Vad är ett säkerhetsbyte?

Säkerhetsbyte innebär att du behåller ditt bolån när du köper en ny bostad. Du har alltså kvar din tidigare ränta – det som skiljer sig är att den nya bostaden nu är säkerhet för lånet.

När kan jag göra ett säkerhetsbyte?

Du kan göra ett säkerhetsbyte om du har ett bolån med bunden ränta. Om du har rörlig ränta löser du alltid lånen utan extra kostnad.

Säkerhetsbyte kan du göra oavsett om du köper din nya bostad innan du sålt din gamla, eller tvärtom. För att göra ett säkerhetsbyte behöver du behålla bolånet inom samma bank.

Vilka är fördelarna med att göra ett säkerhetsbyte?

Det finns framför allt två stora fördelar med att göra ett säkerhetsbyte:

  • Du behåller räntevillkoren på dina bundna lån, vilket är en fördel om du har en låg fast ränta idag. Behöver du istället ta ett nytt bolån kan räntan bli högre än den du har nu, om ränteläget på marknaden har gått upp.
  • Med ett säkerhetsbyte behöver du inte lösa dina bundna lån. Du behöver därför inte betala en ränteskillnadsersättning, som annars kan tillkomma vid lösen av bundna lån. Vid säkerhetsbytet ändras säkerheten, men räntevillkoret och bindningstiden på ditt nuvarande lån fortsätter gälla. Amorteringen kan däremot behöva justeras utifrån amorteringskravet.

Hur gör jag ett säkerhetsbyte?

Om du vill göra ett säkerhetsbyte behöver du prata om det med din rådgivare, som då kollar om det är möjligt att genomföra säkerhetsbytet. Ta upp frågan under din boenderådgivning, då ni pratar om låneupplägget på den nya bostaden.

Vanliga frågor om säkerhetsbyte