Avsluta dödsboets konton

När bouppteckningen och arvskiftet är klart är det dags att flytta över pengar och övriga tillgångar till den eller de som ska ärva och samtidigt avsluta dödsboets konton och fonder.

Det gör du antingen genom att ladda upp blanketterna från bouppteckningen och arvskiftet via vår e-brevlåda ”Avtal och meddelanden” eller genom att besöka ett bankkontor.

Innan du börjar

Har dödsboet lån av något slag? Det kan exempelvis vara bolån, kontokredit eller privatlån. De måste hanteras innan arvskiftet. Detsamma gäller lån med flera kredittagare, krediter hos Nordea Finance och om det finns bankfack eller bankbok. Om du vill flytta pengar till ett konto utomlands behöver du också kontakta oss innan arvskiftet. Ring oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster så guidar vi dig rätt. 

Ta fram uppgifter:

  • om de konton som den avlidne har haft hos Nordea. Du hittar uppgifterna i det kapital- och räntebesked vi skickat till dödsboets adress. 
  • om dina/era mottagarkonton. Den som ska ta emot pengar från dödsboets konton kan ha konto i valfri bank/institut för att ta emot likvida medel, premieobligationer eller värdepapper som inte ligger i ett Investeringssparkonto (ISK). 

Fonder

För att ta emot fonder behöver mottagaren ett eget fondkonto i Nordea. Saknas ett sådant öppnar vi ett automatiskt.   

För att kunna ta emot tillgångar från ett ISK behöver mottagaren ett eget ISK i Nordea. Saknas det måste mottagaren själv öppna ett ISK hos Nordea via Internetbanken eller genom att ringa oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster

Om mottagaren inte redan är kund i Nordea är första steget att bli kund, antingen online eller på ett av våra bankkontor

Realisationsvinst eller förlust

Tänk på att realisationsvinst/förlust kan uppkomma vid försäljning av dödsboets fonder, värdepapper och premieobligationer. 

För att få råd om hur du kan hantera din situation kan du boka möte med en rådgivare eller ringa Kundservice 0775-55 20 10.

Förbered dig innan du laddar upp dokumenten

Innan du loggar in i "Avtal och meddelanden" för att ladda upp de olika dokumenten behöver du först fylla i arvsskiftesblanketten, ha bouppteckningen, dödsfallsintyg med släktutredning och eventuellt testamentet till hands. 

Arvskiftesblankett

Fyll i vilka konton dödsboets tillgångar ska flyttas till i arvskiftesblanketten. Läs gärna först igenom informationen på blankettens förstasida för att få tips på hur du ska fylla i den. Arvskiftet kan göras digitalt om ni är upp till tio dödsbodelägare, är ni fler behöver det göras på ett bankkontor istället.

Arvskiftesblankett – en dödsbodelägare (pdf, 130 KB)Öppnas i nytt fönster 

Arvskiftesblankett – flera dödsbodelägare (pdf, 265 KB)Öppnas i nytt fönster

Du sparar ner blanketten på din dator, fyller i och sparar den, sedan laddar du upp den via vår elektroniska brevlåda "Avtal och meddelanden".  

Bouppteckning

Bouppteckningen ska vara stämplad och registrerad av Skatteverket innan du laddar upp den.

Om det bara finns en dödsboanmälan och inte en bouppteckning behöver du besöka något av våra bankkontor för att genomföra arvskiftet. 

Läs mer om bouppteckning och dödsboanmälan hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster.

Har du frågor kring hur du fyller i arvskiftesblanketten hjälper vi dig gärna. Nu når oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.

Dödsfallsintyg med släktutredning

Du som ska företräda dödsboet behöver ett dödsfallsintyg med släktutredning som visar när personen avled och vilka efterlevande som finns.

Med hjälp av intyget kan du exempelvis avsluta avtal och autogiron, stoppa stående överföringar från konton i Nordea eller få tillträde till den avlidnes bankfack.

Om du inte redan har ett intyg beställer du det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster.

