Fullmakt för dödsbo

  • En fullmakt för att underlätta för förvaltningen av dödsboet.
  • Ger en eller flera dödsbodelägare möjligheten att företräda övriga dödsbodelägare.

Fullmakt för förmyndare

  • Ger en förmyndare möjligheten att företräda den andra förmyndaren i ärenden som rör den omyndige.

Informationsfullmakt för pensionsrådgivning

  • En fullmakt som gör att vi får hämta information om din tjänstepension eller ditt privata pensionssparande hos andra pensionsbolag.
  • Informationsfullmakten ger oss rätt att hämta information om ditt pensionssparande i andra bolag, men inte rätten att ändra något. Du väljer själv om du vill flytta din pension till oss. 

Läs mer om att flytta din pension till oss

Så här gör du:

  1. Skriv ut och fyll i den fullmaktsblankett som passar ditt ärende
  2. Ta med din fullmakt och legitimation till ett bankkontor. Vi tar emot och registrerar fullmakten om du använder någon av våra blanketter. Är det en framtidsfullmakt är det istället fullmaktshavaren som tar med sig fullmakten när den ska träda i kraft
  3. Fullmaktshavaren kan nu agera för din räkning tills du väljer att återkalla fullmakten

Kontroll av fullmakten

Banken har rätt undersöka fullmaktens giltighet och vidta kontrollåtgärder. Det kan exempelvis röra sig om att banken vill höra med fullmaktsgivaren om fullmaktstagaren vill ge en gåva med stöd av fullmakten. I vissa fall kan banken neka en transaktion.