Du som entreprenör

Som entreprenör vet du hur man gör affärer. När det gäller att förvalta företagets förmögenhet finns vi här för att bistå på ett sätt som passar dig och ditt företagsbehov och mål.

Känn dig trygg i alla avseenden

För att bli en framgångsrik entreprenör krävs passion och en stark motivation att utveckla affärer. Du kanske är van att driva och tackla sådana frågor på egen hand. Men när gäller att sätta ditt företags kapital i arbete för att bygga en förmögenhet kanske det inte blir av på grund av tidsbrist eller bristande erfarenhet.

Det är här vi kommer in. Samma passion och expertis som driver dig inom ditt specialområde, driver oss när det gäller att förvaltning. Tillsammans med dig kan vi formulera en finansiell plan som täcker in både din privata förmögenhet och ditt företags tillgångar. Planen grundar sig på såväl dina personliga behov och mål, som ditt företags. 

I Private Banking tar vi ett helhetsgrepp på din förmögenhet och ditt liv. Vi kan hjälpa dig att känna dig trygg, i alla aspekter av ditt liv, så att du kan fokusera på ditt företag. 

Personlig relation

Som kund i Private Banking får du en egen rådgivare som har tid att verkligen lära känna dig och dina målsättningar. Genom en insiktsfull rådgivning kan vi hjälpa dig att utveckla den fulla potentialen hos din förmögenhet, både nu och i framtiden. 

Nätverk av specialister

De råd och tjänster som vi erbjuder dig bygger på Nordeas breda kompetens, expertis och resurser. Hos oss får du vägledning av de bästa experterna. Antingen ordnar vi ett möte med våra egna specialister, eller så använder vi bankens stora nätverk. 

Bli inspirerad och knyt kontakter

Vi anordnar kundträffar med fokus på frågor som är viktiga för entreprenörer. De här evenemangen kan samtidigt vara gyllene tillfällen att nätverka med andra för att få inspiration och tillfälle att dela med sig av erfarenheter och insikter. 

Starta företag

Om du har en affärsplan och vill sätta den i verket kan vi agera dörröppnare.  Vi kan sätta dig i förbindelse med olika specialister och avdelningar i banken som du kan ha nytta av och om du vill även med andra företagare som är inne på samma linje.

Kanske du just har sålt ett företag och vill gå vidare med ett nytt affärsprojekt. Eller kanske dina föräldrar eller tidigare generationer var duktiga företagare, och nu vill du gå i deras fotspår, utifrån dina egna idéer. 

Oavsett var du står, kan du dra nytta av vår erfarenhet, expertis och nätverk. 

Hur kan vi hjälpa dig i dessa situationer?

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Kontakta oss