Det här behöver du göra

 1. Beställ dödsfallsintyg med släktutredning från SkatteverketÖppnas i nytt fönster för att kunna sköta dödsboet. Ett dödsfallsintyg visar när personen avled och innehåller en släktutredning som visar vilka efterlevande som finns. Du kan skicka in dödsfallsintyget digitalt eller lämna in det på ett bankkontor. Dödsfallsintyget behövs för att vi ska kunna lämna ut information om dödsboet. Om du inte står med på dödsfallsintyget kan vi tyvärr inte lämna ut någon information till dig.
 2. Ta reda på om det finns testamente. Testamenten kan sparas hemma, hos jurist- eller begravningsbyrå.
 3. Betala dödsboets räkningar för att undvika påminnelseavgifter. Du kan betala dödsboets räkningar digitalt eller via kuvert.
 4. Kontrollera att dödsboet har rätt adress. Räkna med att det kommer brev i minst två år efter dödsfallet. Det är bra om posten skickas till den som har huvudansvaret för dödsboet. För att ändra adress måste du kontakta Svensk AdressändringÖppnas i nytt fönster. Adressändring till SkatteverketÖppnas i nytt fönster ändrar endast adress för utskick från Skatteverket.
 5. Öppna all post som kommer till dödsboet. Samla räkningar, avtal och kontobesked på ett ställe.
 6. Säg upp autogiron och stående överföringar, annars fortsätter de att dras från dödsboets konton. En av dödsbodelägarna kan kontakta oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster för att få hjälp att avsluta stående överföringar. Kom ihåg att även kontakta företagen och säga upp avtalen.
 7. Bestäm om du ska göra bouppteckningen själv eller anlita professionell hjälp. Mycket information finns på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Du kan ta hjälp av vår samarbetspartner Familjens Jurist.
 8. När bouppteckningen är klar ska dödsbodelägarna skapa ett skriftligt arvskifte där de delar upp dödsboets bankmedel och övriga tillgångar mellan sig.
 9. Nu är det dags att avsluta dödsboets konton och flytta över pengar och övriga tillgångar till den eller de som ska ärva. Avslutsuppdraget måste göras i den bank dödsboet är kund. Innan du ger banken uppdrag att avsluta dödsboets tillgångar, behöver dödsboets bolån och övriga krediter hanteras.

Checklista vid dödsfall

När någon går bort finns det många praktiska frågor som de närstående behöver ta tag i. Ta hjälp av vår kompletta checklista för dödsbo så att du inte missar något viktigt.

Ladda ner checklista för dödsboÖppnas i nytt fönster

Viktiga datum efter dödsfallet

 • Begravning inom en månad.
 • Bouppteckning inom fyra månader.
 • Deklarera dödsboet nästa kalenderår.

Det här gör vi när en kund avlider

När vi får kännedom om ett dödsfall skickar vi en sammanställning av dödsboets innehav hos Nordea, ett så kallat kapital- och räntebesked, till dödsboets adress. Detta behövs som underlag till bouppteckningen.

Make/maka/registrerad partner/sambo behöver kontakta sin bank och beställa ett kapital- och räntebesked för sina egna tillgångar. De uppgifterna behövs också för bouppteckningen.

Vad händer med den avlidnes banktjänster?
De här tjänsterna avslutas automatiskt

Vad händer med den avlidnes banktjänster?

 • Automatiska betalningar för lån kommer att fortsätta dras från dödsboets konto. 
 • Månadssparande och autogiron kommer att fortsätta dras från dödsboets konton.
 • Vi skickar kontoutdrag och årsbesked till dödsboets adress med post. Det är viktigt att dödsboet har korrekt adress till den som sköter dödsboet så att informationen kommer fram.
 • Speciella begränsade regler gäller för att få uppgifter om transaktioner gjorda före dödsfallet. Kontakta oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster om du behöver dessa uppgifter.

De här tjänsterna avslutas automatiskt

När vi får kännedom om dödsfallet låser vi den avlidnes konton. Det gör vi för att säkra tillgångarna till dess att bodelningen är gjord. De här tjänsterna avslutas eller spärras också automatiskt: 

 • bank- och kreditkort (betalningar kopplade till korten, exempelvis prenumerationer, upphör när kortet avslutas)
 • mobilbanken, nätbanken och telefontjänsten
 • Mobilt BankID och BankID
 • e-fakturor, räkningarna kommer istället att skickas med posten (osignerade e-fakturor i dödsboets nätbank kommer inte att betalas)
 • Kuvertgiro, vilket innebär att man inte längre kan betala räkningar genom att skicka in dem till banken
 • dispositionsrätten för god man och förvaltare tas bort
 • inloggningskort.

Kontrollera behörigheter och fullmakter

Du som ska ta hand om den avlidnes ekonomi under den första tiden behöver kunna visa ett dödsfallsintyg och/eller testamente när du kontaktar oss första gången. Dödsfallsintyget behövs för att vi ska kunna lämna ut information om dödsboets engagemang på Nordea.

När en person avlider, ska anhöriga göra en bouppteckning och lämna in den till Skatteverket där den registreras. Bouppteckningen ska innehålla uppgifter om den avlidne, vilka dödsbodelägarna är samt vilka tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen. När Skatteverket har registrerat bouppteckningen fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet. Den ska visas upp när dödsboet exempelvis ska ta ut pengar eller avsluta konton. 

När bouppteckningen är klar kan ni utse en person som ska sköta dödsboet. Skriv en fullmakt för dödsboÖppnas i nytt fönster (pdf, 132 KB). Fullmakten kan endast användas på kontor, inte via telefon eller digitalt.

Fullmakter och framtidsfullmakt gäller även efter fullmaktsgivarens död om inget annat anges i fullmakten. Det kan vara bra att kontrollera om och vilka fullmakter som fortsätter att gälla. En gällande fullmakt kan återkallas av vilken dödsbodelägare som helst.

Mer information om fullmakter hittar du på sidan Fullmakt för bankärenden.

Har du frågor kring behörigheter och fullmakter, ring oss gärna på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp av en jurist?

Som kund hos oss kan du få hjälp genom vår samarbetspartner Familjens Jurist med att till exempel upprätta en bouppteckning eller få råd kring hur du ska tänka om du har förlorat en anhörig.

Läs mer om juridisk rådgivning hos vår samarbetspartner.