God man och förvaltare – bankärenden för annans räkning

Du har ett viktigt uppdrag som god man eller förvaltare. Med våra tjänster sköter du bankärendena smidigt via Internetbanken och får personlig service via Kundservice när du behöver.

Årsbesked

Du som är god man eller förvaltare hittar din huvudmans årsbesked i gamla Internetbanken under huvudmannens avtal efter att du loggat in. På nordea.se/årsbesked guidar vi dig om du har svårt att hitta.

Under januari 2022 kommer alla årsbesked, dock kommer de olika datum. Om årsbeskedet inte kommit i slutet av januari, kontakta oss så hjälper vi dig.

Som god man eller förvaltare i Nordea

 • Du får tillgång till Internetbanken för att betala räkningar och göra överföringar.
 • Om du själv har ett Internet och telefoni-avtal i Nordea har du möjlighet att skicka arvodesbeslut och uttagsmedgivanden till oss digitalt genom vår meddelandetjänst.
 • Du får personlig service hos Kundservice, öppet alla dagar 08:00-20:00.

Kom igång med att använda våra tjänster

När du har blivit utsedd till god man eller förvaltare behöver du besöka något av våra bankkontorÖppnas i nytt fönster för att gå igenom vilka banktjänster du behöver. 

Ta med aktuellt ”registerutdrag om ställföreträdarskap”, som du får från överförmyndarmyndigheten i din kommun. Registerutdraget får inte vara mer än ett år gammalt.

Inför besöket på bankkontoret är det bra att fundera över: 

 • Vilket konto ska vara disponibelt för dig? 
 • Hur ska du betala räkningar?
 • Behöver du ett bankkort? 
 • Ska stående överföringar läggas upp?
Hantera dokument digitalt

Hantera in dokument digitalt

Du som god man eller förvaltare har möjlighet att digitalt göra en överföring mellan din huvudmans spärrade konto och fria konto i Nordea. Du kan också beställa en förteckning över överförmyndarspärrade konton. För att kunna göra det behöver du först:

 • besöka ett Nordeakontor och få ditt "registerutdrag om ställföreträdarskap" från överförmyndarmyndigheten inskannat och registrerat.
 • ha ett eget Internet och telefonavtal utöver de eventuella avtal som du har för din huvudman. Detta för att vi ska kunna säkerställa att uppdraget är inskickat av dig som god man.

Så här skickar du in dokument digitalt

Så här skickar du in uppdrag om uttag från överförmyndarspärrade konton till oss digitalt. 

 1. Fyll i blanketten överföringsuppdrag god man (pdf, 123 KB)Öppnas i nytt fönster och spara ned den på din dator. Skanna eller fotografera ditt uttagsmedgivande eller arvodesbeslut. 
 2. Logga in i den digitala brevlådan Avtal och meddelanden med hjälp av Mobilt BankID. Välj det avtal som tillhör din huvudman.
  "Avtal och meddelanden" når du även via logga in-menyn uppe till höger.
 3. Klicka på ”Nytt meddelande” och välj ”God man och ställföreträdare” i rullistan. I meddelandefältet anger du ditt eget namn och personnummer. Tänk på att inga andra meddelanden kan lämnas i meddelandefältet. 
 4. Klicka på ”Lägg till bilaga” och ladda upp blanketten "överföringsuppdrag för god man" som du sparat ned i steg 1, uttagsmedgivandet eller arvodesbeslutet.
 5. Klicka på ”Skicka”. Inom tre bankdagar får du ett besked via sms att överföringen är gjord och att bekräftelsen finns i e-brevlådan "Avtal och meddelanden", under det avtal som tillhör din huvudman. 

