Hjälp till via internet och telefon

För dig som behöver hjälpa en närstående att uträtta vardagliga bankärenden via internet- och telefon, kan ett så kallat medanvändaravtal vara en bra lösning. Med ett medanvändar­avtal får du som är medanvändare rätt att hantera konton, betala räkningar och sköta sparande i aktier och fonder i nätbanken och i kontakt med Kundservice.

Den person som vill utse en medanvändare behöver ha nätbanken och skriva under medanvändaravtalet. I avtalet anges även vad du som medanvändare ska ha rätt att göra. 

Du som blir medanvändare behöver även vara registrerad i Nordea, men du behöver inte ha dina bankaffärer hos oss. Du blir enklast registrerad med Mobilt BankID via nordea.se/blikund.

Få en fullmakt för bankärenden

Genom en fullmakt kan du få rätt att utföra olika bankärenden för en annan persons (kallad fullmaktsgivares) räkning. Du som fått en fullmakt kallas fullmaktshavare. Fullmakten gäller när man besöker något av våra bankkontor, inte i våra digitala tjänster eller i kontakt med Kundservice. 

Man kan välja att skriva en egen fullmakt eller att använda vår fullmaktsblankettÖppnas i nytt fönster

Skriv en framtidsfullmakt för bankärenden

Som namnet framtidsfullmakt antyder, är det en handling som man skriver för framtida behov. I en framtidsfullmakt anger personen själv, innan något inträffar, vem som ska sköta bankärendena om personen en dag skulle sakna förmågan, till exempel på grund av demenssjukdom eller på annat sätt försämrad hälsa. 

En framtidsfullmakt gör det enklare för dig som anhörig eftersom det då finns en färdig handling som reglerar vad du har rätt att göra åt den som utfärdat fullmakten.

Vi har tagit fram en framtidsfullmakt för bankärenden i Nordea. När den fullmakten trätt ikraft får fullmaktshavaren även tillgång till Nordeas Internettjänst för fullmaktshavare.

I vissa fall nekar vi transaktioner

Vi kan komma att neka en transaktion även om full­maktshavaren enligt fullmakten har rätt att göra uttag från ett konto. Det kan exempelvis röra sig om ett större uttag eller om fullmakts­havaren vill ge en gåva till sig själv eller andra med stöd av fullmakten.

Hjälp till genom anhörigbehörighet

Anhörigbehörighet är en bra lösning för dig som snabbt behöver hjälpa en närstående som inte själv kan ställa ut ett medanvändaravtal eller en fullmakt, till exempel vid plötslig sjukdom. 

Anhörigbehörighet ger dig möjlighet att utföra enklare bankärenden, till exempel betala räkningar, åt en närstående. För att kunna använda dig av anhörigbehörigheten behöver du kunna styrka att du är närmast anhörig till den person du vill hjälpa. För detta kan du beställa ett familjebevis från SkatteverketÖppnas i nytt fönster. Beviset skickas med vanlig post och du får det normalt efter cirka 3 vardagar. Närmast anhörig är i första hand make/maka och i andra hand barn.

Om ni är flera barn utövar ni behörigheten gemensamt om ni inte genom en fullmakt utser någon av er att göra det. Mer information från Svenska BankföreningenÖppnas i nytt fönster (pdf).

Ansök om en god man

När det inte finns en framtidsfullmakt och man på grund av sjukdom, eller på annat sätt försämrad hälsa, saknar förmåga att ställa ut en fullmakt kan en lösning vara att ansöka om en god man. En god man kan få i uppdrag att förvalta din närståendes (huvudmannen) egendom.

Viktigt att notera är att huvudmannen efter upprättat godmanskap har kvar rättshandlings­förmågan. Det innebär att huvudmannen fortfarande har rätt att själv sköta sina ärenden på bankkontor, i våra digitala tjänster eller hos Kundservice.

Det är tingsrätten i den kommun där huvudmannen är skriven som utser en god man. I den processen bestäms också vad som ska ingå i den gode mannens behörigheter. Kontakta tingsrätten för mer information om god man och hur man går till väga vid eventuell ansökan.

Ansök om en förvaltare

Att utse en förvaltare är en tvångsåtgärd som domstol vidtar när det inte är tillräckligt med en god man. Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Förvaltaren har rätt att ensam bestämma inom ramen för sitt uppdrag, utan huvudmannens samtycke. Kontakta tingsrätten för mer information om förvaltare och hur man går till väga vid eventuell ansökan.

Mer information

Ta gärna kontakt med Kundservice eller ditt närmaste Nordeakontor om du behöver mer information om hur du på dessa sätt kan hjälpa din närstående.

Hjälp en närstående bli mer digital

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

En livesänd kundträff med Amalia Krantz, ansvarig på Nordea för kommunikation som förebygger bedrägerier, och Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea, som handlar om hur du hjälper en närstående att bli mer digital.