Checklista: det här behöver du göra när någon dör

 1. Beställ dödsfallsintyg med släktutredning från SkatteverketÖppnas i nytt fönster för att kunna sköta dödsboet. Ett dödsfallsintyg visar när personen avled och innehåller en släktutredning som visar vilka efterlevande som finns. Du kan skicka in dödsfallsintyget digitalt eller lämna in det på ett bankkontor.

  Dödsfallsintyget behövs för att vi ska kunna lämna ut information om dödsboet. Om du inte står med på dödsfallsintyget kan vi tyvärr inte lämna ut någon information till dig.
 2. Ta reda på om det finns testamente. Testamenten kan sparas hemma, hos jurist- eller begravningsbyrå.
 3. Betala dödsboets räkningar för att undvika påminnelseavgifter. Du kan betala dödsboets räkningar digitalt eller via post.
 4. Kontrollera att dödsboet har rätt adress. Räkna med att det kommer brev i minst två år efter dödsfallet. Det är bra om posten skickas till den som har huvudansvaret för dödsboet. För att ändra adress måste du kontakta Svensk AdressändringÖppnas i nytt fönster. Adressändring till SkatteverketÖppnas i nytt fönster ändrar endast adress för utskick från Skatteverket.
 5. Öppna all post som kommer till dödsboet. Samla räkningar, avtal och kontobesked på ett ställe.
 6. Är ni flera dödsbodelägare kan ni utse en person som ska sköta dödsboet, med en fullmakt för dödsboÖppnas i nytt fönster (pdf, 132 KB). Fullmakten kan endast användas på kontor, inte via telefon eller digitalt. Läs mer om fullmakter för bankärenden.

 7. Säg upp autogiron och stående överföringar, annars fortsätter de att dras från dödsboets konton. Den ansvarige för dödsboet kan ringa oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster för att få hjälp att avsluta stående överföringar. Kom ihåg att även kontakta företagen och säga upp avtalen.
 8. Gör en bouppteckning, antingen själv eller med professionell hjälp, till exempel vår samarbetspartner Familjens Jurist. Bouppteckningen ska innehålla uppgifter om den avlidne, vilka dödsbodelägarna är samt vilka tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen. Du lämnar in den till Skatteverket där den registreras.

  När Skatteverket har registrerat bouppteckningen fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet. Den ska visas upp när dödsboet exempelvis ska ta ut pengar eller avsluta konton.
 9. När bouppteckningen är klar ska dödsbodelägarna skapa ett skriftligt arvskifte där de delar upp dödsboets pengar och övriga tillgångar mellan sig.
 10. Nu är det dags att avsluta dödsboets konton och flytta över pengar och övriga tillgångar till den eller de som ska ärva. Avslutsuppdraget måste göras i den bank dödsboet är kund. Innan du ger banken uppdrag att avsluta dödsboets tillgångar, behöver dödsboets bolån och övriga krediter hanteras.

Ladda ner checklistan som en pdfÖppnas i nytt fönster

Det här gör vi när en kund avlider

När vi får reda på att en kund har avlidit skickar vi en sammanställning av dödsboets innehav hos Nordea, ett så kallat kapital- och räntebesked, till dödsboets adress. Detta behövs som underlag till bouppteckningen.

Make/maka/registrerad partner/sambo behöver kontakta sin bank och beställa ett kapital- och räntebesked för sina egna tillgångar. De uppgifterna behövs också för bouppteckningen.

Vad händer med den avlidnes banktjänster?

 • Automatiska betalningar för lån kommer att fortsätta dras från dödsboets konto. 
 • Månadssparande och autogiron kommer att fortsätta dras från dödsboets konton.
 • Vi skickar kontoutdrag och årsbesked till dödsboets adress med post. Det är viktigt att dödsboet har korrekt adress till den som sköter dödsboet så att informationen kommer fram.
 • Speciella begränsade regler gäller för att få uppgifter om transaktioner gjorda före dödsfallet. Ring oss på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster om du behöver dessa uppgifter.

Vilka tjänster avslutas automatiskt?

När vi får veta att någon dött låser vi den avlidnes konton. Det gör vi för att säkra tillgångarna till dess att bodelningen är gjord. De här tjänsterna avslutas eller spärras också automatiskt: 

 • bank- och kreditkort (betalningar kopplade till korten, exempelvis prenumerationer, upphör när kortet avslutas)
 • nätbanken, appen och telefontjänsten
 • mobilt BankID och BankID
 • e-fakturor – räkningarna kommer istället att skickas med posten (osignerade e-fakturor i dödsboets nätbank kommer inte att betalas)
 • Kuvertgiro, vilket innebär att man inte längre kan betala räkningar genom att skicka in dem till banken
 • dispositionsrätten för god man och förvaltare tas bort
 • inloggningskort.

Behöver du hjälp av en jurist?

Som kund hos oss kan du få hjälp genom vår samarbetspartner Familjens Jurist. De hjälper exempelvis till med att upprätta en bouppteckning eller ge råd om du har förlorat en anhörig.

Läs mer om juridisk rådgivning hos vår samarbetspartner.