Vad är ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling i vilken man anger hur en persons kvarlåtenskap (tillgångar minus skulder) ska fördelas den dag personen inte längre finns i livet. 

Det finns ingen tidsgräns för hur länge ett testamente gäller. Det gäller tills det återkallas skriftligen eller förstörs av den som skrivit det. Det är dock viktigt att uppdatera och skriva om sitt testamente när det sker förändring i ens liv, till exempelvis om man blir sambo, gifter sig, skiljer sig, får barn, ärver etc.

– I dagens moderna Sverige har vi kärnfamiljer, regnbågsfamiljer, samboförhållanden och gifta med både gemensamma och bonusbarn. Tyvärr har arvslagstiftningen inte riktigt hängt med vilket innebär att de man vill ska ärva kanske inte gör det, säger Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea. 

Varför ska man skriva ett testamente? 

Det finns flera anledningar till varför man bör skriva ett testamente: 

Du vill frångå arvsordningen 

En av de vanligaste anledningarna är att du vill frångå arvsordningen och själv bestämma hur din kvarlåtenskap, det vill säga dina tillgångar minus dina skulder, ska fördelas den dag du dör. Finns det inget testamente fördelas arvet istället efter den laga arvsordningen. 

Det finns dock begränsningar i hur mycket man kan bestämma med ett testamente. Egna barn, så kallade bröstarvingar, har exempelvis alltid rätt att få ut sin laglott (halva arvslotten). Det går därmed inte att med ett testamente göra sina barn arvlösa. 

Läs mer om vad det innebär för din specifika familjesituation och ta reda på vem som ärver dig enligt lag.

Du vill att arvet ska vara enskild egendom 

En annan vanlig anledning att skriva ett testamente är att du vill att arvet (och eventuell avkastning) efter dig ska utgöra arvingarnas enskilda egendom. Det betyder att arvet inte kommer ingå in en eventuell bodelning (och delas på hälften mellan makarna) om personen som ärver dig skulle skilja sig längre fram i livet.

Familjerättsjurist Caroline Törnquist

Caroline Törnquist 640X360

Caroline Törnquist är vår talesperson i familjejuridiska frågor. Hon är expert på familjerätt och ger här råd om vad du bör tänka på när du skriver ett testamente.

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Det finns tydliga formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. För att ett testamentes giltighet inte ska bli ifrågasatt är det viktigt att hålla sig till dem: 

  • Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat med namn, ort, datum och personnummer och bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen. 
  • Vem som helst får inte vara vittne. Personerna måste ha fyllt 15 år och får inte vara släkt med personen som upprättar testamentet. Vittnena får heller inte ges arvsrätt genom testamentet de bevittnar.
  • Vittnena får inte heller vara försvagade av exempelvis psykisk störning. Detta för att de ska förstå innebörden av det som bevittnas. 
  • Vittnena ska vara medvetna om att det är ett testamente de skriver under och bevittnar, men de behöver inte känna till dess innehåll.

– Det finns inga formella krav på att man måste anlita en jurist för att skriva testamente. Det kan dock vara klokt att få hjälp så testamentet blir tydligt och som du önskar. Detta för att undvika oklarheter och konflikter den dag testamentet ska verkställas, avslutar Caroline Törnquist.

Testamenten registreras inte

Testamenten registreras inte. Förvara det därför på en säker plats, till exempel i ett säkerhets- eller kassaskåp eller hos en aktör som erbjuder testamentsförvaring.

Behöver du hjälp att skriva ett testamente?

Som Nordea-kund kan du få hjälp att skiva ett testamente via vår samarbetspartner Familjens JuristÖppnas i nytt fönster till ett rabatterat pris.