Innan du börjar

 • Ta fram uppgifter om de konton och andra tillgångar som den avlidne har haft hos oss. Du hittar uppgifterna i det kapital- och räntebesked vi har skickat till dödsboets adress.
 • Ha kontonummer till dödsbodelägare till hands. 
 • Fyll i blanketten Avslutsuppdrag – antingen för en dödsbodelägareÖppnas i nytt fönster eller flera dödsbodelägareÖppnas i nytt fönster.
 • Ha bouppteckningen, dödsfallsintyg med släktutredning och eventuellt testamentet till hands.

Det kan vara bra att lämna kvar ett konto för exempelvis skatteåterbäring eller andra återbetalningar. 

Fler än 10 dödsbodelägare?

Är fler än 10 dödsbodelägare? Eller är det någon av dödsbodelägarna som inte har Mobilt BankID? Då behöver ni besöka något av våra kontor för att avsluta dödsboets konton. 

Läs mer om att avsluta dödsboets konton på kontor.

Bouppteckning och testamente
Lån och krediter
Fonder och ISK
Fastränteplacering
Kontanter
Bankbok
Föra över pengar utomlands

Bouppteckning

Bouppteckningen ska vara stämplad och registrerad av Skatteverket innan du laddar upp den i vår digitala brevlåda Avtal och meddelanden. Läs mer om bouppteckningÖppnas i nytt fönster på Skatteverkets webbplats.

Om det bara finns en dödsboanmälan och inte en bouppteckning behöver du boka möte på något av våra bankkontor för att avsluta dödsboets konton. Läs mer om att avsluta dödsboets konton på kontor.

Testamente

Om arvingarna har godkänt testamentet ska det antingen ingå i bouppteckningen eller laddas upp i Avtal och meddelanden i sin helhet.

Har dödsboet lån och krediter?

Har dödsboet lån och krediter hos oss? Det kan exempelvis vara bolån, kontokredit, privatlån eller krediter hos Nordea Finans. De måste hanteras innan dödsboets konton kan avslutas. 

Ett bolån kan antingen lösas, det vill säga hela resterande skulden betalas av, eller övertas av en eller flera dödsbodelägare. När du tar över ett bolån betyder det att du tar över betalningsansvaret för lånet. Övriga krediter bör lösas in och avslutas. Ring oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster så hjälper vi dig att hitta en lösning.

Dödsboets fonder och Investeringssparkonto (ISK)

Om någon ska överta dödsboets fonder behöver den personen vara kund hos oss. Om någon ska överta dödsboets ISK behöver den personen också ha ett eget ISK hos oss.

Bli kund i Nordea:

Öppna ISK

Öppna ett ISK online eller ring oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.

Öppna fondkonto

Läs mer om att spara i fonder eller ring oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.

Flytta fonder och ISK till annan bank

Om du vill flytta fonder eller ISK till en annan svensk bank, kontakta den banken efter att du övertagit dödsboets fonder eller ISK. 

Realisationsvinst eller förlust

Tänk på att realisationsvinst/förlust kan uppkomma vid försäljning av dödsboets fonder, värdepapper och premieobligationer. 

För att få råd om hur du kan hantera din situation kan du ringa oss på 0775-55 20 10. Du som är Förmåns- eller Premiumkund hos oss kan boka möte med en rådgivare.

Dödsboets fastränteplaceringar

Så här kan du göra om det finns fastränteplaceringar i dödsboet:

 • Förtidsinlösa fastränteplaceringen. Vid förtidsinlösen kommer vi att ta ut en avgift.
 • Behålla fastränteplaceringen. Det nuvarande saldot på kontot kommer att fördelas enligt fördelningsplanen. Den automatiska förlängningen av fastränteplaceringen stängs av. Du behöver sedan skicka in en ny blankett för att avsluta fastränteplaceringen när den förfallit.

Läs mer om Fasträntekonto.

Dödsboets kontanter

Om det finns kontanter i dödsboet ska de fördelas mellan dödsbodelägarna enligt bouppteckningen och eventuellt testamente vid arvsskiftet. Dödsbodelägarna får därefter hantera sina egna kontanter.

Om du är kund hos oss kan du sätta in kontanter på ditt konto via Bankomats insättningsautomater.

Föra över pengar från dödsboet till utlandet

Om någon av dödsbodelägarnas har ett konto utomlands där pengarna ska sättas in behöver du boka möte på något av våra bankkontor för att avsluta dödsboets konton.

Läs mer om att avsluta dödsboets konton på kontor.

Blanketter för att avsluta dödsboet

Avslutsuppdrag – en dödsbodelägareÖppnas i nytt fönster 

Avslutsuppdrag – flera dödsbodelägareÖppnas i nytt fönster

Läs först igenom informationen på blankettens förstasida innan du börjar, för att få tips på hur du ska fylla i den. Har du frågor kring hur du fyller i blanketten är du välkommen att ringa oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.

Du sparar ner blanketten på din dator och fyller i vilka konton dödsboets tillgångar ska flyttas till. Ladda sedan upp den i vår digitala brevlåda Avtal och meddelanden

Om att avsluta dödsboet online

Du behöver inte vara kund hos oss för att använda den digitala brevlådan. Det enda som krävs är att samtliga dödsbodelägare kan identifiera sig med Mobilt BankID. Det går inte att identifiera sig via en lämnad fullmakt.

Avsluta dödsboets konton online
Avsluta dödsboets konton på kontor

Avsluta dödsboets konton online i vår digitala brevlåda

Om ni är upp till 10 dödsbodelägare och alla har Mobilt BankID kan ni avsluta dödsboets konton i vår digitala brevlåda Avtal och meddelanden.

 • Logga in i Avtal och meddelanden med Mobilt BankID. 
 • Klicka på Nytt Meddelande och välj sedan fliken Dödsbo - Avslut och dödsfallsintyg
 • Fyll i dödsboets personnummer och ditt eget telefonnummer.
 • I meddelandefältet skriver du ditt eget namn och personnummer. 
 • Ladda upp dokumenten (avslutsuppdrag, bouppteckningen, dödsfallsintyg med släktutredning och eventuellt testamentet) genom att trycka på lägg till bilaga.

När du har laddat upp dokumenten granskar vi dem. Inom tre bankdagar får alla dödsbodelägare sedan ett meddelande från oss med en länk där ni kan signera arvskiftesblanketten med Mobilt BankID. 

Om handlingarna behöver kompletteras eller om det något är oklart kontaktar vi dig via Avtal och meddelanden.

Avsluta dödsboets konton på ett bankkontor

Om ni är fler än tio dödsbodelägare eller om någon av dödsbodelägare inte har Mobilt BankID behöver ni boka ett möte på något av våra bankkontor för att avsluta dödsboets konton och fördela dödsboets tillgångar. Ring oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster för att boka ett möte på ett bankkontor.

Ta med till bankkontoret:

 • Bouppteckningen, som är registrerad hos Skatteverket, eller dödsboanmälan. Handlingarna ska vara i original.
 • Om det finns ett lagakraftvunnet testamente ska det antingen ingå i bouppteckningen eller tas med i original.
 • Om inte alla dödsbodelägare är med på banken, måste de lämna fullmaktÖppnas i nytt fönster till ombudet som är på banken. Fullmakten måste innefatta samma åtgärder som lämnas i uppdraget och vara i original.
 • Alla dödsbodelägare måste ta med sig giltig legitimation. Den avlidnes ID-handling behövs inte. 

Att tänka på

 • Det kan vara bra att lämna kvar ett konto för till exempel skatteåterbäring eller andra återbetalningar.