservice på 0771-22 44 88. Ha din personliga kod eller Mobilt BankID tillgängligt när du ringer oss.

Är räntan på banklån avdragsgill i deklarationen?

Ja, skattereduktion medges med 30 % för ränteutgifter upp till 100.000 kr per person. Överstiger ränteutgifterna 100.000 kr är skattereduktionen 21 % för överskjutande del.

Bostadsrättsförsäkring – får jag en försäkring av Nordea om jag kryssar i ”ja ”?

Nej det får du inte. Vi vill veta om du har en bostadsrättsförsäkring eller om du kommer teckna en sådan, i så fall kryssar du i ”ja”. Som bostadsrättsägare behöver du en hemförsäkring som skyddar dig själv och dina saker men också en bostadsrättsförsäkring som skyddar lägenhetens fasta inredning. 

Ibland kan bostadsrättsförsäkringen ingå i bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring och då behöver du ingen sådan försäkring. Kolla det med din bostadsrättsförening.

Hur bestämmer vi din bolåneränta?

Den dagsaktuella boräntan påverkas av nuläge och prognos för de finansiella marknaderna. Den bolåneränta du erbjuds baseras på hur stort ditt bolån är i relation till värdet på din bostad, som du har som säkerhet för lånet, samt hur stor del av dina bankaffärer du har hos oss.

Hur fördelas räntan om man är två personer som står för lånet?

Räntan fördelas med lika delar på respektive låntagare men det går att ändra genom att fylla i en blankett på ditt närmaste Nordeakontor eller ringa vår kundservice på 0771-22 44 88. I deklarationen kan ni alltid själva fördela räntan som ni vill.

Hur mycket får jag låna?

Med vår bolånekalkyl kan du räkna på hur mycket du får låna, vilken månadskostnad du får och hur ditt lån påverkas om räntan skulle höjas eller sänkas. 

Du kan också gå vidare och ansöka om lånelöfte eller bolån direkt från kalkylen. Letar du efter en bostad så börjar du alltid med att ansöka om ett lånelöfte.

Räkna på hur mycket du får låna

Hur stor kontantinsats ska jag lägga när jag köper bostad?

Kontantinsatsen är det du betalar kontant när du köper en bostad. Kontantinsatsen måste vara minst 15 % av det totala priset för bostaden.

Kan jag få e-faktura på mina lån i Nordea?

Nej, men vi erbjuder så kallad e-låneavi (låneavisering) för dig som är kund i Nordeas Internetbank. Du behöver ha tilläggstjänsten Betalningar och ett återbetalningskonto i Nordea kopplat till dina lån.

Kan jag göra en extraamortering på mitt bolån?

Ja, om du har ett bolån med rörlig ränta är det inga problem att extraamortera på lånet, utan extra kostnad.

Har du ett bolån med bunden ränta kan du kostnadsfritt betala tillbaka delar av eller hela lånebeloppet, när räntebindningstiden på lånet löper ut. Vill du istället extraamortera vid ett annat tillfälle kan du behöva betala en så kallad ränteskillnadsersättning.

Oavsett vilken bindningstid du har kan du ringa vår kundservice på 0771-22 44 88, så hjälper vi dig med extraamorteringen.

Kan jag lägga om mitt topplån i Nordea till ett bolån i Nordea Hypotek?

Ja, om lånet ryms inom 85 procent av bostadens marknadsvärde. Amortering krävs på topplånedelen mellan 76-85 procent. Det kan behövas en ny värdering. Rådgör med ditt NordeakontorÖppnas i nytt fönster eller ansök direkt om du vet att kraven uppfylls.

Hur gör jag om jag vill avsluta (lösa) mitt lån?

Har du ett bolån med rörlig ränta är det inga problem att lösa lånet när du vill, utan extra kostnad.

Har du ett bolån med bunden ränta kan du kostnadsfritt lösa ditt lån, när räntebindningstiden på lånet löper ut. Vill du istället avsluta lånet vid ett annat tillfälle kan du behöva betala en så kallad ränteskillnadsersättning.

Oavsett vilken bindningstid du har kan du ringa vår kundservice på 0771-22 44 88, så hjälper vi dig.

Hur gör jag för att beställa ett amorteringsunderlag?

Ring oss på 0771 22 44 88 så skickar vi det till dig eller så kan du få det på ett av våra kontor. Du behöver legitimera dig när du beställer ditt amorteringsunderlag.

Kan jag avsluta (lösa) eller göra en extra amortering på mitt bolån med bunden ränta?

På villkorsändringsdagen kan lånet avslutas (lösas) eller extraamorteras utan extra kostnad.

Önskar du avsluta lånet vid ett annat tillfälle tillkommer ränteskillnadsersättning, som kreditgivaren tar ut för att täcka sina kostnader.

Ränteskillnadsersättningen är avdragsgill med 30 procent i deklarationen

På skuldebrevet står det ”Det totala beloppet som ska betalas” varför är det så stort jämfört med lånebeloppet?

Det totala beloppet som ska betalas är summan av lånebeloppet och räntekostnaderna under hela kredittiden, under förutsättning att villkoren är oförändrade(räntesats och amorteringsvillkor). En kortare kredittid minskar det totala beloppet som ska betalas

Vad är en denuntiering?

Det är ett meddelande om pantsättning som långivaren skickar till bostadsrättsföreningen för bekräftelse (denuntiation) om att bostadsrätten är pantförskriven för lån i banken.

Vad är räntan på ett bolån hos Nordea?

Räntan på våra bolån hittar du på sidan Aktuella priser och räntor under fliken Aktuella boräntor.

Hur mycket måste man amortera enligt amorteringskravet?

Amorteringskravet bestämmer hur mycket du ska amortera när du tar ett nytt bolån hos oss. Hur stort amorteringsbeloppet blir bestäms av bolånets storlek i förhållande till fastighetens värde (belåningsgrad) samt hushållets inkomst.


I de fall du lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala bruttoårsinkomst (skuldkvot) ska du amortera ytterligare 1 procentenhet på lån som hör till bostaden, även om belåningsgraden är under 50 procent av bostadens värde.


Vi rekommenderar att du fortsätter amortera även om du inte måste. 


Du lånar (belåningsgrad)Grundkrav amorteringTotal amortering om du har lån över 4,5 x din bruttoårsinkomst (skuldkvot)
Över 70 procent av bostadens värde
Minst 2 procent av den totala skulden per årMinst 3 %
(2%+1%)
Mellan 50-70 procent av bostadens värde Minst 1 procent av den totala skulden per årMinst 2 %
(1%+1%)
Under 50 procent av bostadens värdeInget krav på amorteringMinst 1 %
(0%+1%)
Vad menas med lagfart?

Lagfart är ett bevis på att någon äger en fastighet.

Med lagfart avses inskrivningen i inskrivningsmyndighetens fastighetsbok av äganderätten till fastigheten. Inom tre månader från det att köpebrevet undertecknats ska ansökan om lagfart inlämnas till Lantmäteriet. Läs mer om Lagfart.

Vad menas med pantbrev?

Med pantbrev avses den handling som utfärdas som bevis på inteckning i fastighet. Pantbrevet används när fastighetens ägare lämnar fastigheten som pant för fordran, t.ex. som säkerhet för ett bolån. Pantbrev utfärdas av Lantmäteriets Fastighetsinskrivningskontor. Läs mer om Pantbrev.

Gröna bolån

Hur länge gäller rabatten vid ett grönt bolån?

Rabatten gäller till och med nästa villkorsändringsdag och förlängs sedan automatiskt om fastigheten vid var tid uppfyller de krav som banken ställer för gröna bolån. Rabatten gäller dock längst till och med giltighetstiden för energideklarationen eller certifikatet.

Hur vet jag om mitt boende är Svanenmärkt eller innehar en Miljöbyggnadscertifiering?

Svanen

När du köper ett Svanenmärkt hus finns intyget med i köpehandlingarna. Om du bor i bostadsrätt kan du kontakta föreningens styrelse. Det går också att se om ditt hus är en certifierat genom Svanen på Svanens huskartaÖppnas i nytt fönster.

Miljöbyggnad

När du köper en miljöbyggnad med betyget guld eller silver finns intyget med i köpehandlingarna. Om du tappat bort ditt intyg kan du kontakta miljobyggnad@sgbc.seÖppnas i nytt fönster. Du kan också se om ditt hus är en certifierad Miljöbyggnad på Sweden Green Building CouncilÖppnas i nytt fönster. Om du bor i bostadsrätt kan du kontakta föreningens styrelse.

Jag har inget intyg som bekräftar att min bostad är certifierad enligt Svanen eller Miljöbyggnad. Måste jag visa upp det?

Ja. För att kunna erbjuda ett grönt bolån behöver vi ett intyg som bekräftar detta.

Jag har redan ett bolån idag. Kan jag ändra det till ett grönt bolån?

Ja, om din fastighet uppfyller kraven för gröna bolån kan du ansöka om att ändra ditt bolån till ett grönt bolån.

Mitt boende uppfyller inte energiklass A eller B. Vad kan jag göra för att förbättra energiklassen?

Titta på rekommendationerna som står i din energideklaration. Det är åtgärder som energiexperten som genomfört energideklarationen anser att du kan göra för att effektivisera bostadens energianvändning. När du har genomfört åtgärder för att förbättra din bostads energianvändning kan du mot en kostnad beställa en ny besiktning. Förhoppningsvis har din bostads energiklass då förbättrats så att du uppfyller kraven för Gröna bolån.

Vad får jag för fördelar med ett grönt bolån?

Alla bolån som uppfyller kraven för gröna bolån får, utöver annan eventuell överenskommen rabatt, ytterligare 0,10 procentenheter i rabatt.

Vad menas med energiklass och hur vet jag vilken energiklass jag har?

Boverket ansvarar för registret över energideklarationer. Du kan själv söka på din fastighet på Boverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Om en giltig energideklaration finns kan du beställa den direkt till din e-postadress.

Har du en giltig energideklaration som utfärdades innan 2014 så visar den ingen energiklass A till G. Om du vill göra en ny energideklaration eller om ditt boende saknar giltig energideklaration kan du söka upp en certifierad energiexpert på Boverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Energiexperten kan utföra en ny deklaration åt dig mot en kostnad.

Var kan jag se bostadens energiklass?

Energiklassen för din bostad kan du se på Boverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Om du bor i en bostadsrätt och föreningen gjort en energideklaration så hittar du oftast en sammanfattning i fastighetens entré, på föreningens hemsida eller något annan central plats i fastigheten.

Varför godkänner ni bara energiklass A och B?

För att energiklass A och B ligger i linje med vårt gröna ramverk som är verifierat av klimatforskningsinstitutet Oekom.

Varför står det ingen energiklass på min energideklaration?

Om energideklaration är genomförd innan 2014 så finns ingen energiklass angiven. Om du vill göra en ny energideklaration behöver du kontakta en certifierad energiexpert. Du hittar dem på Boverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Hur visar jag för banken att min bostad uppfyller kraven för gröna bolån?
Energiklass A & B genom din energideklaration hos Boverket

Om du har en bostad med energiklass A eller B, kan du fylla i formuläret med uppgifter om dig och din bostad och skicka in till Nordea så kommer dina bolån ändras till gröna bolån inom några dagar.

Svanen

Om du har en bostad som är certifierad av Svanen så behöver du fylla i formuläret med uppgifter om dig och din bostad och skicka in till Nordea. Vi kommer sedan att kontakta dig genom Internetbanken och be dig bifoga en kopia på certifikatet. När vi tagit emot certifikatet kommer vi att registrera bolånen som gröna inom några dagar.

Miljöbyggnad

Om du har en bostad som är certifierad enligt Miljöbyggnad så behöver du fylla i formuläret med uppgifter om dig och din bostad och skicka in till Nordea. Vi kommer sedan att kontakta dig genom Internetbanken och be dig bifoga en kopia på certifikatet. När vi tagit emot certifikatet kommer vi att registrera bolånen som gröna inom några dagar.

Jag har en bostad som uppfyller kraven enligt Boverkets energiklassificering, behöver jag skicka in något intyg om detta?

Nej, det räcker med att ange energiklass och energideklarations-id och meddela detta till Nordea i ansökningsprocessen. Har du befintliga bolån som du vill ändra till gröna bolån kan du fylla i uppgifter om dig och din bostad.

Kan jag som bor i en bostadsrätt få ett grönt bolån?

Ja, under förutsättning att bostadsrättsföreningens fastighet har energiklass A eller B eller innehar en certifiering från Svanen eller Miljöbyggnad. Du kan oftast hitta information i fastighetens entré, på föreningens hemsida eller något annan central plats i fastigheten. Du kan även kontakta bostadsrättsföreningens styrelse och be om en kopia på energideklarationen eller certifikatet.

Vem kan få ett grönt lån?

Du som redan har ett bolån hos oss, ansöker om ett helt nytt bolån eller vill flytta ditt befintliga bolån till oss kan ansöka om ett grönt bolån – så länge boendet du har eller boendet du ska köpa uppfyller kraven för gröna bolån. Bostaden kan vara en villa, fritidshus eller bostadsrätt.

Fick du inte svar på dina frågor?

Fråga Nova Öppnas i nytt fönster