Rörlig eller bunden ränta – vad ska jag välja?

När du tar ett eller lägger om ett bolån behöver du bestämma dig för om du vill ha rörlig eller bunden ränta. Du kan då dela upp ditt bolån och ha en kombination av både fast och rörlig ränta. Här hjälper vi dig med hur du ska tänka.

Kombinera rörlig och fast ränta

Du behöver inte välja mellan att binda eller ha rörlig ränta på hela ditt lån. Ofta är en kombination av de båda räntealternativen det bästa. Många väljer därför att dela upp sitt bolån i flera delar.

Fördelen med att dela upp lånet är att du kan välja olika räntebindningar på de olika delarna. Genom att ha vissa delar av bolånet bundet, minskar du risken för högre kostnader om räntan skulle stiga. Samtidigt kan du dra nytta av lägre ränta för den rörliga delen om räntan sjunker.

Se alla våra bindningstider och bolåneräntor

Nedan är tre exempel på hur du kan dela upp ditt bolån. Lite längre ner på sidan kan du läsa mer om skillnaderna mellan bunden och rörlig ränta, och fördelarna med de båda alternativen. 

Dags att binda räntan?

Just nu är våra bundna räntor lägre än den rörliga. Vill du binda hela eller delar av bolånet? Ring 0775–55 20 11, kl 09:00-17:00 (vardagar), så pratar vi igenom din situation och ger dig ett erbjudande på bunden ränta.

Läs mer om att binda räntan

Flexibel

Ränteportfölj - Flexibel

  • Ger en varierande månadskostnad.
  • Räntekostnaden ökar när räntan stiger och minskar när den sjunker.
  • Stor frihet att ändra bindningstid/amortering.

Balanserad

Ränteportfölj - Balanserad

  • Ger en mer stabil månadskostnad.
  • En del av räntan ökar när räntan stiger och minskar när den sjunker.
  • Ger en kombination av den rörliga och den bundna räntans fördelar.
  • Betalar du av lånet tidigare kan det tillkomma en extra kostnad, en så kallad ränteskillnadsersättning.

Trygg

Ränteportfölj - Trygg

  • Ger en känd månadskostnad under hela bindningstiden.
  • Oförändrad räntekostnad om räntan ökar eller faller.
  • Betalar du av lånet tidigare kan det tillkomma en extra kostnad, en så kallad ränteskillnadsersättning.

Skillnaderna mellan bunden och rörlig ränta

När du binder räntan under en viss tidsperiod så kallas det för bunden, eller fast, ränta. När du har en fast ränta är du garanterad samma ränta under hela bindningstiden.

En fast ränta ligger sett över tid ofta något högre än den rörliga. Det beror på att du får tryggheten i att veta exakt hur mycket du betalar varje månad under den bundna perioden. Hos oss kan du binda din ränta i 1, 2, 3, 4, 5 och 8 år.

Den rörliga räntan är egentligen inte rörlig, utan den beräknas på nytt var tredje månad och anpassas efter marknadsräntan. Det innebär att den snabbt kan förändras och att din räntekostnad kan ändras från en månad till en annan, baserat på ränteläget på marknaden. 

Om du väljer en rörlig ränta rekommenderar vi därför att du har en buffert sparad, för att ta höjd för eventuella räntehöjningar.

Ska jag välja bunden eller rörlig ränta?

Om du ska välja en rörlig eller en bunden ränta beror helt på hur just din livssituation ser ut. Du behöver bland annat ta hänsyn till din ekonomi och din inställning till risk. Men vi hjälper dig såklart på vägen när du ska ta ditt beslut, och det finns fördelar med båda alternativen.

Bunden ränta ger dig trygghet

Graf - Bunden ränta - LitenNär du binder din ränta vet du precis hur mycket du betalar för ditt bolån varje månad, under så lång tid räntan är bunden. Det ger dig en trygghet i din ekonomi och gör att du slipper oroa dig lika mycket över ränteutvecklingen.

Den fasta räntan har sett över tid ofta varit  något högre än den rörliga, och du får ingen fördel om marknadsräntan skulle sjunka under bindningstiden. Skulle marknadsräntan däremot höjas kan du sitta lugnt i båten, eftersom din räntekostnad fortsatt är densamma. Betalar du av ditt bundna lån tidigare kan det tillkomma en extra kostnad, en så kallad ränteskillnadsersättning.

Rörlig ränta kan löna sig över tid

Graf - Rörlig ränta - LitenDen rörliga räntan har sett över längre tid ofta varit lägre än den bundna, men kommer med en viss risk. När du väljer rörlig ränta kopplas kostnaden till utvecklingen på 3-månadersräntan. När räntan stiger ökar din räntekostnad, och när den faller minskar kostnaden.

Om du har små marginaler i din ekonomi eller vill ha en jämn kostnadsnivå för ditt bolån kan det vara tryggare att ha en bunden ränta.