Ekonomisk trygghet om ditt husdjur skadar sig eller bli sjukt

Ett besök hos veterinären kan snabbt bli dyrt. Med en djurförsäkring får du både ersättning för veterinärvård och stöttning om din hund, katt eller häst skulle bli sjuk eller skadad. 

Dessutom ingår:

 • Tre samtal med digitala veterinären FirstVet varje år.
 • Fri rådgivning hos Djurens vårdguide (hund och katt).
 • 20 % rabatt första året för valp eller kattunge.
Hundförsäkring
Kattförsäkring
Hästförsäkring
Om försäkringsdistribution

Hundförsäkring

Om din hund sjuk blir skadad eller sjuk, är det skönt att ha ett ekonomiskt skydd som hjälper dig att betala för veterinär­kostnaderna. I Ifs hundförsäkring ingår dessutom alltid rådgivning via Djurens Vårdguide – djurens motsvarighet till 1177 – och tre samtal med digitala veterinären FirstVet varje år. Du väljer sedan omfattning på din försäkring mellan tre olika alternativ, efter dina behov.  

Försäkra din valp hos If innan den fyllt ett år, så får du 20 % rabatt första året. 

Förköpsinformation och villkor för hundförsäkring

Hund- och kattförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Hund- och kattförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Hund- och kattförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Kattförsäkring

Om din katt sjuk blir skadad eller sjuk, är det skönt att ha ett ekonomiskt skydd som hjälper dig att betala för veterinär­kostnaderna. I Ifs kattförsäkring ingår dessutom alltid rådgivning via Djurens Vårdguide – djurens motsvarighet till 1177 – och tre samtal med digitala veterinären FirstVet varje år. Du väljer sedan omfattning på din försäkring mellan tre olika alternativ, efter dina behov.  

Försäkra din kattunge hos If innan den fyllt ett år, så får du 20 % rabatt första året.

Förköpsinformation och villkor för kattförsäkring

Hund- och kattförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Hund- och kattförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Hund- och kattförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Hästförsäkring

Ifs hästförsäkring finns i tre omfattningar och är en trygghet för både dig och din häst. Förutom att du kan få ersättning för veterinär­vård och vid sjukdom och skada, ingår tre samtal med digitala veterinären FirstVet varje år.

Om du har ett dräktigt sto kan du försäkra det ofödda fölet redan under dräktigheten, så slipper du oroa dig för dina betäcknings­kostnader om fostret eller fölet skulle förloras.

Förköpsinformation och villkor för hästförsäkring

Hästförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Hästförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Hästförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Försäkringsdistribution

Nordea är försäkringsdistributör av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsdistributör hos den finska Finansinspektionen avseende försäkrings­produkterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För distributionen av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknads­föring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljnings­provision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som betalas ut av If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premie­belopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkrings­avtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkrings­distributionen uppfyller de i lagen om försäkrings­distribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkrings­förmedlar­registret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhanda­håller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkrings­distribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Klagomål på försäkringsdistribution

Det är viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Har du ett klagomål på distributionen av din försäkring ber vi dig ta kontakt med din rådgivare eller ditt kontor för utredning och svar i ditt ärende. Det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Det är kostnads­fritt att framföra klagomål. Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan du även kostnadsfritt vända dig till Nordeas Kundom­budsman, som är klagomålsansvarig i Nordea. Kontaktuppgifter till kontor och Nordeas Kundombudsman hittar du på www.nordea.se/kundombudsmannen

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till:

 • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som ger upplysningar och vägledning om finansiella tjänster
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor
 • Konsumentvägledningen i din kommun

Du kan också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

 • Ifs kundombudsman
  Är du fortfarande inte nöjd kan du inom ett år från Ifs beslut vända dig till kundombuds­mannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.
 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.
 • Personförsäkringsnämnden (PFN)
  Du kan även vända dig till Personförsäkrings­nämnden som är en bransch­gemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk bedömning.
 • Domstol
  Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.