Så här beställer du förteckning över överförmyndarspärrade konton

 1. Logga in i den digitala brevlådan Avtal och meddelanden med hjälp av Mobilt BankID. Välj det avtal som tillhör din huvudman.
 2. Klicka på ”Nytt meddelande” och välj ”God man och ställföreträdare” i rullistan. I meddelandefältet anger du ditt eget namn och personnummer. Skriv att du önskar beställa förteckning över överförmyndarspärrade konton.
 3. Klicka på ”Skicka”. Inom cirka tre bankdagar får du ett besked via sms att förteckningen finns i e-brevlådan "Avtal och meddelanden", under det avtal som tillhör din huvudman.
Bankärenden via Internetbanken
Faktablad

Hantera in dokument digitalt

Du som god man eller förvaltare har möjlighet att digitalt göra en överföring mellan din huvudmans spärrade konto och fria konto i Nordea. Du kan också beställa en förteckning över överförmyndarspärrade konton. För att kunna göra det behöver du först:

 • besöka ett Nordeakontor och få ditt "registerutdrag om ställföreträdarskap" från överförmyndarmyndigheten inskannat och registrerat.
 • ha ett eget Internet och telefonavtal utöver de eventuella avtal som du har för din huvudman. Detta för att vi ska kunna säkerställa att uppdraget är inskickat av dig som god man.

Så här skickar du in dokument digitalt

Så här skickar du in uppdrag om uttag från överförmyndarspärrade konton till oss digitalt. 

 1. Fyll i blanketten överföringsuppdrag god man (pdf, 123 KB)Öppnas i nytt fönster och spara ned den på din dator. Skanna eller fotografera ditt uttagsmedgivande eller arvodesbeslut. 
 2. Logga in i den digitala brevlådan Avtal och meddelanden med hjälp av Mobilt BankID. Välj det avtal som tillhör din huvudman.
  "Avtal och meddelanden" når du även via logga in-menyn uppe till höger.
 3. Klicka på ”Nytt meddelande” och välj ”God man och ställföreträdare” i rullistan. I meddelandefältet anger du ditt eget namn och personnummer. Tänk på att inga andra meddelanden kan lämnas i meddelandefältet. 
 4. Klicka på ”Lägg till bilaga” och ladda upp blanketten "överföringsuppdrag för god man" som du sparat ned i steg 1, uttagsmedgivandet eller arvodesbeslutet.
 5. Klicka på ”Skicka”. Inom tre bankdagar får du ett besked via sms att överföringen är gjord och att bekräftelsen finns i e-brevlådan "Avtal och meddelanden", under det avtal som tillhör din huvudman. 

Så här beställer du förteckning över överförmyndarspärrade konton

 1. Logga in i den digitala brevlådan Avtal och meddelanden med hjälp av Mobilt BankID. Välj det avtal som tillhör din huvudman.
 2. Klicka på ”Nytt meddelande” och välj ”God man och ställföreträdare” i rullistan. I meddelandefältet anger du ditt eget namn och personnummer. Skriv att du önskar beställa förteckning över överförmyndarspärrade konton.
 3. Klicka på ”Skicka”. Inom cirka tre bankdagar får du ett besked via sms att förteckningen finns i e-brevlådan "Avtal och meddelanden", under det avtal som tillhör din huvudman.

Sköt vardagsekonomin via Internetbanken

Som god man eller förvaltare kan du använda Internetbanken för att sköta många bankärenden. Du loggar in i Internetbanken med din egen säkerhetslösning och väljer sedan din huvudmans avtal. Ditt BankID kan vara utställt av Nordea eller av en annan bank.

Bankärenden du kan göra via Internetbanken

 • Se huvudmannens engagemang.
 • Kontrollera huvudmannens saldon och transaktioner på konton, fonder och lån.
 • Överföringar till huvudmannens konto i Nordea.
 • Överföring till annans konto i Nordea.
 • Överföring till annan bank.
 • Betala huvudmannens räkningar till PlusGiro och Bankgiro.
 • Se huvudmannens kommande och aviserade betalningar. 
 • Anmäla, ta emot och betala huvudmannens e-faktura.
 • Anmäla, ändra eller avsluta huvudmannens Autogiro.
 • Lägga in huvudmannens betalningsmottagare i mottagarregistret.
 • Ladda huvudmannens kontantkort till mobilen.
 • Ändra huvudmannens kontoutdrag (avbeställa papperskontoutdrag).
 • Lägga upp, ändra, ta bort huvudmannens automatiska överföringar.
 • Se huvudmannens innehav av fonder och aktier.

Kuvertgiro – betalningsuppdrag per post

Har du inte möjlighet att sköta bankärendena via Internetbanken kan du istället skicka in betalningsuppdragen per post till Nordea. Läs mer om Kuvertgiro.

Frågor och svar om god man och förvaltare