Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Frågor och svar om utbetalningskort

Utbetalningskort

Jag är Nordeakund och har fått ett Utbetalningskort/Värdeavi från Plusgirot eller Bankgirot. Hur löser jag in den?

Dessa alternativ finns för att lösa in ditt Utbetalningskort/Värdeavi från Plusgirot eller Bankgirot:

1. Utbetalningskortet kan kostnadsfritt skickas in till Nordea för insättning på ditt Nordeakonto. Detta görs i ett Girokuvert eller i ett frankerat kuvert till adressen:
    Nordea Bank Abp, filial i Sverige
    PS30
    105 71 Stockholm

    Skriv kontonumret för insättning tydligt på framsidan av utbetalning. OBS av säkerhetsskäl ska du inte skriva din namnteckning på baksidan av utbetalningskortet när det skickas in för insättning.

2. Besök ett ombud för KassagirotÖppnas i nytt fönster för att lösa in ditt Utbetalningskort/Värdeavi.

3. Besök ett Nordeakontor för att lösa in ditt Utbetalningskort/Värdeavi.

Jag är Nordeakund och har fått ett Utbetalningskort/Värdeavi från Swedbank. Hur löser jag in den?

Utbetalningskort från Swedbank kan inte lösas in av Nordea med undantag för utbetalningskort utställda till ett dödsbo som är kund i Nordea.

För inlösen av ditt eget utbetalningskort från Swedbank kan du vända dig till ett ombud för KassagirotÖppnas i nytt fönster eller till ett kontor tillhörande Swedbank/Sparbankerna.

Jag är inte Nordeakund och har fått ett Utbetalningskort/Värdeavi från Plusgirot. Hur löser jag in den?

För att lösa in utbetalningskortet ska du i första hand besöka ett ombud för KassagirotÖppnas i nytt fönster.

Du kan också gå in på ett Nordeakontor för att lösa in utbetalningskortet och sätta in beloppet på ditt konto i annan bank.

Jag företrädet ett dödsbo som inte är kund i Nordea. Hur löser jag in ett Utbetalningskort/Värdeavi från Nordea Plusgirot?

För att lösa in utbetalningskortet behöver företrädaren för dödsboet besöka ett Nordeakontor. Dödsboets konto i annan bank behöver uppges för insättning.

Om pengarna ska sättas in på annat konto än dödsboets behöver samtliga dödsbodelägare besöka ett Nordeakontor eller ha lämnat fullmakt till företrädare. Bouppteckningen ska vara inregistrerad hos Skattemyndigheten och behöver uppvisas i original på kontoret tillsammans med eventuella fullmakter för att utbetalningskortet ska kunna lösas in.

Jag företräder ett dödsbo som är kund i Nordea. Hur löser jag in ett Utbetalningskort/Värdeavi från Plusgirot, Bankgirot eller Swedbank?

Har dödsboet fått ett utbetalningskort i den avlidnes namn kan detta skickas in till Nordea för insättning på dödsboets konto. För detta behövs tjänsten "Betaltjänst för dödsbo" som kan beställas genom att kontakta oss på 020-31 45 50.

Var noga med att kontrollera giltighetstiden på utbetalningskortet då det tar några dagar innan pengarna finns på kontot.

Jag är Nordeakund och har fått min lön utbetalad på ett Utbetalningskort/Värdeavi från Nordea Plusgirot. Hur löser jag in den?

För att anmäla ditt konto för ny löneutbetalning via Nordea med hjälp av BankID går du in på nordea.se/anmalkonto.

Om du har fått din lön utbetald på ett Utbetalningskort/Värdeavi finns dessa alternativ för insättning på ditt Nordeakonto:

1. Utbetalningskortet kan kostnadsfritt skickas in till Nordea för insättning på ditt Nordeakonto. Detta görs i ett Girokuvert eller i ett frankerat kuvert till adressen: 
    Nordea Bank Abp, filial i Sverige
    PS30
    105 71 Stockholm

    Skriv kontonumret för insättning tydligt på framsidan av utbetalning. OBS av säkerhetsskäl ska du inte skriva din namnteckning på baksidan av utbetalningskortet när det skickas in för insättning.

2. Besök ett ombud för KassagirotÖppnas i nytt fönster för att lösa in ditt Utbetalningskort/Värdeavi. Närmaste ombud finns angivet på Utbetalningskortet.

3. Besök ett Nordeakontor för att lösa in ditt Utbetalningskort/Värdeavi.

Jag är inte Nordeakund och har fått min lön utbetalad på ett Utbetalningskort/Värdeavi från Nordea Plusgirot. Hur löser jag in den?

För att lösa in utbetalningskortet ska du i första hand besöka ett ombud för KassagirotÖppnas i nytt fönster.

Du kan också gå in på ett Nordeakontor för att lösa in utbetalningskortet och sätta in beloppet på ditt konto i annan bank.

För att anmäla ditt konto för ny löneutbetalning via Nordea med hjälp av BankID går du in på nordea.se/anmalkonto.

Fick du inte svar på dina frågor?

Fråga Nova Öppnas i nytt fönster