En hållbar fond med sociala frågor i fokus

Nordea Global Social Empowerment Fund är en fond som investerar i bolag som skapar lösningar på sociala utmaningar. Det kan till exempel vara en bank som ger mikrolån till kvinnliga företagare i Indonesien. Eller ett snabbväxande it-företag som skapar inspirerande undervisning för barn i hela världen.

Fonden investerar i ett 50-tal bolag världen över och fokuserar på tre områden: 

  • grundläggande behov – exempelvis näringsrik mat och bostäder till överkomliga priser 
  • inkludering – exempelvis tillgång till digitala tjänster och utbildning
  • bättre förutsättningar – som exempelvis tillgång till finansiella tjänster.

Fonden förvaltas av Nordeas Fundamental Equities-team, samma team som förvaltar Nordea Klimatfond och många av Nordeas Starsfonder.

– Utvecklingen går fort framåt på det här området just nu. Det är som om pandemin – som har lett till att fler människor världen över nu lever i fattigdom – har fått oss att inse hur viktigt det är att hjälpa varandra, så gott vi kan. Och om människor kan spara samtidigt som man tar ett större socialt ansvar, så tror jag att många vill göra det, säger Thomas Sørensen som är en av de ansvariga förvaltarna för fonden.

Fonden investerar enligt FN:s globala hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmålÖppnas i nytt fönster är en ambitiös agenda som har upprättats för att skapa en hållbar utveckling fram till år 2030. Det handlar bland annat om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Av dessa 17 hållbarhetsmål är det 11 som handlar om sociala frågor.

För få investeringar har hittills gjorts på områden som främjar de sociala målen. Pandemin och den senaste tidens uppmärksamhet mot sociala orättvisor har ökat vår medvetenhet. Nu krävs handling och stora investeringar.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Fakta om fonden

Spara i Nordea Global Social Empowerment Fund redan idag

Börja spara Öppnas i nytt fönster