Vi guidar dig genom en osäker marknad

Som en följd av hur marknadsräntorna har utvecklats den senaste tiden har också upplåningskostnaderna ökat. Hos oss får du en personlig rådgivare som ger dig ett ränteerbjudande. Du får dessutom rådgivning kring hela din ekonomi med dig i fokus.

Det är alltid bra att ha en riskspridning med olika löptider som passar din individuella situation. På så sätt får du en mer stabil räntekostnad över tid. Kontakta gärna en av våra rådgivare för att få ett individuellt erbjudande för dina bolån.

Kombinera rörlig och fast ränta

Du behöver inte välja mellan att binda eller ha rörlig ränta på hela ditt lån. Ofta är en kombination av de båda räntealternativen det bästa. Många väljer därför att dela upp sitt bolån i flera delar.

Fördelen med att dela upp lånet är att du kan välja olika räntebindningar på de olika delarna. Genom att ha vissa delar av bolånet bundet, minskar du risken för högre kostnader om räntan skulle stiga. Samtidigt kan du dra nytta av lägre ränta för den rörliga delen om räntan sjunker.

Se alla våra bindningstider och bolåneräntor

Jämför olika upplägg

Nedan kan du läsa om och jämföra några exempel på vanliga låneupplägg. 

Flexibelt upplägg

Med ett flexibelt upplägg har du rörlig ränta på större delen av dina bolån, vilket ger en varierande månadskostnad. Det innebär att räntekostnaden ökar när räntan stiger och minskar när den sjunker. När du har dina lån rörliga har du stor frihet att ändra bindningstid och amortering.

Balanserat upplägg

Väljer du ett balanserat upplägg har du hälften av dina bolån uppdelade på rörlig och bunden ränta, vilket ger en mer stabil månadskostnad. En del av räntekostnaden ökar när räntan stiger och minskar när den sjunker. Med detta upplägg får du ta del av både den rörliga och bundna räntans fördelar. 

Tryggt upplägg

Du kan också välja ett tryggt upplägg vilket innebär att en större del av dina lån är bundna. Det medför att endast en liten del av din totala räntekostnad påverkas av om räntan går upp eller ner. Betalar du av bundna lån tidigare kan det tillkomma en extra kostnad, en så kallad ränteskillnadsersättning

Använd kalkylatorn under för att se hur respektive upplägg påverkar din totala räntekostnad.

Jämför olika upplägg

Dags att binda räntan?

Funderar du på att binda delar av ditt bolån? Ring oss på 0775–55 20 11, vardagar kl 9–18.

Läs mer om att binda räntan

Ska jag välja bunden eller rörlig ränta?

Om du ska välja en rörlig eller en bunden ränta beror helt på hur just din livssituation ser ut. Du behöver bland annat ta hänsyn till din ekonomi och din inställning till risk. Det finns fördelar med båda alternativen – för många är en kombination av rörlig och fast ränta den bästa lösningen. 

Bunden ränta ger trygghet

Graf - Bunden ränta

En bunden ränta är en ränta som är fast under en viss tidsperiod. När du binder räntan är du garanterad samma ränta under hela bindningstiden. Bunden ränta kallas ibland även för fast ränta.

En fast ränta ligger, sett över tid, ofta något högre än den rörliga. När du binder räntan vet du exakt hur mycket du betalar varje månad under den bundna perioden. För tryggheten som det ger betalar du därför lite extra.

Binder du din ränta har du ingen chans att dra fördel av om marknadsräntan skulle sjunka under bindningstiden. Skulle marknadsräntan däremot höjas kan du sitta lugnt i båten, eftersom din räntekostnad fortsatt är densamma.

Betalar du av ditt bundna lån tidigare kan det tillkomma en extra kostnad, en så kallad ränteskillnadsersättning.

Bunden ränta passar dig som

  • har små marginaler i din ekonomi och vill ha en jämn kostnadsnivå för ditt bolån
  • inte planerar att flytta inom bindningstiden.

Rörlig ränta kan löna sig över tid

Graf - Rörlig ränta

Den rörliga räntan är egentligen inte rörlig, utan den beräknas på nytt var tredje månad och anpassas efter marknadsräntan. Det innebär att den snabbt kan förändras och att din räntekostnad kan ändras från en tremånadersperiod till en annan.

Den rörliga räntan på bolån har, sett över längre tid, ofta varit lägre än den bundna, men kommer med en viss risk. När räntan stiger ökar din räntekostnad, och när den faller minskar kostnaden.

Om du har små marginaler i din ekonomi, eller vill ha en jämn kostnadsnivå för ditt bolån, kan det vara tryggare att ha delar av ditt bolån med bunden ränta. 

Rörlig ränta passar dig som

  • har marginaler i din ekonomi och kan klara att kostnaderna för ditt bolån varierar och kan stiga med kort varsel
  • behöver kunna lösa lånet inom en kortare tid utan extra kostnader, till exempel om du planerar att flytta.

Rörlig eller bunden boränta – hur ska jag tänka?

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea