Betala dödsboets räkningar

Att förlora en anhörig är svårt, och vi vill göra det så enkelt som möjligt att sköta dödsboets ekonomi. Du kan betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket. Du kan välja att betala räkningarna digitalt eller via kuvert.

Räkningar som ett dödsbo kan betala

Tillgångarna som finns på dödsboets konton ska i första hand användas till att betala begravningen och kostnader som tillkommer med den. Därför bör du först göra en beräkning för att se att tillgångarna räcker till begravningskostnaderna, bouppteckning och eventuella banklån innan du betalar några andra räkningar. 

Dödsboet kan betala följande räkningar, förutsatt att det finns pengar på konto utan bankbok:

 • begravningskostnader
 • löpande räkningar utställda i den avlidnes eller dödsboets namn (t ex hyra, el, telefon)

Genom att skicka in en räkning för betalning tar du också på dig ett ansvar mot banken för eventuella krav om pengarna inte räcker. 

När vi har fått in räkningen gör vi en bedömning att det inte råder någon tvekan om att den bör betalas.

Du kan betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader, digitalt eller med betaltjänst via kuvertgiro. Om bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket tidigare än så upphör betaltjänsten i samband med detta.

Vi kan inte sälja dödsboets fondinnehav för att betala räkningarna.

Räkningar som ett dödsbo inte kan betala

 • Räkningar som inte kan betraktas som löpande kostnader eller som inte är utställda i dödsboets namn
 • Räkningar utställda till efterlevande make/maka
 • Utlägg mot kvitto för insättning på eget konto
 • Betalningar till utlandet

Vid frågor om betalningar för dödsbo, kontakta vår support för dödsbo på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.

Betala räkningarna digitalt

Så här betalar du dödsboets räkningar digitalt

Genom vår digitala tjänst kan du enkelt betala räkningar utställda till dödsboet. 

Om du vill att räkningen ska betalas från ett särskilt konto skriver du det på räkningen. Om inte betalas räkningen från ett transaktionskonto med tillräckliga medel. Observera att fonder, kapitalförsäkringar eller ISK inte kan belastas.

Så här gör du: 

 1. Scanna eller fotografera räkningen och spara som en fil på din dator. 
 2. Logga in i tjänsten Avtal och meddelanden med Mobilt BankID. Nu kommer du till din elektroniska brevlåda i Nordea. Brevlådan är tillgänglig oavsett om du är kund i Nordea eller inte. 
 3. Klicka på ”Nytt meddelande”, välj sedan rubriken ”Dödsbo - Betalning av fakturor”.
 4. Du anger den avlidnes personnummer och ditt telefonnummer i respektive fält. Skriv ditt eget namn och personnummer i meddelandefältet. Om du som skickar betalningen företräder dödsboet som förvaltare eller juridisk firma, ange det på räkningen tillsammans med namnet på firman du arbetar på. Inga andra meddelanden kan lämnas i meddelandefältet. 
 5. Bifoga den inscannade/fotograferade räkningen genom att trycka på knappen ”Lägg till bilaga”. Du kan som mest lägga till fem bilagor per meddelande. Observera att räkningarna endast ska skickas in en gång. 

Vi utför normalt betalningen inom 3 bankdagar, betalningen kan ta längre tid vid exempelvis månadsskiften eller vid hög sjukfrånvaro. Tänk därför på att ha lite marginal till förfallodagen. Det räcker med att du skickar in räkningarna en gång. Om du är osäker på om de har kommit fram kontakta vår Kundservice på 0771-22 44 88.

När vi utfört betalningen får du ett kvitto i din elektroniska brevlåda i Avtal och meddelanden.  

Betala räkningar via kuvert

Så här betalar du dödsboets räkningar digitalt

Genom vår digitala tjänst kan du enkelt betala räkningar utställda till dödsboet. 

Om du vill att räkningen ska betalas från ett särskilt konto skriver du det på räkningen. Om inte betalas räkningen från ett transaktionskonto med tillräckliga medel. Observera att fonder, kapitalförsäkringar eller ISK inte kan belastas.

Så här gör du: 

 1. Scanna eller fotografera räkningen och spara som en fil på din dator. 
 2. Logga in i tjänsten Avtal och meddelanden med Mobilt BankID. Nu kommer du till din elektroniska brevlåda i Nordea. Brevlådan är tillgänglig oavsett om du är kund i Nordea eller inte. 
 3. Klicka på ”Nytt meddelande”, välj sedan rubriken ”Dödsbo - Betalning av fakturor”.
 4. Du anger den avlidnes personnummer och ditt telefonnummer i respektive fält. Skriv ditt eget namn och personnummer i meddelandefältet. Om du som skickar betalningen företräder dödsboet som förvaltare eller juridisk firma, ange det på räkningen tillsammans med namnet på firman du arbetar på. Inga andra meddelanden kan lämnas i meddelandefältet. 
 5. Bifoga den inscannade/fotograferade räkningen genom att trycka på knappen ”Lägg till bilaga”. Du kan som mest lägga till fem bilagor per meddelande. Observera att räkningarna endast ska skickas in en gång. 

Vi utför normalt betalningen inom 3 bankdagar, betalningen kan ta längre tid vid exempelvis månadsskiften eller vid hög sjukfrånvaro. Tänk därför på att ha lite marginal till förfallodagen. Det räcker med att du skickar in räkningarna en gång. Om du är osäker på om de har kommit fram kontakta vår Kundservice på 0771-22 44 88.

