Vad är taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet på en fastighet. Det innefattar både värdet på tomten och på de hus och byggnader som finns på tomten. Taxeringsvärdet beräknas av Skatteverket och ska ligga på 75 procent av fastighetens sannolika marknadsvärde.

Taxeringsvärdet består av två delar

Ett taxeringsvärde består av två delar: ett så kallat bebyggelsevärde för ditt hus och ett tomtvärde för din tomt. Om du bor i ett hus på en tomt som någon annan äger delas dessa båda värden upp mellan ägarna. I så fall får ditt hus ett taxeringsvärde och tomtägarens tomt får ett annat.

Varför är taxeringsvärdet viktigt att ha koll på?

Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärdet är på din fastighet, desto högre skatt eller avgift betalar du. Det finns däremot ett takbelopp för fastighetsavgiften.

Dessutom tittar många försäkringsbolag på taxeringsvärdet när du försäkrar din fastighet mot skador.

Hur får jag reda på en fastighets taxeringsvärde?

Du kan se taxeringsvärdet på ditt eget hus genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Har du nyligen gjort en större förändring på din fastighet, som till exempel en utbyggnad? Då kan du göra en egen beräkning av ditt taxeringsvärdeÖppnas i nytt fönster. På så sätt kan du se om ditt taxeringsvärde kommer förändras efter ombyggnaden.

Vill du kolla upp taxeringsvärdet på en annan fastighet kan du söka upp det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster. För att hitta rätt fastighet behöver du känna till fastighetsbeteckningen och kommunen.

Hur beräknas taxeringsvärdet?

Det är Skatteverket som ansvarar för att räkna ut taxeringsvärdet på alla fastigheter i Sverige. De samlar då in all information som ligger till grund för värderingen, där de tar hjälp av Lantmäteriet och en oberoende fastighetsvärderare. Taxeringsvärdet för småhus fastställs vart tredje år, senast var sommaren 2024. 

Vad påverkar taxeringsvärdet på en fastighet?

Taxeringsvärdet är 75 procent av fastighetens marknadsvärde, vilket innebär att det är marknadsvärdet som påverkar hur stort taxeringsvärdet blir. Marknadsvärdet påverkas främst av följande faktorer:

Området fastigheten ligger i

En faktor som påverkar marknadsvärdet är vilket så kallat värdeområde en fastighet ligger i. Värdeområdet bestäms genom att titta på de genomsnittliga priserna på liknande fastigheter i området de senaste två åren. Även andra yttre faktorer kan spela in, som till exempel ljud från tåg eller motorväg.

Tomtens värde

Tomten värderas genom att titta på en genomsnittlig tomt inom värdeområdet. Andra faktorer kan också påverka, som till exempel tomtens storlek, vilka byggnader som finns på tomten och hur nära den ligger sjö eller hav.

Husets värde

Husets värde tas fram genom att titta på ett genomsnittligt hus inom värdeområdet. Även här kan andra faktorer som till exempel husets storlek och skick påverka.

Vanliga frågor om taxeringsvärde