Våra snitträntor för bolån

I tabellen ser du den genomsnittliga bolåneräntan per månad för bolån i Nordea Hypotek i procent under de senaste tre månaderna. Den baseras på de räntor våra kunder fått på sina bolån under respektive månad.

Månad202310202309202308
3 mån
4,90 %4,71 %4,71 %
1 år
5,06 %5,05 %5,04 %
2 år4,76 %4,75 %4,73 %
3 år4,59 %4,59 %4,50 %
4 år4,47 %4,42 %4,19 %
5 år4,37 %4,28 %4,16 %
8 år4,34 %4,16 %4,06 %
Banklån*6,65 %6,48 %6,73 %

*Avser bolån i Nordea Bank, med och utan säkerhet, ej Nordea Hypotek.

Se våra historiska räntor för de senaste 12 månaderna

Vi har sett över hur vi beräknar snitträntan för bolån med tre månaders bindningstid. Det innebär att snitträntan för mars 2023 är ungefär 0,1 procentenheter lägre än om vi hade beräknat snittet på samma sätt som tidigare. 

Det är viktigt att veta att det enbart är beräkningsmodellen för snittet som har justerats. Den faktiska räntan du har fått och får som kund påverkas inte.

Vad är en snittränta?

Snitträntan är den ränta som genomsnittet av en banks kunder har betalat på sitt bolån under föregående månad. Alla banker är skyldiga att redovisa snitträntan senast fem dagar efter varje månadsskifte. Snittränta kallas också för genomsnittlig ränta eller genomsnittsränta.

Därför ska du titta på snitträntan när du jämför boräntor

Om du ska ta ett nytt bolån är det en bra idé att jämföra snitträntorna mellan olika banker. På så sätt får du en bra uppfattning om vilken nivå räntorna har legat på under de senaste månaderna.

Jämför då de bindningstider du hade tänkt dig, så ser du ungefär vilken ränta du skulle kunna få. I tabellen på den här sidan ser du snitträntorna för alla våra bindningstider de senaste tre månaderna. Vill du se längre bak än så kan du titta på våra historiska bolåneräntor.

Din bolåneränta är alltid individuell

Snitträntorna ger en bra indikation på vilken ränta du kan få på ditt bolån. Men tänk på att varje kunds situation är unik. Den bolåneränta du får hos oss är alltid personlig, och kan därför skilja sig från våra genomsnittliga räntor.

Läs mer och se alla våra bolåneräntor här

Vanliga frågor om snitträntor för bolån

Räkneexempel – 3 månaders bunden bolåneränta

Med ett lånebelopp på 1 000 000 kronor, en rak amortering på 50 år, en ränta på 5,99 % och e-låneavi så blir den effektiva räntan 6,16 % per 2023-10-03. Den första månadsbetalningen blir då 6 658 kronor och lånet har 600 återbetalningar. Beräkningen är gjord utifrån Konsumentverkets riktlinjer. Det totala beloppet som ska återbetalas är 2 499 996 kronor.

Som en förutsättning för lånet gäller att krediten ska vara förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller liknande rätt. Kreditgivare är Nordea Hypotek AB, 556091-5448, 105 71 Stockholm. Krediten förutsätter godkänd kreditprövning och kreditupplysning.