Vad är en fastighetsbeteckning?

En fastighetsbeteckning är en beteckning som är unik för varje fastighet, som delas ut av Lantmäteriet. Ordet fastighet för ofta tankarna till hus, men en fastighetsbeteckning tillhör oftast inte själva huset, utan istället den mark som huset står på.

Marken kan till exempel vara en tomt, en åker eller en del av en sjö. Byggnader, staket, växter och annat som finns inom fastighetens gränser kallas för fastighetstillbehör.

Exempel: så kan en fastighetsbeteckning se ut

En fastighetsbeteckning består av tre eller fyra olika delar: kommunnamn, ortsnamn, blocknummer och ofta ett enhetsnummer. Ett exempel på en fiktiv fastighetsbeteckning kan se ut så här: Göteborg Nordstaden 17:5.

Göteborg är i det här fallet kommunen, Nordstaden orten eller trakten, 17 blocknumret och 5 enhetsnumret.

I det här exemplet har fastigheten styckats upp i fem delar. Om den här fastigheten skulle delas upp ytterligare skulle den nybildade fastigheten få första lediga enhetsnummer, och alltså få beteckningen Göteborg Nordstaden 17:6.

Varför finns det fastighetsbeteckningar?

Syftet med fastighetsbeteckningar är att dela upp all mark som finns i Sverige, så att man lätt ska kunna hålla reda på alla landets fastigheter. Lantmäteriet ansvarar för att dela in och hålla koll på alla fastigheter, och registrera dem i det så kallade fastighetsregistret.

När du köper ett hus behöver du ansöka om pantbrev och lagfart hos Lantmäteriet. De kompletterar då fastighetsregistret med dessa uppgifter, så att det blir tydligt vem som äger fastigheten och hur stora inteckningar som är uttagna på fastigheten.

Fastighetsbeteckningen används vid försäljningar

Fastighetsbeteckningen innehåller även annan information om fastigheten som kan vara viktig vid en eventuell fastighetsförsäljning. Till exempel information om fastigheten är utmätt, det finns förbehåll vid försäljning av fastigheten och om en detaljplan gäller för området.

Hur hittar jag en fastighetsbeteckning?

Det finns några olika sätt du kan hitta en fastighetsbeteckning. Du kan såklart alltid kontakta Lantmäteriet, men det finns även några tjänster där du kan hitta fastighetsbeteckningar själv.

Sök efter en fastighetsbeteckning

På Lantmäteriets hemsida kan du hitta en fastighetsbeteckning genom att söka på ett ortsnamnÖppnas i nytt fönster. Där kan du söka efter den ort du vill hitta en fastighetsbeteckning inom, och välja att avgränsa sökningen till ett visst län eller kommun.

Hitta en fastighetsbeteckning på en karta

Lantmäteriet har även en tjänst där du kan hitta en fastighetsbeteckning på en kartaÖppnas i nytt fönster. Där kan du zooma in så långt du vill på en karta över Sverige, och klicka på orterna för att få mer information. Liknande tjänster finns även via Tomtkartan på Hitta.seÖppnas i nytt fönster och Eniros tomtgränserÖppnas i nytt fönster.

Du hittar din egen fastighetsbeteckning i köpekontraktet

Bor du i ett hus eller i en ägarlägenhet hittar du din egen fastighetsbeteckning i ditt köpekontrakt eller i dina lånehandlingar.

Bor du i en bostadsrätt hittar du beteckningen för den fastighet som föreningen tillhör i ditt kontrakt eller lånehandlingar. Du kan även kontakta styrelsen eller hitta beteckningen i årsredovisningen. Du som bor i hyresrätt hittar oftast fastighetsbeteckningen i ditt hyreskontrakt. 

Fastighetsbeteckning för ägarlägenheter och bostadsrätter

Ägarlägenheter är en relativt ny boendeform som infördes i Sverige 2009. Det är en lägenhet i ett flerbostadshus om du äger helt och hållet, precis som ett hus. En ägarlägenhet räknas alltså som en fastighet och har därför sitt eget fastighetsnummer, som du hittar i köpekontraktet.

Bostadsrätter är däremot inga fastigheter och har därför inte heller någon fastighetsbeteckning. Fastighetsbeteckningen tilldelas istället den fastighet som ditt bostadshus tillhör. Själva bostadsrätten får ett lägenhetsnummer av Skatteverket och ett av bostadsrättsföreningen.  

Vanliga frågor om fastighetsbeteckning