Ladda upp intyget i ”Avtal och meddelanden” under fliken ”Dödsbo - Avslut och dödsfallsintyg”. Inom tre bankdagar är intyget registrerat hos oss och du kan kontakta Kundservice eller besöka ett bankkontor för att få hjälp med att hantera dödsboets engagemang.

Observera att vårdnadsintyg utfärdat av begravningsbyråer inte är en giltig handling för att företräda dödsboet. 

Testamente

Om det finns ett lagakraftvunnet testamente ska det antingen ingå i bouppteckningen eller laddas upp upp i ”Avtal och meddelanden” i sin helhet.

Avsluta dödsboets konton genom att ladda upp dokument

Via Nordeas elektroniska brevlåda "Avtal och meddelanden" kan du som anhörig enkelt ladda upp de dokument som rör dödsboet.

Du behöver inte vara kund hos oss för att använda den elektroniska brevlådan. Det enda som krävs är att samtliga arvtagare kan identifiera sig med Mobilt BankID. 

Den elektroniska brevlådan kan användas oavsett om arvet ska skiftas till en eller flera personer. Men är ni fler än tio dödsbodelägare behöver arvskiftet göras på ett bankkontor istället.

Ladda upp dokument

Ladda upp dokumenten i "Avtal och meddelanden"

Logga in i den elektroniska brevlådan Avtal och meddelanden med Mobilt BankID. Klicka på ”Nytt Meddelande” och välj sedan fliken ”Dödsbo - Avslut och dödsfallsintyg”. Fyll i dödsboets personnummer och ditt eget telefonnummer. I meddelandefältet skriver du ditt eget namn och personnummer. Ladda sedan upp dokumenten genom att trycka på ”lägg till bilaga”.

När du har laddat upp dokumenten granskar vi dem. Inom tre bankdagar får alla dödsbodelägare sedan ett meddelande från oss med en länk där ni kan signera arvskiftesblanketten med Mobilt BankID. 

Om handlingarna behöver kompletteras eller om det något är oklart kontaktar vi dig via "Avtal och meddelanden".

Besök ett kontor

Ladda upp dokumenten i "Avtal och meddelanden"

Logga in i den elektroniska brevlådan Avtal och meddelanden med Mobilt BankID. Klicka på ”Nytt Meddelande” och välj sedan fliken ”Dödsbo - Avslut och dödsfallsintyg”. Fyll i dödsboets personnummer och ditt eget telefonnummer. I meddelandefältet skriver du ditt eget namn och personnummer. Ladda sedan upp dokumenten genom att trycka på ”lägg till bilaga”.

När du har laddat upp dokumenten granskar vi dem. Inom tre bankdagar får alla dödsbodelägare sedan ett meddelande från oss med en länk där ni kan signera arvskiftesblanketten med Mobilt BankID. 

Om handlingarna behöver kompletteras eller om det något är oklart kontaktar vi dig via "Avtal och meddelanden".

Avsluta dödsboets konton på ett bankkontor

Om ni är fler än tio dödsbodelägare behöver arvskiftet göras på ett bankkontor. 

  • Ta med bouppteckningen, som är registrerad hos Skatteverket, i original.
  • Om inte alla dödsbodelägare är med på banken, måste de lämna fullmakt (pdf, 132 KB)Öppnas i nytt fönster till ombudet som är på banken. Fullmakten måste innefatta samma åtgärder som lämnas i uppdraget och vara i original. Fullmakt som har lämnats i arvskiftet kan också användas om den uppvisas i original.
  • Om det finns ett testamente behöver du ta med det i original.

Bra att tänka på

  • Om det är många konton eller dödsbodelägare är det bra att boka en tid.
  • Det kan vara bra att lämna kvar ett konto för till exempel skatteåterbäring eller andra återbetalningar som kan ske.
  • Har dödsboet ett bankfack är det bra att avsluta det i samband med att övrigt engagemang avslutas.
  • Du som besöker ett bankkontor behöver ta med din egen ID-handling. Den avlidnes ID-handling behövs inte.