Rörlig eller bunden ränta – vad ska jag välja?

När du tar ett eller lägger om ett bolån behöver du bestämma dig för om du vill ha rörlig eller bunden ränta. Ofta är det bra att dela upp ditt bolån och ha en kombination av både fast och rörlig ränta för att sprida riskerna. Här hjälper vi dig med hur du ska tänka.

Kombinera rörlig och fast ränta

Du behöver inte välja mellan att binda eller ha rörlig ränta på hela ditt lån. Ofta är en kombination av de båda räntealternativen det bästa. Många väljer därför att dela upp sitt bolån i flera delar.

Fördelen med att dela upp lånet är att du kan välja olika räntebindningar på de olika delarna. Genom att ha vissa delar av bolånet bundet, minskar du risken för högre kostnader om räntan skulle stiga. Samtidigt kan du dra nytta av lägre ränta för den rörliga delen om räntan sjunker.

Se alla våra bindningstider och bolåneräntor

Jämför olika upplägg

Nedan kan du läsa om och jämföra några exempel på vanliga låneupplägg. 

Med flexibelt upplägg har du endast rörlig ränta på dina bolån vilket ger en varierande månadskostnad. Det innebär att räntekostnaden ökar när räntan stiger och minskar när den sjunker. När du har dina lån rörliga har du stor frihet att ändra bindningstid/amortering.

Väljer du balanserat upplägg så har du kombinerat rörlig och bunden ränta vilket ger en mer stabil månadskostnad. En del av räntekostnaden ökar när räntan stiger och minskar när den sjunker. Med detta upplägg får du ta del av både den rörliga och bundna räntans fördelar. 

Du kan också välja trygga upplägg vilket innebär att en större del av dina lån är bundna. Du är då säker på att din månadskostnad är densamma under hela bindningstiden oavsett om räntan ökar eller minskar. Betalar du av bundna lån tidigare kan det tillkomma en extra kostnad, en så kallad ränteskillnadsersättning

Använd kalkylatorn under för att se hur respektive upplägg påverkar din totala räntekostnad.

Skillnaderna mellan bunden och rörlig ränta

När du binder räntan under en viss tidsperiod så kallas det för bunden, eller fast, ränta. När du har en fast ränta är du garanterad samma ränta under hela bindningstiden.

En fast ränta ligger sett över tid ofta något högre än den rörliga. Det beror på att du får tryggheten i att veta exakt hur mycket du betalar varje månad under den bundna perioden. Hos oss kan du binda din ränta i 1, 2, 3, 4, 5 och 8 år.

Den rörliga räntan är egentligen inte rörlig, utan den beräknas på nytt var tredje månad och anpassas efter marknadsräntan. Det innebär att den snabbt kan förändras och att din räntekostnad kan ändras från en månad till en annan, baserat på ränteläget på marknaden. 

Om du väljer en rörlig ränta rekommenderar vi därför att du har en buffert sparad, för att ta höjd för eventuella räntehöjningar.

Ska jag välja bunden eller rörlig ränta?

Om du ska välja en rörlig eller en bunden ränta beror helt på hur just din livssituation ser ut. Du behöver bland annat ta hänsyn till din ekonomi och din inställning till risk. Men vi hjälper dig såklart på vägen när du ska ta ditt beslut, och det finns fördelar med båda alternativen.

Bunden ränta ger dig trygghet

Graf - Bunden ränta - LitenNär du binder din ränta vet du precis hur mycket du betalar för ditt bolån varje månad, under så lång tid räntan är bunden. Det ger dig en trygghet i din ekonomi och gör att du slipper oroa dig lika mycket över ränteutvecklingen.

Den fasta räntan har sett över tid ofta varit  något högre än den rörliga, och du får ingen fördel om marknadsräntan skulle sjunka under bindningstiden. Skulle marknadsräntan däremot höjas kan du sitta lugnt i båten, eftersom din räntekostnad fortsatt är densamma. Betalar du av ditt bundna lån tidigare kan det tillkomma en extra kostnad, en så kallad ränteskillnadsersättning.

Rörlig ränta kan löna sig över tid

Graf - Rörlig ränta - LitenDen rörliga räntan har sett över längre tid ofta varit lägre än den bundna, men kommer med en viss risk. När du väljer rörlig ränta kopplas kostnaden till utvecklingen på 3-månadersräntan. När räntan stiger ökar din räntekostnad, och när den faller minskar kostnaden.

Om du har små marginaler i din ekonomi eller vill ha en jämn kostnadsnivå för ditt bolån kan det vara tryggare att ha delar av ditt bolån med bunden ränta. 

Rörlig eller bunden ränta – vad ska jag välja?

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Kundträff med Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea och Sofie Långberg Ranstad, rådgivare på Nordea där du lär dig mer om din boendeekonomi. Du vet att du behöver låna till ditt boende eller så har du redan lån, men du kanske inte är säker på ifall du ska binda räntan eller ha den rörlig.