Vad är ett amorteringsunderlag?

Ett amorteringsunderlag är ett dokument som innehåller de amorteringsvillkor du har på ditt bolån. När du bestämt dig för att flytta ditt bolån till en annan bank, behöver du beställa ett amorteringsunderlag från din nuvarande bank.

Vad innehåller ett amorteringsunderlag?

Ett amorteringsunderlag innehåller bland annat

  • vilken värdering som ligger till grund för din amortering
  • när det amorteringsgrundande värdet (som gäller i fem år) fastställdes
  • hur mycket du amorterar i månaden
  • storleken på din amorteringsgrundande skuld.

Hur beställer jag ett amorteringsunderlag

Om du vill flytta ditt bolån till oss behöver du kontakta din nuvarande bank och beställa ett amorteringsunderlag. Rutinerna ser lite olika ut från bank till bank, men oftast går det bra att ringa deras kundservice eller prata med din rådgivare.

Om du vill flytta ditt bolån från oss ringer du vår kundservice på 0771-22 44 88, så hjälper vi dig att ta fram ett amorteringsunderlag. Vi skickar sedan amorteringsunderlaget till dig via post.