Hjälp en närstående med bankärenden

När en närstående behöver hjälp med att sköta sina bankärenden finns det flera olika sätt att lösa det på. Här beskriver vi sex olika sätt och i vilka situationer de kan vara till hjälp.

Hjälp till via Internet och telefon

För dig som behöver hjälpa en närstående att uträtta vardagliga bankärenden via Internet- och telefon, kan ett så kallat medanvändaravtal vara en bra lösning. Med ett medanvändaravtal får du som är medanvändare rätt att hantera konton, betala räkningar och sköta sparande i aktier och fonder i Internetbanken och i kontakt med Kundservice.

Den person som vill utse en medanvändare behöver ha Internetbanken och skriva under medanvändaravtalet. I avtalet anges även vad du som medanvändare ska ha rätt att göra. 

Du som blir medanvändare behöver även vara registrerad i Nordea, men du behöver inte ha dina bankaffärer hos oss. Du blir enklast registrerad med Mobilt BankID via nordea.se/blikund.

Få en fullmakt för bankaffärer

Genom en fullmakt kan du få rätt att utföra olika bankärenden för en annan persons (kallad fullmaktsgivares) räkning. Du som fått en fullmakt kallas fullmaktshavare. Fullmakten gäller när man besöker något av våra bankkontor, inte i våra digitala tjänster eller i kontakt med Kundservice. 

Man kan välja att skriva en egen fullmakt eller att använda vår fullmaktsblankett (pdf, 182 KB)Öppnas i nytt fönster

Skriv en framtidsfullmakt för bankaffärer

Som namnet framtidsfullmakt antyder, är det en handling som man skriver i förebyggande syfte. I en framtidsfullmakt anger man själv, innan något inträffar, vem som ska sköta sina bankärenden om du en dag skulle sakna förmågan, till exempel på grund av demenssjukdom eller på annat sätt försämrad hälsa. 

En framtidsfullmakt gör det enklare för dig som anhörig eftersom det då finns en färdig handling som reglerar vad du har rätt att göra åt den som utfärdat fullmakten.

Vi har tagit fram en framtidsfullmakt för bankärenden i Nordea. När den fullmakten trätt ikraft får fullmaktshavaren även tillgång till Nordeas Internettjänst för fullmaktshavare.

Hjälp till genom anhörigbehörighet 

Anhörigbehörighet är en bra lösning för dig som snabbt behöver hjälpa en närstående som inte själv kan ställa ut ett medanvändaravtal eller en fullmakt, till exempel vid plötslig sjukdom. 

Anhörigbehörighet ger dig möjlighet att utföra enklare bankärenden, till exempel betala räkningar och föra över pengar mellan konton, åt en närstående. För att kunna använda dig av få anhörigbehörigheten behöver du kunna styrka att du är närmast anhörig till den person du vill hjälpa. För detta kan du beställa ett familjebevis från SkatteverketÖppnas i nytt fönster. Beviset skickas med vanlig post och du får det normalt efter cirka 3 vardagar. Närmast anhörig är i första hand make eller maka och i andra hand barn eller syskon.

Om ni är flera barn utövar ni behörigheten gemensamt om ni inte genom en fullmakt utser någon av er att göra det. Mer information från Svenska BankföreningenÖppnas i nytt fönster (pdf).

Utse en god man

När det inte finns en framtidsfullmakt och man på grund av sjukdom, eller på annat sätt försämrad hälsa, saknar förmåga att ställa ut en fullmakt kan en lösning vara att utse en god man. En god man är en person som fått i uppdrag att förvalta din närståendes (huvudmannen) egendom.

Viktigt att notera är att huvudmannen efter upprättat godmanskap har kvar rättshandlingsförmågan till fullo. Det innebär att huvudmannen fortfarande har rätt att själv sköta sina ärenden på bankkontor, i våra digitala tjänster eller hos Kundservice.

Det är tingsrätten i den kommun där huvudmannen är skriven som utser en god man. I den processen bestäms också vad som ska ingå i den gode mannens behörigheter. Kontakta tingsrätten för mer information om god man och hur man går till väga vid eventuell ansökan.

Utse en förvaltare

Att utse en förvaltare är en tvångsåtgärd och görs bara när det inte är tillräckligt med en god man. Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Förvaltaren har rätt att ensam bestämma inom ramen för sitt uppdrag, utan huvudmannens samtycke. Kontakta tingsrätten för mer information om förvaltare och hur man går till väga vid eventuell ansökan.

Mer information

Ta gärna kontakt med Kundservice eller ditt närmaste Nordeakontor om du behöver mer information om hur du på dessa sätt kan hjälpa din närstående.