Framtidsfullmakt

Det kan komma en tid i livet när du själv inte längre kan sköta dina bankaffärer, till exempel vid svår sjukdom och allvarlig olycka eller när åldern har tagit ut sin rätt. Med Nordeas framtidsfullmakt för bankaffärer i Nordea bestämmer du vem som ska företräda dig när du inte längre själv kan sköta dina bankärenden i Nordea.

Framtidsfullmakten är ett alternativ till att utse en god man och ett komplement till vanliga fullmakter. Tyvärr inser många anhöriga ofta för sent att nära och kära inte har skrivit en fullmakt. Genom att skriva en framtidsfullmakt gör du livet enklare för dina anhöriga om något skulle hända dig som gör att du själv inte längre kan sköta din ekonomi.

Viktigt att tänka på är att framtidsfullmakten inte skrivs för att användas nu på en gång utan först senare i livet när du på grund av ditt hälsotillstånd inte längre alls kan sköta din egna ärenden. Behöver du hjälp redan nu ska du istället skriva en helt vanlig fullmakt och inte en framtidsfullmakt och eventuellt utse en medanvändare i din nätbank. 

När framtidsfullmakten börjar gälla

Det är först när Nordeas framtidsfullmakt ska börja gälla som den ska lämnas in i original och kan registreras i Nordea. Efter det kan framtidsfullmaktshavaren sköta dina bankärenden till exempel genom att besöka något av Nordeas bankkontor eller teckna avtal om att kunna göra det via nätbanken (något som bara går med Nordeas framtidsfullmakt). 

Vi rekommenderar att du både har en framtidsfullmakt hos Nordea och en mer generell framtidsfullmakt, då dessa kompletterar varandra. 

 • Nordeas framtidsfullmakt gäller endast bankärenden i Nordea som exempelvis att betala räkningar, hyra eller hantering av andra bankärenden. 
 • I den generella framtidsfullmakten bestämmer du själv vad fullmakten ska gälla som exempelvis ärenden som rör bostaden eller engagemang i andra banker. Den generella fullmakten behöver visas upp i original  vid varje tillfälle den ska användas. 

Via vår samarbetspartner Familjens JuristÖppnas i nytt fönster kan du få hjälp att teckna en generell framtidsfullmakt.  

Så här gör du 

 1. Fyll i och skriv ut Nordeas framtidsfullmaktÖppnas i nytt fönster. Skriv gärna ut dubbelsidigt, så att sidan 1 och 2 hamnar på samma blad.
 2. Underteckna fullmakten och se till att den blir bevittnad av två personer. 
 3. Förvara fullmakten tillsammans med dina andra viktiga papper, exempelvis testamente.
 4. Den person som är fullmaktshavare ska lämna in framtidsfullmakten i original när den ska börja gälla. Du kan inte lämna in den i förväg. När fullmakten är inlämnad i original och registrerad kan fullmaktshavaren börja sköta dina bankärenden i Nordea. 

Det här gäller för att framtidsfullmakten ska vara giltig

 • Framtidsfullmakten får upprättas av den som fyllt 18 år och som har rättslig handlingsförmåga dvs. inte är t.ex. dement vid undertecknandet.
 • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och den ska skrivas under i två vittnens närvaro. Vittnen ska vara över 15 år och inte släkt med fullmaktsgivaren.
 • Vittnena ska också skriva under fullmakten samt i sin bevittning intyga att fullmaktsgivaren är vid sunt och fullt förstånd och att denne undertecknat fullmakten av fri vilja. Vittnena ska också i sin bevittning intyga att de var samtidigt närvarande. 
 • Fullmaktshavare får inte vara vittne.
 • Vill fullmaktsgivaren göra en ändring i framtidsfullmakten så behöver denne följa samma krav som när framtidsfullmakten upprättades för första gången.
 • Nordeas framtidsfullmakt ska lämnas in i original på kontoret och registreras när den börjat gälla. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea