När passar det bättre att amortera extra?

Privatekonomen Anders Stenkrona förklarar

Historiskt sett har det lönat sig att investera pengarna på börsen istället för att amortera extra. Det beror på att aktiemarknadens utveckling har varit högre än bolåneräntan. Även om du fått lägre räntekostnader när du amorterat, har värdeökningen av investeringar på börsen varit högre än minskningen av räntekostnaderna. 

I och med att bolåneräntan nu stigit och förväntas ligga kvar på högre nivåer, är valet att välja börsen framför att amortera inte lika självklart längre. Här nedan förklarar vår privatekonom Anders Stenkrona varför amortering kan vara en god idé om du kan få ned belåningsgraden till en ny, lägre nivå. 

Om du har höga bolån och kan få ned belåningsgraden

– Om du har pengar sparade och kan göra en större amortering så att du sänker din belåningsgrad, kan det vara vettigt att amortera, resonerar Anders Stenkrona. Om du exempelvis har en belåningsgrad på över 70 procent, säger amorteringskravet att du ska amortera 2 procent av ditt bolån per år. Men om du får ned belåningsgraden till under 70 procent är kravet 1 procent av ditt bolån per år.

Om du inte kan få ned belåningsgraden

Att lyckas sänka sin belåningsgrad så pass mycket att man kommer ned en nivå kan vara en utmaning. Även om du väljer att amortera lite extra kan det ändå bli så att du fortsätter ligga kvar på samma belåningsgrad. 

– Både amortering och investering är långsiktiga strategier. Ett par månaders extra amortering spelar ganska liten roll för din löpande månadskostnad. Det är först när du kan sänka din belåningsgrad betydande som det kan göra en större skillnad, säger Anders och fortsätter:

– Vilket alternativ du väljer är i slutändan upp till dig. Men om du inte har en buffert för oförutsedda händelser, rekommenderar vi att du placerar pengar du har över på ett sparkonto och bygger upp ett kortsiktigt sparande där istället för att amortera. 

Fördelar med att amortera

  • Du minskar din skuldkvot och förbättrar din belåningsgrad. Det gör att du skyddar dig ekonomiskt om räntan skulle höjas, eller om din bostad skulle falla i värde. 

  • Att amortera är ett tryggt, långsiktigt sätt att minska din exponering mot räntehöjningar. På så vis blir dina kostnader förhoppningsvis inte blir lika höga senare i livet – till exempel när du går i pension.

Fördelar med att spara

  • Om du tror att aktiemarknadens utveckling kommer vara högre än bolåneräntan på lång sikt, kan det vara klokt att investera pengarna på börsen, då det får sparandet att att växa mer.
  • Pengarna blir inte bundna i bostaden. Om du skulle behöva extra pengar kan du alltid sälja fonder eller aktier.

Hur mycket kan du sänka din belåningsgrad?

Amorteringskravet gäller alla bolån tagna efter 1 juni 2016, som har en belåningsgrad på över 50 procent.

Hur stort amorteringsbeloppet blir bestäms av bolånets storlek i förhållande till bostadens värde (belåningsgrad) samt hushållets inkomst. Det här säger amorteringskravet:

  • Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med minst 2 % per år.
  • Bolån på 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med minst 1 % per år.
  • Om du lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala bruttoårsinkomst (skuldkvot) ska man amortera ytterligare 1 procentenhet. Det gäller även om belåningsgraden är under 50 %.

(Du som har bolån tagna före den 1 mars 2018 och utökar sitt bolån, kan välja att amortera det nya lånet enligt alternativregeln. Det innebär att du amorterar det nya lånet på tio år.)

Du som kommit under amorteringsgränsen

Om du kommit under amorteringsgränsen och alltså inte måste amortera varje månad, då kan du välja mellan att:

  • fortsätta amortera samma belopp som tidigare
  • investera de pengar du får över i ett sparande på börsen.

Vilket alternativ du väljer är i slutändan upp till dig, men tänk på var du tror att dina pengar ger mest värde. Historiskt sett har det lönat sig att investera pengarna på börsen jämfört med att amortera. Det beror på att aktiemarknadens utveckling har varit högre än bolåneräntan. Riksbanken förväntar sig en långsiktig styrränta på runt 4 procent. Det innebär att bolåneräntan långsiktigt förväntas hamna strax över den nivån. Över de senaste 30 åren har aktiemarknaden i Sverige haft en genomsnittlig avkastning på mellan 7 till 10 procent per år. 

Amortera eller spara – hur ska jag tänka kring mitt bolån?

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Privatrådgivare Sofie Långberg Ranstad och marknadschef Charlotte Laike berättar om hur du ska tänka kring valet mellan att amortera och spara när boräntorna stiger.

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att investera i fonder och aktier, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond eller aktie har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att de ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina värdepapper kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.