Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Hjälp en närstående med bankärenden

När en närstående behöver hjälp med att sköta sina bankärenden finns det flera olika sätt att lösa det på. Här beskriver vi fem olika sätt och i vilka situationer de kan vara till hjälp.

Använd anhörigbehörighet

Anhörigbehörighet är en bra lösning för dig som snabbt behöver hjälpa en närstående som inte själv kan ställa ut ett medanvändaravtal eller en fullmakt, till exempel vid plötslig sjukdom. 

Anhörigbehörighet ger dig möjlighet att utföra enklare bankärenden, till exempel betala räkningar och föra över pengar mellan konton, åt en närstående. För att få anhörigbehörighet behöver du kunna styrka att du är närmast anhörig till den person du vill hjälpa. Närmast anhörig är i första hand make eller maka och i andra hand barn eller syskon. 

Om ni är flera barn utövar ni behörigheten gemensamt om ni inte genom en fullmakt utser någon av er att göra det. Mer information från Svenska BankföreningenÖppnas i nytt fönster (pdf).

Skaffa medanvändaravtal

För den som själv har vår Internetbank och behöver hjälp med att uträtta vissa bankärenden kan ett medanvändaravtal vara en bra lösning. Med ett medanvändaravtal får du som är medanvändare rätt att hantera konton, betala räkningar och sköta sparande i aktier och fonder. Ofta ger ett medanvändaravtal fler behörigheter än anhörigbehörighet. 

Den som vill få hjälp måste själv ha Internetbanken och skriva under medanvändaravtalet och i det ange vad du som medanvändare ska ha rätt att göra. 

Skriv en fullmakt för bankaffärer

I en fullmakt kan du ge en person som kallas fullmaktshavare rätt att för din räkning utföra olika bankärenden. Fullmakten är ett alternativ till att utse en god man. Ta kontakt med Kundservice eller ditt närmaste Nordeakontor för mer information om hur du upprättar en fullmakt. Fullmakten gäller bara vid besök på bankkontor, inte i kontakt med Kundservice.

Utse en god man eller förvaltare

När en anhörig inte skrivit någon framtidsfullmakt och är för sjuk för att ställa ut en vanlig fullmakt kan en lösning vara att utse en god man. En god man eller förvaltare är en person som fått i uppdrag att förvalta en annan persons, den så kallade huvudmannens, egendom. 

Det är tingsrätten i den kommun där huvudmannen är skriven som utser en god man. I den processen bestäms också vad som ska ingå i den gode mannens behörigheter. Kontakta tingsrätten för mer information om god man.

Skriv en framtidsfullmakt för bankaffärer

I en framtidsfullmakt anger du själv, innan något inträffar, vem som ska sköta dina bankärenden om du en dag skulle sakna förmågan, till exempel på grund av demenssjukdom eller på annat sätt försämrad hälsa. 

En framtidsfullmakt gör det också enklare för dig som anhörig eftersom det då finns en färdig handling som reglerar vad du har rätt att göra åt den som utfärdat fullmakten.

Vi har tagit fram en framtidsfullmakt för bankärenden i Nordea. När Nordeas framtidsfullmakt  fullmakten trätt ikraft får fullmaktshavaren tillgång till Nordeas Internettjänst för fullmaktshavare.