Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är ett procentuellt mått som mäter förhållandet mellan ett bolags aktieutdelning och dess aktiekurs. Måttet visar hur stor del av din investering som betalas ut i utdelning varje år. Alla bolag delar inte ut pengar och för dessa är därför direktavkastningen 0 procent.

Direktavkastning kan även användas när man pratar om sparkonton, då det syftar till hur stor sparränta kontot har.

Hur räknar jag ut en akties direktavkastning?

Du räknar ut en akties direktavkastning genom att dela aktiens utdelning med aktiekursen.

Om ett bolag har en aktiekurs på 100 kronor, och en utdelning på 5 kronor per aktie, är direktavkastningen 5 procent.

5 / 100 = 0,05 (5 %).

Hur fungerar direktavkastning?

Direktavkastningen påverkas av både priset på aktien och av aktiens utdelning. Det innebär att två aktieägare kan få olika direktavkastning, trots att utdelningen i kronor är densamma. Köper du aktier vid olika tillfällen kommer alltså din direktavkastning variera, förutsatt att priset skiljer sig vid dina köptillfällen.

Om vi använder samma exempel som ovan, där utdelningen är 5 kronor och aktiekursen är 100 kronor, ger det en direktavkastning på 5 procent. Går aktiekursen däremot ner till 90 kronor innebär det att direktavkastningen blir 5,5 procent, eftersom utdelningen i kronor är oförändrad.

5 / 90 = 0,055 (5,5 %).

Är det bäst med hög eller låg direktavkastning?

Om en hög direktavkastning är viktigt beror till stor del på vilken investeringsstrategi du har. Bolag med hög direktavkastning är generellt sett större bolag som genererar vinst och kan klassificeras som mogna.

På andra sidan finns bolag som inte har någon direktavkastning, alltså som inte ger någon utdelning. I dessa fall förväntas bolaget använda kassan för tillväxt och över tid generera en vinst.

Sätt ihop en utdelningsportfölj för regelbundna intäkter

Vill du löpande få in pengar föredrar du kanske bolag med hög direktavkastning. En strategi är i så fall att sätta ihop en så kallad utdelningsportfölj.

Det innebär att du enbart, eller till störst del, investerar i bolag som har bra utdelning på sina aktier, och därmed ger en bra direktavkastning. På så sätt får du en stadig intäkt som du antingen kan återinvestera, eller använda till annat.

Direktavkastning blir mindre viktig om du inte behöver pengar löpande

Är du inte i behov av en löpande inkomst behöver du inte lägga lika stor vikt vid direktavkastningen. I så kan det kanske löna sig att investera i bolag med låg eller ingen direktavkastning.

Istället för att ge utdelning till sina aktieägare, använder ofta dessa bolag pengarna till att växa verksamheten. Om företaget växer sig större och mer framgångsrikt ökar ofta även dess aktiekurs. På så sätt kan du dra nytta av det genom att sälja dina aktier med vinst.

Det finns alltså inget rätt eller fel i hur du bör tänka kring direktavkastning, utan det beror på vad du värdesätter och vilken strategi du har. Här kan du läsa mer om hur du bygger en aktieportfölj.

Vanliga frågor om direktavkastning