Som god man eller förvaltare i Nordea

 • Får du tillgång till nätbanken och appen för att betala räkningar och göra överföringar.
 • Om du har ett Mobilt BankID har du möjlighet att skicka arvodesbeslut och uttagsmedgivanden till oss digitalt genom vår meddelandetjänst.
 • Du får personlig service hos Kundservice, öppet vardagar 8-20 och helger 9-17.

Kom igång med att använda våra tjänster

För att komma igång behöver du visa upp eller skicka in ”registerutdrag om ställföreträdarskap”, som du får från överförmyndarmyndigheten i din kommun. Registerutdraget får inte vara mer än ett år gammalt och behöver innefatta rätt att förvalta egendom.

God man och registrering via Kundservice

Du som har blivit god man och vill registrera dig via Kundservice behöver ha ett Mobilt BankID sedan tidigare, och din huvudman behöver vara myndig. I samband med registreringen kan du lägga till tjänster som t.ex. ger dig möjlighet att sköta huvudmannens bankärenden via nätbanken och appen.

 1. Skicka in ditt utfärdade registerutdrag via Avtal och meddelanden
 2. Välj ”god man och ställföreträdare” i rullistan
 3. Fota eller scanna registerutdraget och bifoga det (Du behöver inte skriva ett meddelande)
 4. Efter cirka 3 arbetsdagar har utdraget registrerats i våra system och du kan ringa 0771-22 44 88 för att fullfölja registreringen

Förvaltare

När du har blivit utsedd till förvaltare är du välkommen in på något av våra bankkontor för att gå igenom vilka tjänster du behöver. 

Hantera dokument digitalt
Bankärenden via appen och nätbanken
Faktablad

Hantera dokument digitalt

Du som god man eller förvaltare har möjlighet att digitalt göra en överföring mellan din huvudmans spärrade konto och fria konto i Nordea. Du kan också beställa en förteckning över överförmyndarspärrade konton. För att kunna göra det behöver du först ha ditt "registerutdrag om ställföreträdarskap" från överförmyndarmyndigheten registrerat hos Nordea.

Så här skickar du in uppdrag om uttag från överförmyndarspärrade konton till oss

 1. Fyll i blanketten överföringsuppdrag god manÖppnas i nytt fönster och spara ned den på din dator. Skanna eller fotografera ditt uttagsmedgivande eller arvodesbeslut. 
 2. Logga in i den digitala brevlådan Avtal och meddelanden i nätbanken med hjälp av Mobilt BankID.
  "Avtal och meddelanden" når du även via logga in-menyn uppe till höger.
 3. Klicka på ”Nytt meddelande” och välj ”God man och ställföreträdare” i rullistan. I meddelandefältet anger du ditt eget namn och personnummer. Tänk på att inga andra meddelanden kan lämnas i meddelandefältet. 
 4. Klicka på ”Lägg till bilaga” och ladda upp blanketten "överföringsuppdrag för god man" som du sparat ned i steg 1, uttagsmedgivandet eller arvodesbeslutet.
 5. Klicka på ”Skicka”. Inom tre bankdagar får du ett besked via sms att överföringen är gjord och att bekräftelsen finns i e-brevlådan "Avtal och meddelanden", under det avtal som tillhör din huvudman. 

Så här beställer du förteckning över överförmyndarspärrade konton

 1. Logga in i den digitala brevlådan Avtal och meddelanden med hjälp av Mobilt BankID. Välj det avtal som tillhör din huvudman.
 2. Klicka på ”Nytt meddelande” och välj ”God man och ställföreträdare” i rullistan. I meddelandefältet anger du ditt eget namn och personnummer. Skriv att du önskar beställa förteckning över överförmyndarspärrade konton.
 3. Klicka på ”Skicka”. Inom cirka tre bankdagar får du ett besked via sms att förteckningen finns i e-brevlådan "Avtal och meddelanden", under det avtal som tillhör din huvudman.

Sköt vardagsekonomin via appen och nätbanken

Som god man eller förvaltare kan du använda appen och nätbanken för att sköta många ärenden. Du loggar in med din egen säkerhetslösning och växlar mellan ditt och din huvudmans avtal. Klicka på ditt namn uppe till höger i nätbanken eller välj profil nere till höger om du använder mobilbanken och välj sedan ”byt avtal”. Ditt BankID kan vara utställt av Nordea eller av en annan bank.

Bankärenden du kan göra via nätbanken och appen

 • Se huvudmannens engagemang.
 • Kontrollera huvudmannens saldon och transaktioner på konton, fonder och lån.
 • Överföringar till huvudmannens konto i Nordea.
 • Överföring till annans konto i Nordea.
 • Överföring till annan bank.
 • Betala huvudmannens räkningar till PlusGiro och Bankgiro.
 • Se huvudmannens kommande och aviserade betalningar. 
 • Anmäla, ta emot och betala huvudmannens e-faktura.
 • Anmäla, ändra eller avsluta huvudmannens Autogiro.
 • Lägga in huvudmannens betalningsmottagare i mottagarregistret.
 • Lägga upp, ändra, ta bort huvudmannens automatiska överföringar.
 • Se huvudmannens innehav av fonder och aktier.
 • Se huvudmannens årsbesked för konton och krediter.
 • Se huvudmannens årsbesked under "dokument" i nätbanken. 

Kuvertgiro – betalningsuppdrag per post

Har du inte möjlighet att sköta bankärendena via nätbanken kan du istället skicka in betalningsuppdragen per post till Nordea. Läs mer om Kuvertgiro.

Frågor och svar om god man och förvaltare