Fasträntekonto – ett sparkonto med fast ränta

Ett fasträntekonto är ett konto där du får en fast ränta på dina sparpengar. Genom att binda pengarna på ett fasträntekonto, kan du få högre ränta än på ett vanligt sparkonto. Det passar dig som vill ha ett sparande utan risk.

Fördelar med fasträntekonto

  • Du får möjlighet till högre ränta än på vanligt sparkonto.
  • Du får samma ränta under hela bindningstiden och vet i förväg vilken ränta du får.
  • Du väljer själv bindningstid: sex månader, ett år eller två år.
  • Du kan ta ut pengarna i förtid, men då mot en avgift. 

Ränta på fasträntekonto

Bindningstider*

RäntaEffektiv årsränta
6 månader0,15 %0,15 %
1 år0,15 %0,15 %
2 år0,20 %0,20 %

*Minsta belopp du kan placera är 10 000 kronor och det högsta är 20 miljoner kronor. För placering av större belopp kan du kontakta våra kunniga rådgivare eller ringa vår kundtjänst på 0771-22 44 88.

Bind dina sparpengar på ett fasträntekonto

Få garanterad ränta på belopp du kan avvara en bestämd tid.

Vårt fasträntekonto, som vi kallar Fastränteplacering, är ett bra alternativ för sparade pengar som inte behöver använda under en viss period. När du har ett sparkapital på över 10 000 kronor kan du välja fasträntekonto.

Genom att binda hela, eller delar av, summan på ditt fasträntekonto kan du få möjlighet till högre ränta på pengarna. Det finns olika bindningstider vilket gör att du kan anpassa ditt sparande efter dina behov.

Räntan är fast och förutbestämd under hela bindningstiden. Normalt är räntan högre än vad du får på sparkonto med rörlig ränta. Den ränta du får bestäms utifrån marknadsräntan den dag som placeringen sker. Hela räntan betalas ut på förfallodagen.  

Du hittar kontot i appen och Internetbanken

Fasträntekontot kopplas till ett av dina vanliga sparkonton. Det innebär att insättning och avslut alltid hanteras via det kontot. Fasträntekontot hittar du både i Internetbanken och i appen. Där kan du hålla koll på alla transaktioner och se dina villkor.

Ta ut pengarna från fasträntekontot i förtid 

Du kan alltid välja att avsluta placeringen i förtid, men då tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Kostnaden bestäms den dag då avslutet sker, och är minst 300 kronor. När du avslutar ditt konto meddelar vi dig hur mycket du behöver betala i avgift. 

Ränta och priser
Finska insättningsgarantin

Ränta och priser

Räntor för Fastränteplacering (för närvarande)

Bindningstider*RäntaEffektiv årsränta
6 månader0,15 %0,15 %
1 år0,15 %0,15 %
2 år0,20 %0,20 %

*Minsta belopp du kan placera är 10 000 kronor och det högsta är 20 miljoner kronor. För placering av större belopp kan du kontakta våra kunniga rådgivare eller ringa vår kundtjänst på 0771-22 44 88Öppnas i nytt fönster.

Räkneexempel på ränta och räntebelopp som du kan få

  • 100.000 kronor placerat i 6 månader till årsränta 0,15 % = 75,42 kr
  • 100.000 kronor placerat i 1 år till årsränta 0,15 % = 152,08 kr
  • 100.000 kronor placerat i 2 år till årsränta 0,20 % = 405,56 kr

Handeln är normalt öppen bankdagar (vardagar) mellan klockan 08.00 och 17.00

Pris, kostnad för förtidsinlösen 

Fastränteplacering
Pris att betala vid förtidsinlösen
Förtidsinlösen kan ske mot en avgift i form av ränteskillnadsersättning. Kostnaden bestäms den dag då avslut sker, dock minst 300 kronor. Uppgifter om kostnaden vid förtidsinlösen lämnas av banken.

Den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet.

Läs mer om insättningsgarantin här.

Öppna ett fasträntekonto

Logga in och öppna ett fasträntekonto i Internetbanken.

Öppna Fasträntekonto Öppnas i nytt fönster