Amortering – betala tillbaka lån

Amortering innebär att betala tillbaka på lånen. Det är ett långsiktigt sparande och allt eftersom skulden minskar sjunker din räntekostnad och din ekonomi blir mindre känslig för stigande räntor.

Nytt förslag på amorteringsfrihet från Finansinspektionen (FI)

FI föreslår att banker ska få möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi. Undantaget ska gälla till och med juni 2021. FI siktar på att förslaget ska börja gälla 14 april i år. 

Läs mer om FIs förslag härÖppnas i nytt fönster

Vi kommer att utöka vårt erbjudande till och med juni 2021 i linje med FI:s förslag, givet att det börja gälla. Men det är än så länge ett förslag, och går därför ännu inte att ansöka om. Men du kan redan idag ansöka om 3 månaders eller 6 månaders amorteringsfrihet.

Vad är amortering?

När du betalar tillbaka på lånen leder amorteringen till en lägre skuld och därmed större trygghet om bostadspriserna skulle falla eller om din ekonomiska situation skulle försämras. Det skapar även utrymme för att kunna ta nya lån för till exempel renovering av bostaden.

Ett bolån kan ha en återbetalningstid på upp till 50 år. Ju kortare återbetalningstid desto högre blir beloppet du betalar tillbaka per månad och på sikt blir räntekostnaden lägre. Du amorterar samma belopp under lånets hela löptid, det kallas för rak amortering. Räntekostnad tillkommer alltid. Eftersom ett bolån kan vara längst 50 år, kan det ibland finnas kvar en skuld som behöver slutbetalas. 

Aktuell skuld 2019Ränta 1,5% kr/månAktuell skuld 2020Ränta 1,5% kr/månAktuell skuld 2021Ränta 3%* kr/mån
Utan amortering3 000 0003 750 3 000 0003 7503 000 0007 500
Med amortering 3%3 000 0003 7502 910 0003 6402 820 0007 050
*Inte alla bolånekunder kommer behöva amortera 3% per år. Efter 5 år med 3% amortering har din skuld sjunkit till 2 640 000 kronor och din räntekostnad vid 3% är då 6 600 kronor per månad.

Hur mycket måste man amortera enligt amorteringskravet?

Amorteringskravet bestämmer hur mycket du ska amortera när du tar ett nytt bolån hos oss. Hur stort amorteringsbeloppet blir bestäms av bolånets storlek i förhållande till fastighetens värde (belåningsgrad) samt hushållets inkomst. Tillsammans med din rådgivare ser ni över om du har utrymme att amortera mer än kravet, allt beroende på din livssituation och dina framtida planer.

I de fall du lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala bruttoårsinkomst (skuldkvot) ska du amortera ytterligare 1 procentenhet på lån som hör till bostaden, även om belåningsgraden är under 50 procent av bostadens värde. Du som har bolån tagna före den 1 mars 2018 och utökar ditt bolån, kan välja att amortera det nya lånet enligt alternativregeln. Det innebär att du amorterar det nya lånet på tio år.

Du lånar (belåningsgrad)Grundkrav amorteringTotal amortering om du har lån över 4,5 x din bruttoårsinkomst (skuldkvot)
Över 70 procent av bostadens värde
Minst 2 procent av den totala skulden per årMinst 3 %
(2%+1%)
Mellan 50-70 procent av bostadens värde Minst 1 procent av den totala skulden per årMinst 2 %
(1%+1%)
Under 50 procent av bostadens värdeInget krav på amorteringMinst 1 %
(0%+1%)

Hur räknar jag ut min belåningsgrad?

Belåningsgraden räknar du ut genom att dela ditt bolån med värdet på din bostad. 

Exempel:

Anna och Pelles fastighet är värd 5.500.000 kr och de har ett bolån på totalt 3.500.000 kr. Deras belåningsgrad är 3.500.000/5.500.000 = 63,6 %.

Hur räknar jag ut min skuldkvot?

Skuldkvoten räknar du ut genom att dela ditt bolån med din/hushållets årliga bruttoinkomst (inkomst före skatt). Om den är större än 4,5 behöver du amortera 1 procentenhet extra på ditt lån. 

Exempel:

Anna och Pelle tjänar tillsammans 720.000 kr före skatt per år och har ett bolån på totalt 3.500.000 kr. Deras skuldkvot är 3.500.000/720.000 = 4,86. Anna och Pelle har alltså en skuldkvot som överstiger 4,5 och behöver därför amortera ytterligare 1 procentenhet på hela sitt bolån.

Räkneexempel på amorteringsbelopp

Anna och Pelles skuldkvot överstiger 4,5 och deras belåningsgrad är mellan 50-70 procent. Det betyder att de ska amortera 2 procent per år på sitt bolån på 3.500.000 kr. Vilket i det här exemplet innebär 5.833 kr per månad. 

Extraamortering (extra avbetalning)

Om du vill kan du göra en så kallad extraamortering för att minska skulden på ditt lån.

  • Har du ett bolån med 3 månaders bunden ränta* (vårt rörliga räntealternativ) kan du extraamortera när som helst under lånets löptid och helt utan extra kostnad.
  • Har du ett bolån med bunden ränta kan du också extraamortera på lånet. Om du gör extraamorteringen i samband med att räntebindningstiden på lånet löper ut är det kostnadsfritt. Väljer du att extraamortera vid någon annan tidpunkt under lånets löptid kan du behöva betala så kallad ränteskillnadsersättning.

* Alla räntebindningstider som Nordea Hypotek erbjuder är cirkatider. Räntebindningstidens slutliga längd styrs av längden på Nordea Hypoteks upplåning. En 3 månaders bunden ränta innebär att räntan ändras ungefär var tredje månad.