Betala räkningarna innan bouppteckningen

Du kan betala dödsboets räkningar med vår betaltjänst fram till att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket. Tillgångarna ska i första hand användas till

 1. begravnings- och bouppteckningskostnader
 2. löpande räkningar utställda i den avlidnes eller dödsboets namn (t ex hyra, el, telefon).

Genom att skicka in en räkning för betalning tar du också på dig ett ansvar mot banken för eventuella krav om pengarna inte räcker. När vi har fått in räkningen gör vi en bedömning att det inte råder någon tvekan om att den bör betalas.

Vi kan inte betala räkningarna från ett konto som har bankbok och inte heller använda dödsboets innehav i fonder, ISK eller kapitalförsäkringar.

Vid eget utlägg behöver du spara kvittot för att få tillbaka pengarna när bouppteckningen är klar.

Saknas pengar på kontot?

Om det saknas pengar på dödsboets personkonto kommer vi ta pengar från sparkontot istället. Finns inga pengar där tar vi pengar från checkkonto eller aktielikvidkonto. Du behöver alltså inte flytta pengar mellan kontona själv.

Vi säljer aldrig fonder eller aktier för att betala en räkning. Vill du sälja dödsboets innehav behöver du besöka ett kontor.

Så betalar du dödsboets räkningar

Betaltjänst för dödsbo är en kostnadsfri tjänst där du skickar oss räkningar utställda i den avlidnes eller i dödsboets namn. Du kan använda tjänsten till dess att bouppteckningen är klar, som längt 12 månader efter dödsfallet.

Dödsboet behöver vara kund i Nordea, men du som skickar in räkningarna behöver inte vara det. Tänk på att skicka in räkningarna i god tid för att undvika förseningsavgifter, och se till att det finns pengar på dödsboets konto.

Betala digitalt
Betala via kuvert

Betala räkningarna digitalt

Genom vår digitala tjänst kan du enkelt betala räkningar utställda till dödsboet. Du som betalar behöver ha ett mobilt BankID men behöver inte själv vara kund i Nordea.

 1. Skanna eller fotografera räkningen och spara som en fil på din dator, telefon eller surfplatta.
 2. Logga in i Avtal och meddelandenÖppnas i nytt fönster med mobilt BankID. Du behöver inte vara kund i Nordea.
 3. Välj Nytt meddelande och sedan rubriken Dödsbo – Betalning av fakturor. Fyll i uppgifterna i formuläret och lägg till den inskannade/fotade räkningen som en bilaga.
 4. Om du företräder dödsboet som förvaltare eller juridisk firma, skriv namnet på firman du arbetar på i meddelandefältet.
 5. När vi godkänt räkningarna betalar vi dem inom tre vardagar. Du får sedan ett kvitto på betalningen i Avtal och meddelanden.

Betala räkningarna via kuvert

För dig som inte har möjlighet att använda den digitala betaltjänsten för att betala räkningarna finns vår kuvertrutin Betaltjänst för dödsbo.

 1. Beställ Betaltjänst för dödsbo genom att ringa 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster. Inom ett par dagar kommer ett paket som innehåller uppdragsblanketter och svarskuvert på posten.
 2. Samla ihop dödsboets räkningar och eventuella utbetalningskort.

  Räkningar
  Ta en kopia av räkningen eller använd ett förtryckt eller handskrivet inbetalningskort för respektive räkning. Ange OCR-nummer eller annan referens om du skriver egna inbetalningskort.

  Utbetalningskort (från Plusgirot, Bankgirot samt Swedbank)
  Skriv ”För insättning på konto” på framsidan av utbetalningskortet, följt av dödsboets kontonummer i Nordea. Var uppmärksam på sista giltighetsdatum på utbetalningskortet. Vi behöver det minst 10 dagar före sista utbetalningsdag. Utbetalningskort måste vara i original.
 3. Fyll i och skriv under uppdragsblanketten för dödsboÖppnas i nytt fönster.

 4. Lägg räkningarna (kopior) och utbetalningskort (original) tillsammans med den ifyllda och underskrivna uppdragsblanketten i ett av de bifogade svarskuverten och skicka till oss.

  När vi betalat räkningarna skickar vi dig ett kvitto inom 10 dagar. Kvittot skickas digitalt eller per post beroende på vad du väljer i blanketten. 

  Tänk på att skicka in räkningarna i god tid för att undvika förseningsavgifter, och säkerställ att det finns pengar på dödsboets konto. Vi skickar inte tillbaka underlaget som skickats till oss. Det är därför bra att ta kopior på räkningar och andra dokument.

