Glad mann med surfebrett på strand

Spara flexibelt med automatiska överföringar

Sätt upp ett flexibelt sparande, så behöver du aldrig tänka på hur mycket du ska spara varje månad. Istället förs en summa automatiskt över till ett fondsparande när du har pengar över på kontot. Ett smart, regelbundet sparande anpassat efter din ekonomi.

  • Slipp tänka på hur mycket du ska spara – det du har råd med investeras automatiskt.
  • Passar dig som har en bra buffert och vill investera överskottet i fonder.
  • Du kan sätta en gräns för hur mycket som mest får dras från kontot.

Vad är ett flexibelt sparande och hur fungerar det?

I ett mer traditionellt månadssparande väljer du en summa som ska dras från ditt konto varje månad. Med ett flexibelt sparande behöver summan du sparar inte alltid vara lika stor.

Vissa månader kommer med fler utgifter än andra, och då kan det vara skönt att det bara dras så mycket pengar du känner dig bekväm med.

Sätt en gräns på ditt sparkonto – allt över investeras i fonder

Bestäm vilken buffertnivå du vill ha på ditt konto. Allt över denna nivå förs sedan automatiskt över till ett långsiktigt fondsparande. På så sätt kan du behålla en trygg buffert som du alltid kommer åt, men samtidigt ge överskottet en chans att växa över tid.

Du bestämmer själv hur ofta avstämningen av din buffertnivå ska ske, till exempel varje månad. Om saldot på ditt konto ligger under din valda buffertnivå förs inga pengar över. Istället kan du fokusera på att bygga upp din buffert igen.

Om du inte vill att alla pengar över din buffertnivå förs över till ett sparande kan du sätta en maxgräns. Då kan bara så mycket pengar som din gräns tillåter föras över vid varje tillfälle.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Räkneexempel: så kan ett flexibelt sparande se ut

Kalle 55 år har valt en saldogräns på 50 000 kr på sitt sparkonto, med en månatlig överföring som sker första dagen i månaden.

Överstigande belopp förs över till Kalles långsiktiga fondsparande, som han tänker använda till att köpa ett fritidshus när han går i pension. 

Kalles saldo de tre första månadernaÖverföringsbelopp
1 januari53 500 kr3 500 kr
1 februari48 000 kr0 kr
1 mars51 500 kr1 500 kr

I januari förs 3 500 kr över från Kalles konto till ett fondsparande. Då saldot i februari är under 50 000 kr förs ingenting över, medan överskottet i mars blir 1 500 kr. Totalt har Kalle på tre månader sparat 5 000 kr till sitt drömhus. 

Om Kalles ekonomi tillåter ett fortsatt sparande på denna nivå har han efter 10 år sparat ihop 200 000 kronor. Eftersom Kalle väljer att spara i fonder har han dessutom möjlighet till avkastning på pengarna, då de kan växa med ränta på ränta-effekten.

Vi vill påminna om att bara för en fond har gett avkastning historiskt, är det ingen garanti att den gör det framöver. Värdet på fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling. Det är därför inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Våra rådgivare hjälper dig

Vill du starta ett flexibelt sparande bokar du ett onlinemöte via nätbanken eller appen.

Boka ett rådgivningsmöte Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om flexibelt sparande