Ungt par sitter i sofa

Amorteringsfritt bolån

Amorteringsfrihet innebär att du inte behöver amortera på ditt bolån. I Sverige har vi ett amorteringskrav, men du kan få amorteringsfritt under vissa omständigheter. Till exempel om du har en låg belåningsgrad eller om du köper en nyproduktion.

När ska jag amortera på mitt bolån och när kan jag få amorteringsfritt?

I Sverige finns sedan 2016 ett amorteringskrav, som reglerar hur mycket du behöver betala av på ditt bolån varje månad. Amorteringskravet säger bland annat att alla bolån tagna efter 2016, ska amorteras med minst 1 procent per år om belåningsgraden överstiger 50 procent. Om du dessutom har en skuldkvot på över 4,5 ska du amortera 1 procent extra.

Undantagen – då behöver du inte amortera

Det finns vissa situationer då du inte behöver amortera på ditt bolån. Antingen för att amorteringskravet säger det, eller för att du av annan anledning har rätt till en amorteringsfri period. Vid de här tillfällena kan du få amorteringsfrihet på ditt bolån:

Särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl kan du beviljas amorteringsfrihet under en begränsad period. Det handlar då om tillfällen där din ekonomiska situation har försämrats väsentligt, exempelvis vid arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa, föräldraledighet eller studier under kortare tid.

Du kan även få amorteringsfrihet om du får så kraftigt ökade utgifter, till exempel för stigande elkostnader, att dina ekonomiska marginaler krymper markant. Det ska då handla om ökade nödvändiga utgifter som inte var kända när lånet togs. Det är viktigt att veta att ökade kostnader för ränta eller amortering inte räknas som särskilda skäl.

Undantagen är inte generella utan prövas från fall till fall. Amorteringsfriheten ska vara tidsbegränsad. Sedan återgår lånet till ordinarie amortering enligt rådande amorteringskrav.

Din belåningsgrad är under 50 procent

Om din belåningsgrad är under 50 procent – det vill säga att dina bolåneskulder är mindre än 50 procent av bostadens marknadsvärde – behöver du inte amortera. Det förutsätter dock att din skuldkvot är under 4,5, för att du ska få helt amorteringsfritt.

Du har köpt en nyproduktion

Om du har köpt en nyproduktion kan du ansöka om amorteringsfrihet. Köper du ett nyproducerat hus, och har en belåningsgrad på 70-85 procent, har du möjlighet till amorteringsfritt i upp till två år. Är din belåningsgrad under 70 procent har du möjlighet att få amorteringsfritt i upp till fem år.

Köper du en nyproducerad lägenhet kan du få amorteringsfritt i upp till fem år, om din belåningsgrad är under 70 procent.

Prata med din rådgivare i samband med att du ansöker om bolån, så lägger vi tillsammans upp en amorteringsplan som passar dig.

Du bygger ett nytt hus

Om du bygger ett nytt hus kan du finansiera bygget med ett så kallat byggnadskreditiv. Då behöver du inte amortera någonting på byggnadskreditivet under tiden du bygger huset.

När huset är färdigbyggt kan du dessutom få amorteringsfritt i upp till två år om din belåningsgrad är på 70-85 procent. Är din belåningsgrad under 70 procent kan du få amorteringsfritt i upp till fem år.

Så ansöker du om amorteringsfrihet

Tänk på att ditt bolån inte blir automatiskt amorteringsfritt bara för att något av dessa krav är uppfyllda. Du behöver själv ansöka om amorteringsfrihet.

Om du vill ansöka om amorteringsfrihet på ditt bolån för att du fått kraftigt ökade utgifter, läs mer och ansök i Nordea-appen eller nätbanken. Gå till fliken Tjänster –> Bolån –> Amorteringsfritt vid kraftigt ökade utgifter. Har du inte tillgång till Nordea-appen eller nätbanken, kontakta din rådgivare eller kundservice.

Om du vill ansöka om amorteringsfrihet på grund av andra skäl, till exempel minskad inkomst, behöver du kontakta din rådgivare eller kundservice.

Vanliga frågor om amorteringsfrihet för bolån