Hitta din nya bostad

Tips inför visningen och vad du ska tänka på när du tittar på hus eller bostadsrätt.

Hitta rätt bostad för dig

Tänk på att många bostäder säljs till ett högre pris än det som står i annonsen. Därför behöver du troligen titta på bostäder som har ett lägre utgångspris än vad du kan köpa för.

Ta reda på vad andra bostäder i området sålts för, och vad utgångspriset var, för att få en uppfattning om vilka bostäder du kan titta på.

På visningen undersöker du bostaden

På visningen har du möjlighet att undersöka bostaden. Titta även utanför bostaden, på läget och området. Hur är kommunikationerna? Finns det planer på ombyggnationer av området som kan påverka ditt boende och det framtida värdet?

Se också till att du får se alla förrådsutrymmen, tvättstuga och liknande. Läs mer om vad du ska undersöka extra noga när du köper ett hus eller en bostadsrätt.

Energideklaration

När du köper en bostad har du alltid rätt att få se en energideklaration. I den kan du se hur energiåtgången för bostaden ser ut. Med hjälp av energideklarationen kan du jämföra olika byggnader med varandra. Energideklarationen ska innehålla information om

 • den uppvärmda arean i huset
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • eventuella förslag på åtgärder för att minska energianvändningen
 • ifall radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde.
Om du köper hus

Tänk på det här om du köper ett hus

När du köper en fastighet är det ditt ansvar att undersöka den noga. Säljaren ansvarar inte för fel som du kunnat upptäcka själv vid undersökningen och inte heller för fel som är förväntade med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning.

Säljaren är ansvarig för brister i byggnadens konstruktion eller utförande. Normalt är säljaren ansvarig för dolda fel i 10 år efter försäljningen.

Några saker att undersöka

 • ytor som inte är vanlig bostadsyta, som utrymmen i grund, källare och förråd 
 • fuktskador, rötskador och mögellukt
 • fasad, grund, yttertak, skorsten och murstock
 • brunnar – vattenmängd och vattenkvalitet
 • värmeanläggning, isolering och el- och vattenledningar
 • övriga byggnader som hör till fastigheten.

Servitut

Om du köper hus eller en tomt behöver du kontrollera om det finns servitut. Servitut kan betyda att du har rättigheter, skyldigheter eller begränsningar exempelvis gentemot grannar. Lantmäteriet kan ge dig mer information.

Tomträtt

Tomträtt innebär att någon annan, ofta kommunen, äger tomten som huset står på. För att du ska få använda tomten betalar du en avgift. Det är viktigt att se över avtal och friköpspris för tomträtt. Om avtalet går ut kan priset höjas kraftigt när ett nytt avtal börjar gälla.  

Om du köper bostadsrätt

Tänk på det här om du köper ett hus

När du köper en fastighet är det ditt ansvar att undersöka den noga. Säljaren ansvarar inte för fel som du kunnat upptäcka själv vid undersökningen och inte heller för fel som är förväntade med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning.

Säljaren är ansvarig för brister i byggnadens konstruktion eller utförande. Normalt är säljaren ansvarig för dolda fel i 10 år efter försäljningen.

Några saker att undersöka

 • ytor som inte är vanlig bostadsyta, som utrymmen i grund, källare och förråd 
 • fuktskador, rötskador och mögellukt
 • fasad, grund, yttertak, skorsten och murstock
 • brunnar – vattenmängd och vattenkvalitet
 • värmeanläggning, isolering och el- och vattenledningar
 • övriga byggnader som hör till fastigheten.

Servitut

Om du köper hus eller en tomt behöver du kontrollera om det finns servitut. Servitut kan betyda att du har rättigheter, skyldigheter eller begränsningar exempelvis gentemot grannar. Lantmäteriet kan ge dig mer information.

Tomträtt

Tomträtt innebär att någon annan, ofta kommunen, äger tomten som huset står på. För att du ska få använda tomten betalar du en avgift. Det är viktigt att se över avtal och friköpspris för tomträtt. Om avtalet går ut kan priset höjas kraftigt när ett nytt avtal börjar gälla.  

Tänk på det här om du köper en bostadsrätt

Du kan ibland vara skyldig att undersöka en bostadsrättslägenhet. Det är ofta svårt att få ersättning för fel i efterhand. Det går att få ersättning för dolda fel, men då ska felet ha varit omöjligt för dig att upptäcka. 

Kontrollera också bostadsrättsföreningens ekonomi och hur underhållsansvaret ser ut i föreningen. Har du frågor kan du alltid prata med den ansvarige mäklaren och det är ofta en bra idé att prata med bostadsrättsföreningens styrelse också.

Saker att ta reda på 

 • Planeras några renoveringar? Om dyra renoveringar behöver göras kan avgiften behöva höjas.
 • Har föreningen sett över sina lånevillkor? Betalar föreningen av på lånen? En ansvarsfull förening investerar pengar eller betalar av på lånen innan de sänker månadsavgifterna.  
 • Hur höga är drifts- och uppvärmningskostnaderna? En driftskostnad på 500 kronor per kvadratmeter och år är ett rimligt medelvärde. 
 • Står fastigheten på en tomträtt? I sådant fall betalar föreningen en avgift för att hyra marken. Skulle föreningen klara en höjning av avgiften för tomträtten?
 • Är föreningen beroende av en stor hyresgäst? Om föreningen hyr ut till företag och får stora inkomster från detta är det viktigt att titta på hur föreningen skulle klara det ekonomiskt om företaget flyttade. Skulle avgifterna behöva höjas?
 • Är det en äkta eller oäkta förening? Om mer än 60 procent av föreningens inkomster kommer från uthyrning är föreningen oäkta. Då gäller andra skatteregler när du vill sälja din lägenhet. Du kan inte få uppskov på reavinsten och du betalar 30 procent i reavinstskatt istället för 22 procent. 

Fördelar som föreningen kan ha 

 • Om föreningen har skaffat fastigheten genom en ombildning kan det finnas hyreslägenheter som kan säljas när hyresgästerna flyttar. 
 • Oinredda vindar kan omvandlas till bostäder som föreningen kan sälja. 
 • Finns det bygglov för balkonger? En balkong höjer oftast värdet på en lägenhet, speciellt för lite större lägenheter med balkongen i soligt läge. 
 • Medlemskap och överlåtelseavgift. 
 • Du behöver bli godkänd av bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Ibland tar föreningen ut en överlåtelseavgift. 

Ska jag köpa eller sälja mitt boende först?

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

I Smart boende får du råd och tips om du ska köpa eller sälja din bostad först, dubbla kostnader och dubbelt boende samt hur reglerna kring uppskov och vinstskatt fungerar.