Många frågeställningar brukar uppstå när man börjar fundera på att överlåta sitt företag. Här ger Nordea Private Bankings affärsjurist Sandra Svanström några tips på vägen för att få en fin övergång till nästa generations ägare.

Vilka farhågor och förväntningar kan uppstå vid ett generationsskifte?

För många ägarfamiljer går familjen, företaget och ägandet ihop, och man har ibland svårt att särskilja de olika rollerna. Frågor som ”Vill mina barn ta över företaget?” och ”Vad händer om endast ett av barnen tar över, hur kompenserar jag de övriga så att alla blir nöjda?” är exempel på det som föräldrarna vanligen funderar över. 

Barnen i sin tur oroar sig kanske för om de kan leva upp till föräldrarnas förväntningar på hur företaget ska drivas vidare, och med god lönsamhet. De behöver även fundera över vilken roll de själva vill ta i företaget och om de har rätt kompetens eller kanske behöver utbilda sig. 

Var ska man börja för att generationsskiftet ska bli smidigt?

Våga prata med varandra och vänta inte för länge med att börja diskutera möjligheten att genomföra ett skifte inom familjen. Exempel på frågeställningar att ta upp kan vara: Vilka vill vara fortsatt delaktiga i företaget? Vad har ni för förväntningar på företaget och varandra? Har ni en gemensam syn om hur verksamheten ska drivas framåt? Hur ser ni på ägarrollen?

Förutom de mer personliga frågeställningarna finns också ett antal konkreta beslut som måste fattas innan generationsskiftet. Exempelvis hur aktiva ägarna bör vara i företaget, vilka roller olika familjemedlemmar ska ha och hur samspelet ska ske mellan styrelse och VD.

När man vet mer om allas inställning, vad blir nästa steg?

För att kunna driva företaget vidare inom familjen är det viktigt att de framtida ägarna tillsammans enas om en gemensam vision för företaget och hur man ska nå dit.  Man måste också hitta ett bra sätt att organisera det framtida samägandet. Försök sedan att sätta upp någon typ av tidsplan.  Vill ni att skiftet ska genomföras inom ett par år eller är det en mer långsiktig plan? Diskutera och skriv ner vad ni kommer överens om.

Vilka juridiska dokument bör man se över före skiftet?

Aktieägaravtalet som reglerar förhållandet mellan ägarna är viktigt, men också ägardirektivet som sammanfattar ägarnas gemensamma mål med företaget. Man kan säga att det fungerar som ett styrdokument för ägarna men också styrelsen och ledningen. Det är också viktigt att se över sina familjerättsliga handlingar, till exempel testamenten och äktenskapsförord.

Kan jag få hjälp med generationsskiftet?

Absolut. Som kund i Nordea Private Banking kan du ta upp diskussionen med din rådgivare, som också kan sätta dig i kontakt med mig eller någon annan av oss jurister.

 Anna Sandén - 640x360

I Nordea Private Banking har du tillgång till jurister med spetskompetens som hjälper dig att få insyn i juridiska frågor.

Några exempel där du som företagare kan få hjälp:

  • Ägarskiftesplanering för ditt företag 
  • Testamenten och gåvobrev
  • Gåvor till barn och barnbarn 
  • Äktenskapsförord och samboavtal
  • Information om skatteregler

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med generationsskiftet?

Välkommen att kontakta oss!