Nordea Liv & Pension har specialister på pensioner från utlandet. Främst gäller det pensioner från länder som Storbritannien och Belgien samt olika EU-myndigheter. Men de kan också hjälpa till med pensionskapital från andra länder.

Vilka är det som kan ha en utlandspension?  

Egentligen alla personer som har bott och arbetat utomlands under en kortare eller längre period. 

Är det svårt att flytta hem pensionen till Sverige eller kan jag göra det själv?

Om man har arbetat utomlands och valt att flytta hem igen, så vill de flesta se över möjligheten att ta med det pensionskapital som har tjänats in. Regelverket kring pensionskapital är omfattande och det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå till väga. Därför är vi numera ett team som jobbar med detta dagligen. 

Vad kan Nordea hjälpa till med?

Vi har sett en ökad efterfrågan på just det här området de senaste åren och har därför byggt upp en specialistkompetens för att kunna erbjuda ett tryggt sätt hantera frågan. Vi finns här för kundens räkning och håller löpande kontakt med utländska pensionsbolag och ansvariga myndigheter i de berörda länderna under processens gång. 

Hittills har vi främst specialiserat oss på flytt av pensionskapital från Storbritannien, Irland, Belgien, Nederländerna samt olika EU- myndigheter, men vi kan även hjälpa till med pensioner från andra länder eller områden. 

När jag bestämt mig för att flytta pensionen, var placeras den då?

Vi kan erbjuda lösningar för olika behov. Det finns upplägg för de kunder där tryggheten värderas mest, för de som inte själva vill vara så aktiva med förvaltningen, liksom för de som på egen hand eller med hjälp av banken vill vara mer aktiva i placeringen av sitt kapital. 

Vi ser också att fler och fler kunder intresserar sig för och efterfrågar ett mer hållbart placeringsalternativ, så självklart har vi även det att erbjuda. Vi samarbetar med kundernas rådgivare i Private Banking, så att det blir de lösningar som passar bäst för var och en.

Behöver jag ha ett pensionssparande i Nordea sedan tidigare?  

Nej, det behöver du inte. Vi hjälper alla, vare sig de redan har ett pensionskapital i banken eller om de blir helt nya kunder hos oss. Vi ser dock att många av de nya kunder som vi har hjälpt med pensionen från utlandet även flyttar över övriga pensioner och bankaffärer till Nordea och Private Banking. Ett bra betyg på att kunderna är nöjda!

Jag har jobbat utomlands i många år och tjänat in pension i flera olika länder. Kan ni hjälpa mig trots att det verkar krångligt? 

Det är inte alls ovanligt att kunder som bott utomlands en längre tid har intjänat pensionskapital från olika arbetsgivare eller olika länder. Det som ofta uppfattas som krångligt kan du till stor del överlåta till oss. Vi fungerar som ett bollplank genom hela flyttprocessen.

Jag har en mängd dokument på engelska från min utländska bank. Måste jag låta översätta dem? 

Nej, nästan alla dokument och all kontakt med olika utländska pensionsbolag sker idag på engelska. Många av de kunder som vi hjälper har dessutom inte svenska som första språk. Så länge handlingarna är på svenska eller engelska hjälper vi gärna till.

Med hjälp av din rådgivare på Private Banking och specialister på Nordea Liv & Pension kan du få hjälp att flytta hem intjänad pension i utlandet till Sverige. 

Specialisterna tar hand om nödvändiga dokument, kontakten med myndigheterna och sköter själva flytten av pensionskapitalet, så att allt blir så tryggt och bekvämt som möjligt för dig.  

Vill du veta mer om hur Nordea Private Banking kan hjälpa dig med pensionskapitalet?

Välkommen att kontakta oss