Så här gör du:

  1. Skriv ut och fyll i den fullmaktsblankett som passar ditt ärende.
  2. Ta med din fullmakt och legitimation till ett bankkontor. Vi tar emot och registrerar fullmakten om du använder någon av våra blanketter. Är det en framtidsfullmakt är det istället fullmaktshavaren som tar med sig fullmakten när den ska träda i kraft.
  3. Fullmaktshavaren kan nu agera för din räkning tills du väljer att återkalla fullmakten.

Fullmakter gäller inte vid gåvor

Om du som fullmakthavare vill göra ett större uttag, till dig själv eller annan person, räknas det som en gåva och då gäller som huvudregel inte fullmakten.

För att vi ska kunna genomföra transaktionen behöver fullmaktsgivaren istället ringa Kundservice, 0771-22 44 88Öppnas i nytt fönster, eller besöka ett bankkontor.

Våra olika fullmakter