Investera med fokus på hållbarhet — och gör skillnad

Som investerare eller andelsägare i fonder är du, direkt eller indirekt, ägare till ett eller flera olika företag. Varje val du gör när du investerar kan få stor effekt. I synnerhet om det är på lång sikt, som vid pensionssparande eller investeringar för nästa generation. Genom hållbarhetsfokuserade investeringar kan du hjälpa till och skynda på utvecklingen och bidra med positiv påverkan. I Nordea har vi fokus på såväl klimat och miljö som social och  ekonomisk hållbarhet.

Men hur kan du vara säker på att en fond du vill investera i agerar på ett ansvarsfullt sätt? Våra experter bevakar detta. De sätter sig grundligt in i bolagens verksamhet, och analyserar också hur väl positionerade de är för framtiden. Vi är nämligen övertygade om att det finns en stor potential i mer hållbara bolag – både för dig och för samhället.

Checklista — att tänka på när du vill investera med fokus på hållbarhet

  • Agerar företagen på ett ansvarsfullt sätt?
  • Försöker de motverka miljöföroreningar?
  • Är de riskmedvetna?
  • Försöker de motverka korruption?
  • Har de underleverantörer som använder barnarbetskraft?
  • Följer de internationell lag?
  • Accepterar de fackligt arbete och erbjuder de goda arbetsvillkor och jämställdhet?
  • Är bolagen transparenta i sin kommunikation?
  • Gör bolagen livscykelanalyser?
  • Har bolagen produkter som är hållbara över tiden?

Läs mer om hur Nordea integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten och hanterar dess negativa effekter (SFDR).

Läs hållbarhetsrelaterade upplysningarÖppnas i nytt fönster i våra individuella diskretionära portföljer.

Läs även om hur Nordea Wealth Management Sverige hanterar ägarengagemangÖppnas i nytt fönster i den skräddarsydda diskretionära förvaltningen.

Ytterligare information om hur ESG integreras i förvaltningen hittas i förvaltningstjänstens Article 10 statementÖppnas i nytt fönster.

Läs även SFDR Periodic Report ART 8Öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer hur vi arbetar med hållbarhet och investeringar i Private Banking?

Välkommen att kontakta oss