Vad är preferensaktier?

Preferensaktier, ibland kallade preffar, är en typ av aktier där aktiens utdelning är bestämd på förhand. Vanligtvis är bolagets aktieutdelning kopplad till hur stor vinst de gjort föregående år. Men när du köper en preferensaktie vet du alltså direkt hur mycket utdelning du kommer få.

Just ordet preferens syftar till att du som ägare av aktien får förtur vid utdelningar jämfört med övriga aktieägare i bolaget, som äger så kallade stamaktier. Förturen innebär dock ingen garanti till utdelning. Om bolaget hamnar i en svår ekonomisk situation kan de välja att inte ge utdelning till några av sina aktieägare.

Preffar – en blandning av en obligation och en aktie

Man brukar ofta säga att en preferensaktie är som en blandning av en obligation och en stamaktie. En obligation är som ett lån där du som investerare kan låna ut pengar, bland annat till företag.

Preferensaktier fungerar på ett liknande sätt. Den fasta utdelningen du får, en gång varje kvartal, går att likna med räntan du får från en obligation.

Det liknas med ett lån eftersom bolaget i de allra flesta fall brukar kalla tillbaka preferensaktien när de fått in det kapital de behöver. Du får alltså utdelning (likt en ränta) under en period, och sedan köper bolaget tillbaka aktien till en förutbestämd inlösenkurs, och "lånet" är då återbetalt.

Läs mer om hur inlösen av preferensaktier fungerar

Vem passar preferensaktier?

Preferensaktier passar dig som vill

  • ha ett mindre riskfyllt alternativ än stamaktier
  • få förtur på din aktieutdelning
  • ha större chans att få tillbaka dina pengar vid en eventuell konkurs
  • få en regelbunden och stabil utdelning fyra gånger per år.

Vad är skillnaden på preferensaktier och stamaktier?

Stamaktier kallas de A- och B-aktier som utgör den allra största delen av ett företags aktieutbud. Det är alltså de aktier man vanligtvis handlar på börsen. Precis som en stamaktie kan en preferensaktie öka eller minska i värde. Men det finns även några viktiga skillnader mellan de två aktietyperna.

Preferensaktier har högre direktavkastning

Preferensaktier får, till skillnad från stamaktier, en aktieutdelning som är bestämd på förhand. Den är generellt högre än den utdelning stamaktieägarna får. På så sätt har du chans till en högre direktavkastning när du äger preferensaktier.

Stamaktiens utdelning kan potentiellt bli högre

Vanligtvis är preferensaktiens utdelning som sagt högre än stamaktiens, men det behöver inte bli så. Den utdelning stamaktieägarna får baseras oftast på bolagets resultat det gångna året. Om bolaget du investerar i har haft ett väldigt bra år, kan utdelning för stamaktieägarna överstiga den förutbestämda utdelningen till preferensaktieägarna.

Det finns alltså fördelar och nackdelar med de båda, och det är upp till dig vilken risk du vill ta. Det här upplägget gör att preferensaktier påminner om obligationer, där du får en fast och regelbunden ränta.

Preferensaktier har förtur på utdelning – men ingen garanti

Som vi nämnde högre upp på sidan är en annan skillnad att preferensaktieägarna får förtur på aktieutdelningen. Men med det sagt innebär det ingen garanti att du får någon utdelning. Förturen gäller även för återbetalning vid en eventuell konkurs.

Vanliga frågor om preferensaktier

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en akties historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att investera i aktier och andra värdepapper innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.