Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Rörlig eller bunden ränta – vad ska jag välja?

När du tar ett bolån behöver du bestämma dig för om du vill ha rörlig eller bunden ränta. Du kan även dela upp ditt bolån och ha en kombination av både fast och rörlig ränta. Här hjälper vi dig med hur du ska tänka.

Kombinera rörlig och fast ränta

Du behöver inte välja att binda hela ditt lån, eller att ha rörlig ränta på allt. Ofta är en kombination av de båda räntealternativen det bästa. Många väljer därför att dela upp sitt bolån i flera delar.

Fördelen med det är att du kan välja olika typer av räntebindningar för de olika delarna. Det ger dig större flexibilitet och minskar risken om räntan skulle stiga, samtidigt som du kan dra nytta av ett lågt ränteläge.

Lite längre ner på sidan kan du läsa mer om skillnaderna mellan bunden och rörlig ränta, och fördelarna med de båda alternativen. Du hittar även alla våra räntebindningstider under bolåneräntor. Här är tre exempel på hur du kan dela upp ditt bolån.

Flexibel

Ränteportfölj - Flexibel

  • Ger en varierande månadskostnad.
  • Räntekostnaden ökar när räntan stiger och minskar när den sjunker.
  • Stor frihet att ändra bindningstid/amortering.

Balanserad

Ränteportfölj - Balanserad

  • Ger en mer stabil månadskostnad,
  • En del av räntan ökar när räntan stiger och minskar när den sjunker.
  • Ger en kombination av den rörliga och den bundna räntans fördelar.

Trygg

Ränteportfölj - Trygg

  • Ger en känd månadskostnad under hela bindningstiden.
  • Oförändrad räntekostnad om räntan ökar eller faller.
  • Betalar du av lånet tidigare kan det tillkomma en extra kostnad.

Skillnaderna mellan bunden och rörlig ränta

När du binder räntan under en viss tidsperiod så kallas det för bunden, eller fast, ränta. En fast ränta är ofta något högre än den rörliga. Det beror på att du får tryggheten i att veta exakt hur mycket du betalar varje månad under den bundna perioden. Hos oss kan du binda din ränta i 1, 2, 3, 4, 5 och 8 år.

Den rörliga räntan är generellt lägre än den bundna, eftersom den är mer oberäknelig. Den anpassas nämligen efter marknadsräntan och beräknas på nytt var tredje månad. När räntan ändras kan du därför betala antingen mer eller mindre än du gjorde månaden innan, beroende på hur ränteläget förändras.

Om du väljer en rörlig ränta rekommenderar vi därför att du har en buffert sparad, för att ta höjd för eventuella räntehöjningar.

Ska jag välja bunden eller rörlig ränta?

Om du ska välja en rörlig eller en bunden ränta beror helt på hur just din livssituation ser ut. Du behöver bland annat ta hänsyn till din ekonomi och din inställning till risk. Men vi hjälper dig såklart på vägen när du ska ta ditt beslut, och det finns fördelar med båda alternativen.

Bunden ränta ger dig trygghet

Graf - Bunden ränta - LitenNär du binder din ränta vet du precis hur mycket du betalar för ditt bolån varje månad, under så lång tid räntan är bunden. Det ger dig en trygghet i din ekonomi och gör att du slipper oroa dig lika mycket över ränteutvecklingen.

Den fasta räntan är dock något högre än den rörliga, och du får ingen fördel om marknadsräntan skulle sjunka under bindningstiden. Skulle marknadsräntan däremot höjas kan du sitta lugnt i båten, eftersom din räntekostnad fortsatt är densamma.

Rörlig ränta kan löna sig över tid

Graf - Rörlig ränta - LitenDen rörliga räntan är billigare än den bundna, men kommer med en viss risk. När du väljer rörlig ränta kopplas kostnaden till utvecklingen på 3-månadersräntan. När räntan stiger ökar din räntekostnad, och när den faller minskar kostnaden.

Historisk sett har rörlig ränta visat sig bli billigare över tid. Men om du har små marginaler i din ekonomi, bör du fundera över hur högre räntekostnader skulle påverka din ekonomiska situation.

Dags att binda räntan?

Vill du binda hela eller delar av bolånet? Ring 020-51 10 00, kl 09:00-17:00 (vardagar), så pratar vi igenom din situation och ger dig ett erbjudande på bunden ränta direkt.

Läs mer om att binda räntan