Du och din familj

Hur skyddar du din familj och din förmögenhet om det inträffar förändringar i ditt liv? Vi kan vägleda dig - både före och efter avgörande händelser.

Den viktigaste delen av din förmögenhet är nog inte pengarna

Även om du varit framgångsrik och skapat en förmögenhet är det förmodligen alltid dina närmaste som betyder mest för dig. Hur kan du skydda din familj och din förmögenhet i framtiden?  Genom livet kommer du ofta att ha anledning att se över din ekonomi och ibland kanske helt byta perspektiv. 

Din rådgivare i Private Banking finns till hands i sådana lägen. Vi kan även sätta samman en grupp specialister som stöttar dig genom olika skeenden så att du kan förverkliga dina drömmar och planer.