Skydda dig själv, ditt fordon och dina medtrafikanter

Ett fordon som är registrerat hos Trafikverket, ska enligt lag alltid ha en trafikförsäkring. Men oavsett fordon är det viktigt att vara rätt försäkrad om olyckan skulle vara framme – både för dig själv och dina medtrafikanter.

Bilförsäkring
Båtförsäkring
Motorcykelförsäkring
Mopedförsäkring
Husvagnsförsäkring
Husbilsförsäkring
Mopedbilsförsäkring
Lätt lastbilsförsäkring
Släpvagnsförsäkring
Snöskoterförsäkring
ATV-försäkring
A-traktor/Epa
Om försäkringsdistribution

Bilförsäkring

Din bil behöver alltid vara trafik­försäkrad, enligt lagen. Men beroende på bilens värde, och hur du använder den, kan du välja att hel- eller halvförsäkra din bil för att kunna få ersättning vid till exempel stöld, brand eller annan skade­görelse.

Som kund hos oss på Nordea får du minst 5 % rabatt på bil­försäkringen från If. Dessutom blir du förmånskund hos If och får ytterligare minst 10 % rabatt på dina försäkringar. Samlar du ännu fler försäkringar hos If, blir rabatten större.

Förköpsinformation och villkor för bilförsäkring

Bilförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
Bilförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Båtförsäkring

Hos If kan du välja mellan Båtförsäkring och Stor båtförsäkring. Grundskyddet är detsamma, men väljer du Stor båtförsäkring får du ett större försäkrings­­skydd både för båten och de ombord. Försäkringen gäller även om du låter båten ligga kvar i vattnet över vintern.

Förköpsinformation och villkor för båtförsäkring

Båtförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Båtförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Båtförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Motorcykelförsäkring

Kör du en motorcykel, behöver du enligt lag ha en trafikförsäkring. Hos If kan du välja om du vill hel- eller halvförsäkra din motorcykel hela året eller bara den tid du använder den. Du kan då bland annat få ersättning vid stöld, brand eller annan skadegörelse. 

Förköpsinformation och villkor för motorcykelförsäkring

Motorcykelförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
Motorcykelförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Husvagnsförsäkring

Din husvagn är trafikförsäkrad genom den bil som drar den. Men som skydd mot stöld, brand eller annan skadegörelse på husvagnen kan du teckna en hel- eller halvförsäkring hos If. Alltid med dygnet runt-öppen skadejour. Försäkringen gäller självklart både på vägen och när husvagnen är uppställd på campingen.

Förköpsinformation och villkor för husvagnsförsäkring

Husvagn- och släpvagnsförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
Husvagnsförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Husbilsförsäkring

Husbilen har, som alla registrerade fordon, lagkrav på att vara trafikförsäkrad. Men med en hel- eller halvförsäkring skyddar du dig också mot skadegörelse, brand, vagn- och maskinskada. Dessutom kan du får ersättning om semesterresan måste avbrytas om husbilen skadas.

Förköpsinformation och villkor för husbilsförsäkring

Husbilsförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
Husbilsförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Mopedbilsförsäkring

En mopedbil måste, enlig lag, ha minst en trafikförsäkring. Men med en hel- eller halvförsäkring kan du också få ersättning vid brand eller annan skadegörelse. Dessutom kan du få ersättning för kostnader i samband med assistans vid trafikolycka. 

Förköpsinformation och villkor för mopedbilsförsäkring

Mopedbilförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
Mopedbilförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Lätt lastbilsförsäkring

En lätt lastbil ska enligt lag alltid vara trafikförsäkrad. Men för att skydda mot stöld, maskin- eller vagnskada, eller om du tankar fel behöver du teckna en hel- eller halvförsäkring. Med en fordonsförsäkring hos If har du dessutom skadejouren öppen och redo att hjälpa dig dygnet runt.

Förköpsinformation och villkor för lätt lastbilsförsäkring

Lätt lastbilsförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
Lätt lastbilsförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Släpvagnsförsäkring

Bilen som drar ditt släp står också för släpets trafikförsäkring. Däremot kan det vara bra att ha en släpvagnsförsäkring som skyddar mot stöld och vagnskada, oavsett om du har en båtvagn djurtransportvagn eller vanlig flakvagn. Du kan välja mellan två nivåer som båda har fri skadejour dygnet runt.

Förköpsinformation och villkor för släpvagnsförsäkring

Släpvagnsförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
Släpvagnsförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Snöskoterförsäkring

En snöskoter ska, enligt lag vara trafikförsäkrad. Men med en hel- eller halvförsäkring kan du också få ersättning för skador på skotern som uppstår vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse. Du kan dessutom köpa till en olycksfallsförsäkring som gäller för både förare och passagerare om olyckan skulle vara framme.

Förköpsinformation och villkor för snöskoterförsäkring

Snöskoterförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
Snöskoterförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

ATV-försäkring

Din fyrhjuling eller ATV behöver vara trafikförsäkrad enlig lag. Med en hel- eller halvförsäkring kan du också få skydd för skador orsakade av brand eller olyckshändelse. Du kan också lägga till en kompletterande olycksfallsförsäkring som gäller för både förare och passagerare om olyckan skulle vara framme.

Förköpsinformation och villkor för ATV-försäkring

ATV-försäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
ATV-försäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

A-traktor/Epa

A-traktor, eller Epa, har ökat i popularitet bland unga. Du behöver alltid ha en trafikförsäkring för din A-traktor, men med en bra hel- eller halvförsäkring får du också ersättning för kostnader som uppkommer vid stöld, brand eller annan skada. 

Hos If betalar du 0 kronor i självrisk på trafikförsäkringen och har en skadejour som är öppen och redo att hjälpa dig dygnet runt.

Förköpsinformation och villkor för A-traktorförsäkring/Epa-försäkring

A-traktorförsäkring/Epa-försäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Motorfordon villkorÖppnas i nytt fönster
A-traktorförsäkring/Epa-försäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Försäkringsdistribution

Nordea är försäkringsdistributör av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsdistributör hos den finska Finansinspektionen avseende försäkrings­produkterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För distributionen av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknads­föring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljnings­provision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som betalas ut av If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premie­belopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkrings­avtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkrings­distributionen uppfyller de i lagen om försäkrings­distribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkrings­förmedlar­registret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhanda­håller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkrings­distribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Klagomål på försäkringsdistribution

Det är viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Har du ett klagomål på distributionen av din försäkring ber vi dig ta kontakt med din rådgivare eller ditt kontor för utredning och svar i ditt ärende. Det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Det är kostnads­fritt att framföra klagomål. Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan du även kostnadsfritt vända dig till Nordeas Kundom­budsman, som är klagomålsansvarig i Nordea. Kontaktuppgifter till kontor och Nordeas Kundombudsman hittar du på www.nordea.se/kundombudsmannen

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till:

 • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som ger upplysningar och vägledning om finansiella tjänster
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor
 • Konsumentvägledningen i din kommun

Du kan också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

 • Ifs kundombudsman
  Är du fortfarande inte nöjd kan du inom ett år från Ifs beslut vända dig till kundombuds­mannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.
 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.
 • Personförsäkringsnämnden (PFN)
  Du kan även vända dig till Personförsäkrings­nämnden som är en bransch­gemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk bedömning.
 • Domstol
  Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.