Vad är ett överlåtelseavtal?

Ett överlåtelseavtal är ett avtal som främst används mellan köpare och säljare vid försäljningar av bostadsrätter. Avtalet bevisar att den gamla ägaren överlåter rätten till bostaden till den nya ägaren.

När du köper en bostadsrätt köper du nämligen inte lägenheten i sig, utan endast rätten att bo i den. Därför kallas kontraktet för överlåtelseavtal, eftersom säljaren överlåter sin rätt att bo i bostaden till köparen. Vid köp av hus och andra fastigheter används istället ett köpekontrakt.

Överlåtelseavtal används även vid gåvor

Överlåtelseavtal används inte bara vid bostadsrättsförsäljningar, utan det upprättas även ett sådant avtal när en bostadsrätt byter ägare via en gåva. Om du får en lägenhet i gåva av någon ska du skriva ett gåvobrev, som är en typ av överlåtelseavtal.

Vad ska ett överlåtelseavtal innehålla?

För att ett överlåtelseavtal ska vara juridiskt bindande ska det vara skriftligt och undertecknat av både köpare och säljare. Dessutom behöver det innehålla följande punkter:

  • köpeskillingen
  • information om bostaden, som lägenhetsnummer, adress, föreningens namn och organisationsnummer
  • en förklaring om att säljaren överlåter bostaden till köparen.

Utöver dessa minimikrav finns det ofta även flera andra punkter som är bra att ha med i överlåtelseavtalet. Till exempel personuppgifter till köpare och säljare, datum för tillträde till bostaden och hur stor handpenning som ska betalas.

Finns det några särskilda villkor som ska uppfyllas för att köpet ska gå igenom ska dessa också framgå. Ett sådant villkor kan till exempel vara att köparen blir godkänd av bostadsrättsföreningen.

Vad är skillnaden mellan överlåtelseavtal och upplåtelseavtal?

När en bostadsrätt säljs kan det antingen upprättas ett upplåtelseavtal eller ett överlåtelseavtal. Skillnaden mellan vilket avtal som används är när bostadsrätten säljs.

Ett upplåtelseavtal är ett avtal mellan en köpare och en bostadsrättsförening, som används vid köp av nyproduktioner. Det kan även användas när en hyresrätt ombildas till en bostadsrätt.

Ett överlåtelseavtal används sedan vid kommande försäljningar, eftersom den gamla ägaren då måste överlåta bostadsrätten till den nya ägaren.

Gåvobrev ska skrivas när en bostadsrätt ges bort

Ett gåvobrev är en typ av överlåtelseavtal som ska skrivas när en bostadsrätt, eller någon annan egendom, ges bort som en gåva. Gåvan kan bestå av hela eller bara delar av egendomen.

När en bostadsrätt ges bort i gåva måste den som tar emot gåvan ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Om bara delar av lägenheten ges bort kan föreningen ibland neka medlemskap, om de inte vill ha medlemmar som bara äger delar av sin bostad.

Vanliga frågor om överlåtelseavtal