  Läs mer om Betaltjänst för dödsbo härÖppnas i nytt fönster

Betala räkningarna när bouppteckningen är klar

När bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket kan du inte längre använda Betaltjänsten för dödsbo. Om du får in räkningar som behöver betalas efter det gör du det istället på ett bankkontor.

Då ska bouppteckningen i original tas med och alla dödsbodelägare ska godkänna betalningen. Det gör ni antingen genom att alla är med vid betalningstillfället eller genom att lämna en fullmaktÖppnas i nytt fönster. I fullmaktsblanketten ska den första rutan, "Uttag eller annat förfogande över medel på dödsboets bankkonton", markeras.

Du kan också betala räkningarna i samband med att du avslutar dödsboets konton.

Vid frågor om betalningar för dödsbo kan du ringa vår dödsbosupport på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.

Så löser du in utbetalningskort för dödsbo

Du kan även skicka med utbetalningskort i den avlidnes namn eller till dödsboet i samma kuvert som dödsboets räkningar. Då sätts pengarna in på dödsboets konto. Skriv ”för insättning på konto” på framsidan av utbetalningskortet, följt av dödsboets kontonummer i Nordea.

Du kan inte skicka in utbetalningskort via den digitala betalningstjänsten, men du kan lösa in det på ett Nordeakontor för insättning på dödsboets konto.

Är inte dödsboet Nordeakund behöver vi mer information

Är dödsboet inte kund hos Nordea behöver du ta med följande handlingar till ett av våra kontor:

 • bouppteckning
 • arvskifteshandlingar
 • handlingar rörande konto och engagemang i original
 • eventuella fullmakter för dödsbodelägare som inte kan närvara vid inlösen av PlusGirots utbetalningskort ställt till dödsbo.  

Swedbanks utbetalningskort i den avlidnes namn eller till dödsboet löser du in hos Swedbank. 

Det här händer med dödsboets räkningar

Dödsboet kan ha stående överföringar och betalningar som redan är inlagda i nätbanken. De avslutas inte när någon dör, utan kommer betalas automatiskt så länge det finns pengar på kontot.

Avsluta autogiro
Inlagda räkningar
E-faktura
Lån och krediter
Brist i boet

Avsluta autogiro och stående överföringar

Autogiro och stående överföringar avslutas inte automatiskt i samband med att någon avlider.  Kontakta betalningsmottagaren (exempelvis hyresvärd) för att säga upp underliggande avtal för att avsluta autogiro eller överföring.

Någon av dödsbodelägarna kan ringa oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster för att få hjälp att avsluta autogiron och stående överföringar. Kom ihåg att ändå kontakta företagen och säga upp avtalen.

Redan inlagda betalningar i nätbanken

Räkningar och betalningar som sedan tidigare är inlagda i nätbanken kommer att betalas om pengar finns på den avlidnes konto. För att stoppa betalningarna måste dödsbodelägaren ringa oss på 0771-22 44 88. 

E-faktura

I och med att den avlidnes nätbank avslutas får företag som skickar e-faktura information om att de måste fakturera på annat sätt. Normalt skickar företagen då en pappersfaktura istället. Kontakta företagen för att säga upp avtalen.

Lån och krediter i dödsboet

När en person avlider övergår betalningsansvaret för samtliga lån och krediter till dödsboet. Ränta och amortering betalas av dödsboet till dess krediten är löst i sin helhet. Krediter i Nordea med automatisk betalning från konto i Nordea fortsätter att betalas, förutsatt att det finns pengar på kontot.

 • Kontokrediter som inte är utnyttjade tas bort helt. Utnyttjade krediter sänks till det belopp som har nyttjats fram till dödsdagen.
 • Kreditkort sägs automatiskt upp, men eventuellt utnyttjad kredit ska betalas av dödsboet.
 • Vi gör en anmälan av eventuellt Låneskydd kopplat till lånet.

Brist i boet

I det fall skulderna överstiger värdet på tillgångarna i dödsboet, föreligger brist i boet och fordringsägarna kan inte få fullt betalt.

Vid en konkurs i ett dödsbo har begravnings- och bouppteckningskostnader viss förmånsrätt. Det är därför alltid viktigt att se till att det finns tillräckligt med pengar kvar för att betala begravnings- och bouppteckningskostnaderna när man betalar skulder.

Om dödsbodelägarna gjort bodelning och arvskifte trots att alla skulder inte blivit betalda, kan de bli skyldiga att återlämna det som krävs för att skulderna ska bli betalda.