När du väljer diskretionär förvaltning för hela eller delar av din förmögenhet tar bankens förvaltare hand om köp och försäljningar, något som kanske kan vara extra bekvämt när det är svårt att överblicka världens börser. Här berättar Per Walter hur han och hans team arbetar med Private Banking-kundernas portföljer.

Hur länge har ni förvaltat diskretionära portföljer i Nordea?

Jag är chef över det svenska Multi Asset-teamet i Nordea Asset Management. Vi har varit med och utformat och haft ansvaret för de diskretionära portföljerna sedan de lanserades i sin nuvarande form för snart tre år sedan och arbetade även tidigare med det diskretionära erbjudandet, som sedan utvecklades till det vi har idag. Merparten av vårt team har arbetat ihop i över tio år så vi har samlat värdefulla erfarenheter och kunskaper tillsammans.

Beskriv hur ni jobbar i stora drag!

Det centrala i vår investeringsfilosofi är att ge god avkastning utan onödigt risktagande. Enkelt uttryckt tycker vi att man inte ska ta mer risk än nödvändigt, och att man ska utnyttja att tillgångar har olika avkastningsmönster. 

Vi bevakar utvecklingen på kapitalmarknaden och gör omplaceringar när vi finner lämpliga tillfällen. Vårt mål är att snabbt kunna agera och ta vara på möjligheter som uppstår. Vi är ett väl sammansvetsat förvaltarteam, där flera av oss arbetat tillsammans i över tio år.  

Vilka byggstenar använder ni i er förvaltning?

Vi har en svensk och en global portfölj på både aktie- och räntesidan. Det tycker vi är grundläggande ingredienser för de allra flesta kunders sparande. Vi arbetar också med alternativa investeringar, som har förutsättningar att ge positiv avkastning oavsett hur aktie- och räntemarknaden utvecklar sig. Utöver det finns taktiska instrument, där vi kan ändra allokeringen snabbt och effektivt, utan att störa ränte- och aktieportföljerna. 

Man kan välja mellan olika placeringsinriktningar, vad skiljer dem åt? 

De diskretionära portföljerna utgår från samma byggstenar men sammansättningen är olika. Som kund kan du därför välja mellan olika portföljalternativ med olika riskprofil. Det finns allt från  lågriskportföljer med hög andel räntor till portföljer med enbart aktier, som därmed har högst risk. 

Hur får jag tillgång till diskretionär förvaltning? 

Diskutera med din rådgivare i Private Banking om diskretionär förvaltning kan vara något för dig och vilken riskprofil som skulle passa dig bäst. När du bestämt dig tar vi förvaltare hand om ditt kapital och placerar det enligt de riktlinjer du valt. Som kund får du sedan löpande information om hur ditt kapital förvaltas och utvecklas.

per-walter-small2

Per Walter leder det svenska Multi Asset-teamet inom Nordea Asset Management, som förvaltar Private Bankings diskretionära portföljer.

Vill du veta mer om diskretionär förvaltning i Private Banking?

Välkommen att kontakta oss!