En trygghet om du blir sjuk eller om olyckan är framme

Med en bra personförsäkring får du både ekonomiskt stöd och annan hjälp om du eller någon i din familj skadar sig eller blir sjuk. Vår samarbetspartner If erbjuder omfattande personför­säkringar från graviditeten och genom hela livet.

Barnförsäkring
Gravidförsäkring
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Sjukvårdsförsäkring
Om försäkringsdistribution

Barnförsäkring

Att ha rätt barnförsäkring är en trygghet om ditt barn skulle bli sjukt eller råka ut för en olycka. Du och barnet kan bland annat både få ersättning för bestående skador och ärr samt ersättning vid sjukhus­vistelse och utebliven inkomst. Ifs barnförsäkring är en sjuk- och olycksfalls­försäkring som gäller dygnet runt för barn och ungdomar ända tills barnet fyller 25 år. 

Har du en gravid­försäkring hos If får du 50 % rabatt på barn­försäkringen första året, om du tecknar inom 30 dagar efter att barnet fötts. Om du inte har en gravidförsäkring hos If får du istället 20 % rabatt det första året, om du försäkrar ditt barn före 1-årsdagen.

Tecknar du en person­försäkring hos If, blir du förmånskund och får minst 10 % rabatt. Samlar du fler försäkringar hos If, kan rabatten öka ännu mer.

Förköpsinformation och villkor för barnförsäkring

Barnförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Barnförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Barnförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Gravidförsäkring

Ifs gravidförsäkring ger ett skydd både för dig som är gravid och ditt ofödda barn. Du kan få ersättning vid till exempel havandeskaps­förgiftning och förlossnings­komplikationer. Dessutom gäller försäkringen för vissa medfödda sjukdomar. Har du en gravid­försäkring hos If får du 50 ­% rabatt första året på barnför­säkringen om du tecknar den inom 30 ­dagar efter att barnet är fött.

Förköpsinformation och villkor för gravidförsäkring

Gravidförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Gravidförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Gravidförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfalls­försäkringen är en ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för något som gör att du inte kan arbeta och förlorar din inkomst. För dig som är mellan 50–79 år, erbjuder If sjuk- och olycksfalls­­försäkringen Vuxenförsäkring 50+.

Tecknar du en person­försäkring hos If, blir du förmånskund och får minst 10 % rabatt. Samlar du fler försäkringar hos If, kan rabatten öka ännu mer.

Förköpsinformation och villkor för sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Sjuk- och olycksfallsförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Sjuk- och olycksfallsförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation och villkor för vuxen 50+

Vuxen 50+ förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Vuxen 50+ villkorÖppnas i nytt fönster
Vuxen 50+ faktabladÖppnas i nytt fönster

Olycksfallsförsäkring

Kan man av någon anledning inte teckna en kombinerad sjuk- och olycksfalls­försäkring kan i alla fall en olycksfalls­försäkring vara ett bra alternativ. Då kan du bland annat få ersättning för bestående skada, förlorad arbetsförmåga och sjukhusvistelse. Däremot gäller försäkringen aldrig vid sjukdom. Ifs olycksfalls­försäkring kan köpas av dig som är mellan 18–79 år. 

Tecknar du en person­försäkring hos If, blir du förmånskund och får minst 10 % rabatt. Samlar du fler försäkringar hos If, kan rabatten öka ännu mer.

Förköpsinformation och villkor för olycksfallsförsäkring

Vuxenförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Olycksfallsförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Olycksfallsförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Sjukvårdsförsäkring

Ifs sjukvårdsförsäkring för dig som privat­person garanterar att den vård och behandling du behöver påbörjas inom 14 arbetsdagar. Om du drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall hjälper legitimerade sjuk­sköterskor på Ifs Vårdplanering till med bedömning av ditt vårdbehov, ger dig rådgivning och bokar tid för behandling.

Tecknar du en person­försäkring hos If, blir du förmånskund och får minst 10 % rabatt. Samlar du fler försäkringar hos If, kan rabatten öka ännu mer.

Förköpsinformation och villkor för sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Sjukvårdsförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Sjukvårdsförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Försäkringsdistribution

Nordea är försäkringsdistributör av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsdistributör hos den finska Finansinspektionen avseende försäkrings­produkterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För distributionen av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknads­föring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljnings­provision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som betalas ut av If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premie­belopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkrings­avtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkrings­distributionen uppfyller de i lagen om försäkrings­distribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkrings­förmedlar­registret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhanda­håller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkrings­distribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Klagomål på försäkringsdistribution

Det är viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Har du ett klagomål på distributionen av din försäkring ber vi dig ta kontakt med din rådgivare eller ditt kontor för utredning och svar i ditt ärende. Det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Det är kostnads­fritt att framföra klagomål. Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan du även kostnadsfritt vända dig till Nordeas Kundom­budsman, som är klagomålsansvarig i Nordea. Kontaktuppgifter till kontor och Nordeas Kundombudsman hittar du på www.nordea.se/kundombudsmannen

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till:

 • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som ger upplysningar och vägledning om finansiella tjänster
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor
 • Konsumentvägledningen i din kommun

Du kan också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

 • Ifs kundombudsman
  Är du fortfarande inte nöjd kan du inom ett år från Ifs beslut vända dig till kundombuds­mannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.
 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.
 • Personförsäkringsnämnden (PFN)
  Du kan även vända dig till Personförsäkrings­nämnden som är en bransch­gemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk bedömning.
 • Domstol
  Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.