Vilka regler gäller vid en budgivning?

Det är säljaren, i samråd med mäklaren, som bestämmer upplägg och hur länge budgivningen ska pågå. Det är också säljaren som avgör vem som får köpa bostaden. Det finns dock ett par saker som kan vara bra att känna till:

Bud är inte bindande 

Ett bud är aldrig bindande, oavsett om det lämnas in muntligt eller skriftligt. Fram tills du och säljaren har skrivit under köpekontraktet har ni båda rätt att ångra er. Det innebär alltså att du kan dra tillbaka ditt bud, men också att andra budgivare kan tillkomma.

I de fall det kommer in ytterligare bud innan kontraktet är påskrivet är mäklaren skyldig att framföra dem till säljaren. Det är sen säljaren som väljer om hen vill acceptera budet eller inte.

Inte säkert att du får köpa även fast du vinner budgivningen

Oftast är det personen som lagt högsta budet som får köpa bostaden, men det är inte säkert. Om säljaren av någon anledning föredrar att sälja till en annan spekulant har hen rätt att göra det. Det kan till exempel handla om att någon erbjuder ett mer flexibelt tillträde eller att de kan tänka sig ta hand om säljarens möbler.

Om säljaren inte är nöjd med det vinnande budet kan hen också välja att ha ytterligare en visning, i hopp om att få in fler bud.

Hur går en budgivning till?

En budgivning börjar när den första personen lägger ett bud på bostaden, och det kan egentligen göras precis när som helst. Så fort bostaden lagts ut till försäljning går det oftast bra att buda på den. Så här kan en typisk budgivning gå till:

Lägg bud innan visningen
Mäklaren kontaktar intressenterna
Budgivningen startar
Meddelande om bud
Säljaren väljer ett vinnande bud
Köpekontraktet skrivs

Lägg ett bud innan visningen

Vissa budgivare vill vara snabba med att lägga ett bud, för att kunna få till en affär innan fler spekulanter visar intresse. Det är därför inte ovanligt att det kommer in ett bud innan den ordinarie visningen har ägt rum.

I så fall är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren, som då får godkänna eller avfärda budet.

Mäklaren kontaktar intressenterna

Om inget bud har kommit in innan den ordinarie visningen, börjar det oftast med att mäklaren kontaktar de personer som anmält sitt intresse på visningen och hör om de vill lägga ett bud.

De flesta mäklare kontrollerar även att spekulanterna har ett lånelöfte och att de har säkrat köpeskillingen för att kunna slutföra affären.

Budgivningen startar

När det första budet på bostaden är lagt är budgivningen igång. Om det finns fler som är intresserade av bostaden budar de mot varandra.

Olika mäklare har olika system för hur budgivningen går till, men idag är det vanligast att man budar via sms.

Meddelande om bud

En budgivning är antingen sluten eller öppen, men så länge säljaren inte önskar något annat publiceras buden på mäklarens hemsida. Alla som deltar i budgivningen får oftast information via sms och/eller mejl så fort ett nytt bud läggs.

Mäklaren brukar även hålla löpande kontakt med alla budgivare via telefon. Säljaren uppdateras också kontinuerligt med information om alla bud som läggs.

Vad är ett dolt bud?

I vissa budgivningar kan det förekomma så kallade dolda bud. Det innebär att du, eller någon annan i budgivningen, kan lägga ett bud som inte avslöjas för de andra budgivarna.

Vill du lägga ett sådant bud säger du till mäklaren att du vill att det ska vara dolt. Det är dock inte alla mäklare som tillåter dolda bud i sina budgivningar, eftersom det kan anses vara orättvis mot de andra budgivarna.

Kommer det ett dolt bud är det upp till säljaren om de vill att budet ska vara dolt, eller om det ska redovisas för de andra budgivarna. Vill inte säljaren att budet är dolt går mäklaren tillbaka till budgivaren, som då får bestämma om de vill lägga budet öppet, eller om de vill dra tillbaka budet.    

Säljaren väljer ett vinnande bud

Det är säljaren som väljer när budgivningen är avslutad. Det vanligaste är att säljaren avvaktar tills alla budgivare utom en har valt att inte lägga några fler bud. Budgivaren med det högsta budet får då oftast köpa bostaden.

Men detta är som sagt upp till säljaren, som även har rätt att sälja till någon annan spekulant. Skälen till vilken köpare säljaren väljer kan till exempel vara villkoren för köpet eller tiden för tillträdet.

I vissa fall kan säljaren även, av olika anledningar, ha bråttom att få sin bostad såld. I så fall händer det att de accepterar det första budet de är nöjda med. Detta för att snabbt avsluta affären, trots att andra budgivare eventuellt varit beredda att lägga ett högre bud. 

Kontraktet skrivs på och affären slutförs

När säljaren har valt en köpare bokar mäklaren en tid för kontraktsskrivning. Vanligtvis bokas skrivningen så tätt inpå som möjligt efter att budgivningen är klar, eftersom båda parter ofta vill få affären avslutad.

Det är inte så vanligt, men i det här skedet kan det hända att det kommer in ett sent bud från en annan budgivare. I så fall är mäklaren skyldig att rapportera det till säljaren, som antingen får godkänna eller neka budet. Kom ihåg att affären aldrig är klar förrän köpekontraktet är signerat. 

Mäklarens roll och skyldigheter under en budgivning

Under en försäljning är det mäklarens uppgift att informera alla parter om hur budgivningen går till och på vilket sätt köparna ska meddela sina bud.

I uppdraget ingår även att föra en budgivningslista innefattande budgivarnas kontaktuppgifter, deras bud, tidpunkt då budet kom in och eventuella villkor med budet. Budgivningslistan får sedan säljaren och köparen i samband med tillträdet.

Vilka taktiker finns under en budgivning?

Det finns många olika taktiker och strategier att tillämpa under en budgivning. Alla budgivningar har olika förutsättningar. Hur många som var på visningen, hur attraktiv bostaden är och hur bråttom säljaren har att sälja är alla faktorer som påverkar hur budgivning kommer utspela sig.

Därför är det omöjligt att slå fast en taktik som alltid fungerar. Men här är några strategier som kan vara bra att känna till, särskilt på köparnas marknad:

  • våga lägga första budet – många objekt får inte ens några bud
  • sätt ditt maxtak strax över andra budgivares mentala gränser
  • var aggressiv och kontra direkt.

Här kan du läsa om fler framgångsrika strategier på en osäker marknad.

Vanliga frågor om budgivningar