När vi utfört betalningen får du ett kvitto i din elektroniska brevlåda i Avtal och meddelanden.  

Så här betalar du dödsboets räkningar via kuvert

För att kunna betala räkningarna manuellt behöver du beställa uppdragsblanketter och svarskuvert.

 1. Beställ kuvert och blanketter genom att ringa 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster, vardagar 8–17, eller besök ett av våra kontor.
 2. Samla ihop dödsboets räkningar.
 3. Skicka in förtryckt eller handskrivet inbetalningskort för respektive faktura, alternativt kopia av faktura. Om du skriver egna inbetalningskort är det viktigt att OCR-nummer eller annan referens finns med. Om det är möjligt skicka istället en kopia av fakturan. Skicka inte in originalfakturor eller andra dokument, dessa skickas inte i retur.
 4. Skriv tydligt i alla fält på uppdragsblanketten. Blankett som inte är korrekt ifylld returneras. 
 5. Lägg räkningarna tillsammans med den ifyllda och underskrivna uppdragsblanketten i ett av de bifogade svarskuverten.
 6. När vi fått räkningarna betalas de efter kontroll och ett kvitto skickas till den kvittoadress som skrivits på uppdragsblanketten. Kvittot bör du få inom tio dagar.

Det här händer med dödsboets räkningar

Dödsboet kan ha stående överföringar och betalningar som redan är inlagda i nätbanken. De kommer att betalas automatiskt så länge det finns pengar på kontot. De avslutas inte automatiskt när någon avlider.

Avsluta autogiro

Avsluta autogiro och stående överföringar

Autogiro och stående överföringar avslutas inte automatiskt i samband med att någon avlider.  Kontakta betalningsmottagaren (exempelvis hyresvärd) för att säga upp underliggande avtal för att avsluta autogiro eller överföring. Någon av dödsbodelägarna kan kontakta oss på 0775-55 20 10 för att få hjälp att avsluta autogiron och stående överföringar. Kom ihåg att ändå kontakta företagen och säga upp avtalen.

Inlagda räkningar
E-faktura
Lån och krediter
Brist i boet

Avsluta autogiro och stående överföringar

Autogiro och stående överföringar avslutas inte automatiskt i samband med att någon avlider.  Kontakta betalningsmottagaren (exempelvis hyresvärd) för att säga upp underliggande avtal för att avsluta autogiro eller överföring. Någon av dödsbodelägarna kan kontakta oss på 0775-55 20 10 för att få hjälp att avsluta autogiron och stående överföringar. Kom ihåg att ändå kontakta företagen och säga upp avtalen.

Redan inlagda betalningar i nätbanken

Räkningar och betalningar som sedan tidigare är inlagda i nätbanken kommer att betalas om pengar finns på den avlidnes konto. För att stoppa betalningarna måste dödsbodelägaren kontakta oss på 0771-22 44 88. 

E-faktura

I och med att den avlidnes nätbank avslutas får företag som skickar e-faktura information om att de måste fakturera på annat sätt. Normalt skickar företagen då en pappersfaktura istället. Kontakta företagen för att säga upp avtalen.

Lån och krediter i dödsboet

När en person avlider övergår betalningsansvaret för samtliga lån och krediter till dödsboet. Ränta och amortering betalas av dödsboet till dess krediten är löst i sin helhet. Krediter i Nordea med automatisk betalning från konto i Nordea fortsätter att betalas, förutsatt att det finns pengar på kontot.

 • Kontokrediter som inte är utnyttjade tas bort helt. Utnyttjade krediter sänks till det belopp som har nyttjats fram till dödsdagen.
 • Kreditkort sägs automatiskt upp, men eventuellt utnyttjad kredit ska betalas av dödsboet.
 • Vi gör en anmälan av eventuellt Låneskydd kopplat till lånet.

Brist i boet

I det fall skulderna överstiger värdet på tillgångarna i dödsboet, föreligger brist i boet och fordringsägarna kan inte få fullt betalt.

Vid en konkurs i ett dödsbo har begravnings- och bouppteckningskostnader viss förmånsrätt. Det är därför alltid viktigt att se till att det finns tillräckligt med pengar kvar för att betala begravnings- och bouppteckningskostnaderna när man betalar skulder.

Om dödsbodelägarna gjort bodelning och arvskifte trots att alla skulder inte blivit betalda kan de bli skyldiga att återlämna det som krävs för att skulderna ska bli betalda.

Hur löser man in utbetalningskort för dödsbo?

Utbetalningskort i den avlidnes namn eller till dödsboet kan avgiftsfritt skickas med i samma svarskuvert som dödsboets räkningar. Då sätts pengarna in på dödsboets konto. Skriv ”för insättning på konto” på framsidan av utbetalningskortet, följt av dödsboets kontonummer i Nordea.

Utbetalningskort kan även lösas in på ett Nordeakontor för insättning på dödsboets konto. Utbetalningskort kan inte skickas in via den digitala betalningstjänsten.

Är dödsboet inte kund hos Nordea måste du ta med bouppteckning, arvskifteshandlingar samt handlingar rörande konto och engagemang i original samt fullmakter för eventuella dödsbodelägare som inte kan närvara vid inlösen av PlusGirots utbetalningskort ställt till dödsbo.  

Swedbanks utbetalningskort i den avlidnes namn eller till dödsboet löses in hos Swedbank/Sparbankerna.