Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

God man och förvaltare – bankärenden för annans räkning

Du har ett viktigt uppdrag som god man eller förvaltare. Med våra tjänster sköter du bankärendena smidigt via Internetbanken och får personlig service via Kundservice när du behöver.

Som god man eller förvaltare i Nordea

 • Du får tillgång till Internetbanken för att betala räkningar och göra överföringar.
 • Om du själv har ett Internet och telefoni-avtal i Nordea har du möjlighet att skicka arvodesbeslut och uttagsmedgivanden till oss digitalt genom vår meddelandetjänst.
 • Du får personlig service hos Kundservice, öppet alla dagar 08:00-20:00.

Kom igång med att använda våra tjänster

När du har blivit utsedd till god man eller förvaltare behöver du besöka något av våra bankkontorÖppnas i nytt fönster för att gå igenom vilka banktjänster du behöver. 

Ta med aktuellt ”registerutdrag om ställföreträdarskap”, som du får från överförmyndarmyndigheten i din kommun. Registerutdraget får inte vara mer än ett år gammalt.

Inför besöket på bankkontoret är det bra att fundera över: 

 • Vilket konto ska vara disponibelt för dig? 
 • Hur ska du betala räkningar?
 • Behöver du ett bankkort? 
 • Ska stående överföringar läggas upp?
Hantera dokument digitalt

Skicka in dokument digitalt

Du som god man eller förvaltare har möjlighet att digitalt göra en överföring mellan din huvudmans spärrade konto och fria konto i Nordea. För att kunna göra det behöver du först:

 • besöka ett Nordeakontor och få ditt "registerutdrag om ställföreträdarskap" från överförmyndarmyndigheten inskannat och registrerat.
 • ha ett eget Internet och telefonavtal utöver de eventuella avtal som du har för din huvudman. Detta för att vi ska kunna säkerställa att uppdraget är inskickat av dig som god man.

Så här skickar du in dokument digitalt

Så här skickar du in uppdrag om uttag från överförmyndarspärrade konton till oss digitalt. 

 1. Fyll i blanketten överföringsuppdrag god man (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster och spara ned den på din dator. Skanna eller fotografera ditt uttagsmedgivande eller arvodesbeslut. 
 2. Logga in i den digitala brevlådan Avtal och meddelanden med hjälp av Mobilt BankID. Välj det avtal som tillhör din huvudman.
  "Avtal och meddelanden" når du även via logga in-menyn uppe till höger.
 3. Klicka på ”Nytt meddelande” och välj ”God man” i rullistan. I meddelandefältet anger du ditt eget namn och personnummer. Tänk på att inga andra meddelanden kan lämnas i meddelandefältet. 
 4. Klicka på ”Lägg till bilaga” och ladda upp blanketten "överföringsuppdrag för god man" som du sparat ned i steg 1, uttagsmedgivandet eller arvodesbeslutet.
 5. Klicka på ”Skicka”. Inom tre bankdagar får du ett besked via sms att överföringen är gjord och att bekräftelsen finns i e-brevlådan "Avtal och meddelanden", under det avtal som tillhör din huvudman. 
Bankärenden via Internetbanken
Faktablad

Frågor och svar om god man och förvaltare

Hur får man en god man?

Som anhörig eller närstående kan du kontakta överförmyndarnämnden i din kommun för att ansöka om en god man. 

Vad är en god man?

En god man är en person som utses av domstol eller en överförmyndarnämnd att hjälpa någon som har svårigheter att sköta sin ekonomi själv på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning. 

Det förekommer även godmanskap när delägare i dödsbo vistas på annan ort och inte själv kan bevaka sin rätt i boet.

Vad är skillnaden mellan en god man och förvaltare?

När någon behöver stöd och hjälp med att bevaka sina rättigheter eller att ta hand om sin egendom kan tingsrätten utse en god man eller förvaltare. 

 • En person som har fått en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och har full förfoganderätt över sina bankkonton.
 • En person som har fått en förvaltare saknar egen rättslig handlingsförmåga.
Vad händer med den gode mannen eller förvaltaren om huvudmannen avlider?

Gode mannens eller förvaltarens uppdrag upphör omedelbart den dag huvudmannen dör. Vid denna tidpunkt träder reglerna om dödsboförvaltning in.

Vilka dokument behöver en god man eller förvaltare ta med till banken?

Vid första besöket på bankkontoret behöver du som god man eller förvaltare ta med ett aktuellt ”registerutdrag om ställföreträdarskap” från överförmyndarmyndigheten i din kommun. Registerutdraget får inte vara mer än ett år gammalt Vi sparar registerutdraget och registrerar dig som god man eller förvaltare.

Alternativt kan ett beslut från tingsrätten visas. 

I varje ärende där överförmyndarens godkännande krävs behöver du även visa ett beslut från överförmyndaren.

Vad är en förvaltare?

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och används bara när ett godmanskap inte är tillräckligt. En förvaltare har rätt att ensam bestämma inom ramen för sitt uppdrag, utan huvudmannens samtycke.