Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Förmånskonto

Förmånskonto är ett tryggt val och passar dig som vill spara till en buffert eller bestämt sparmål - exempelvis en resa, nya möbler eller kontantinsats till bostad.

Om Förmånskonto

Ett sparkonto för dig som vill spara tryggt. Att spara på konto är ett enkelt sätt att bygga upp en buffert och är tryggt för både kortsiktigt och långsiktigt sparande. Dina pengar är alltid tillgängliga.

  • Fria uttag gör att du kommer åt dina pengar när du vill. 
  • Vill du få bra ränta och har 10.000 kr och mer kan du placera delvis i bunden Fastränteplacering kopplad till kontot. 
  • Via Internet- eller Mobilbanken har du full kontroll på kontot.

Mer om Förmånskonto

Spara säkert och sätt in pengar när du vill på ditt Förmånskonto. Saknar du en buffert och vill ha ett sparande som sköter sig självt? Du kan ha en stående överföring, minst 100 kronor och mer, varje månad för att stadigt bygga på bufferten. Få fart med XtraSpar genom att föra över små summor varje gång du betalar med ditt bankkort. 

Via Internetbanken eller Mobilbanken har du full kontroll på kontot och ser alla transaktioner. Du kan påbörja, göra ändringar eller uppehåll i ditt sparande direkt och kan se villkor i Internetbanken. 

Kontot har fria uttag, inga uttagsavgifter, ingen bindningstid eller andra begränsningar. 

Kontot omfattas av insättningsgarantin. 

Räntan är rörlig

När räntan är rörlig betyder det att räntan kan komma att ändras framöver beroende på marknadsläget för korta räntor. Räntan kan höjas när räntan vänder uppåt. 

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 950 000 kronor, 950 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Öppna Förmånskonto

Logga in och öppna Förmånskonto i Internetbanken idag! Så kommer du enkelt igång och kan ha fasta överföringar eller XtraSpar till sparkontot så växer sparandet stadigt i tryggt förvar.

Skaffa Förmånskonto nu! Öppnas i nytt fönster