Vad är amortering?

Amortering är det belopp man betalar av på sitt lån vid varje betalningstillfälle. Amorteringen betalas tillsammans med räntan, oftast enligt den plan man har satt upp, månadsvis eller kvartalsvis.

Amortering förknippas oftast med bolån, som den här sidan fokuserar på. Men du behöver även amortera på andra typer av lån, som till exempel privatlån och billån

Den vanligaste formen av amortering kallas för rak amortering. Då amorterar man samma belopp vid varje betalningstillfälle, under hela lånets löptid. I takt med att man amorterar minskar också ens räntekostnader, eftersom de baseras på hur stort lån man har.

Läs mer om olika typer av amorteringar

Varför ska jag amortera?

Den främsta anledningen till att du ska amortera på ditt bolån är att du måste göra det enligt det amorteringskrav som finns i Sverige sedan 2016. Men det finns även andra anledningar att amortera, som är bra för din egen ekonomis skull.

Amortering minskar din skuld och sänker din räntekostnad

När du betalar tillbaka på lånet gör amorteringen att din skuld blir lägre. Förutsatt att inte räntan stiger minskar du också dina räntekostnader på sikt, eftersom räntan du betalar baseras på storleken på ditt lån.

På så sätt får du en större trygghet om bostadspriserna skulle falla, eller om din ekonomiska situation skulle försämras. Det skapar dessutom utrymme för att kunna ta nya lån, till exempel om du vill renovera.

Vanliga frågor om amortering

Ska jag amortera extra eller investera mina pengar?

Många väljer att amortera extra på sitt bolån – det vill säga amortera mer än de egentligen behöver enligt amorteringskravet. Du tycker kanske att det är skönt att betala av så mycket som möjligt på ditt bolån, så att du inte är för högt belånad om boräntorna stiger.

Men frågan är om det är den bästa taktiken. Skulle du kanske tjäna på att investera pengarna på börsen istället? Vilket alternativ som är bäst beror på många faktorer. Vår privatekonom Anders Stenkrona guidar dig igenom hur du kan tänka.

Läs om när du bör amortera eller spara 

Olika typer av amortering

Rak amortering
Annuitetslån

Rak amortering

Rak amortering innebär att du amorterar lika stor summa på lånet varje månad. Räntekostnaderna anpassas däremot efter hur hög skuld du har.

I början är räntekostnaderna högre, men de blir mindre över tid eftersom skulden minskar. Därför minskar även din totala månadskostnad med tiden, i takt med att du betalar av på lånet.

Amorteringen kan läggas upp efter tidsperiod eller belopp

Lån med rak amortering betalas ofta av under en specifik period. Då anpassas det fasta månadsbeloppet så att du har betalat av hela skulden när den perioden är slut.

Ett annat upplägg, som gäller för våra bolån, är en så kallad beloppsamortering. Det innebär att du har ett belopp (ditt bolån) som du ska betala av, där summan bestäms av amorteringskravet.

Ett lån med beloppsamortering får som längst ha en avbetalningstid på 50 år. Har du inte hunnit betala av hela lånet innan dess får du en restskuld som du behöver betala som en klumpsumma.

Fördelar med rak amortering

  • Du vet exakt hur mycket du ska betala varje gång, vilket gör att du lättare kan planera din ekonomi.
  • Med rak amortering betalar du av skulden snabbare, jämfört med andra typer av amortering.
  • Din totala räntekostnad blir lägre jämfört med ett annuitetslån.

Tänk på att månadskostnaderna kan bli höga i början av låneperioden. Vi gör alltid en kreditbedömning, för att bedöma att du inte lånar mer än du har råd med.

Annuitetslån

Annuitetslån innebär att du betalar ett fast belopp varje månad, som består av både ränta och amortering. I början av lånet utgör räntekostnaden den största delen av betalningen, medan amorteringsbeloppet är mindre.

I takt med att du betalar av skulden sänks dina räntekostnader. För att månadskostnaden fortfarande ska vara densamma, viktas fördelningen mellan ränta och amortering om. Då börjar du betala mer i amortering och mindre i ränta.

Fördelar och nackdelar med annuitetslån

  • En fördel med annuitetslån är att du har en jämn månadskostnad och slipper höga betalningar i början. Det kan vara att föredra om du har en ansträngd ekonomi.
  • Nackdelen är att dina räntekostnader totalt sett blir högre jämfört med rak amortering. Det beror på att din skuld inte minskar i lika snabb takt. Och ju högre skuld du har under en lång period, desto större blir dina räntekostnader.

På Nordea erbjuder vi inga annuitetslån, utan bara lån med rak amortering.

Har du frågor om att köpa bostad?

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för ett rådgivningsmöte.

Bli kontaktad för ett möte