Vad är ett upplåtelseavtal?

Ett upplåtelseavtal är ett avtal mellan en bostadsrättsförening och den första ägaren av en bostadsrätt. Upplåtelseavtal används främst vid bildande av nyproduktioner, men även när en hyresrätt ombildas till en bostadsrätt.

Upplåtelseavtal används endast första gången en bostadsrätt säljs. Om bostadsrätten sedan säljs vidare används istället ett överlåtelseavtal.

Vad ska ett upplåtelseavtal innehålla?

För att ett upplåtelseavtal ska vara juridiskt bindande ska det vara skriftligt och undertecknat av både köparen och bostadsrättsföreningen. Dessutom behöver det innehålla följande punkter:

  • information om bostaden, som lägenhetsnummer, adress, föreningens namn och organisationsnummer
  • köpeskilling, årsavgift och eventuell upplåtelseavgift
  • en förklaring om att föreningen upplåter bostaden till köparen
  • vilka ytor, utöver bostaden, som medlemmen har tillgång till – till exempel parkering, uteplats och vinds- eller källarförråd.

Ofta innehåller avtalet även vissa andra punkter, som till exempel tillträdesdatum och om bostadsrätten är tänkt som privat bostad eller för kommersiell verksamhet. För att avtalet ska bli giltigt behöver köparen bli godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen.

När tecknas upplåtelseavtalet?

Upplåtelseavtalet tecknas vanligtvis två till fyra månader innan tillträdesdagen. Innan du skriver under avtalet är det viktigt att du kontaktar oss så att vi kan göra en sista kreditprövning. Sedan kan vi ge dig ett slutgiltigt besked om din bolåneansökan.

I samband med att upplåtelseavtalet skrivs under ska du även betala handpenningen, som vanligtvis är tio procent av priset på bostaden. Om du tidigare gjort inbetalningar till byggherren, som exempelvis en förskottsbetalning, räknas dem till handpenningen.

Förhandsavtal och förskottsbetalning

Upplåtelseavtal kan tecknas direkt, men ofta tecknas först ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen när bildandet av föreningen är klar. Det är då du förbinder dig att köpa bostadsrätten. Stäm av med oss att du har ett giltigt lånelöfte innan du skriver under ett förhandsavtal.

I förhandsavtalet ingår ofta en förskottsbetalning. Denna avgift är en del av handpenningen och kommer räknas av från totalsumman i slutbesiktningen. Behöver du hjälp med finansiering till handpenningen kan du ansöka om ett handpenningslån.

Vanliga frågor om upplåtelseavtal