Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Frågor och svar CO2 tracker

CO2 tracker

Vad menas med klimatpåverkan? Varför ser jag det här?

 

Klimatpåverkan kallas också för koldioxidavtryck. Det är ett mått på de koldioxidutsläpp som orsakas av en person, en händelse, en organisation eller en produkt. Med CO2 tracker vill vi hjälpa dig att få koll på dina konsumtionsmönster och vilka koldioxidutsläpp de leder till. Utifrån den kunskapen kan du göra mer hållbara val eller kompensera för ditt koldioxidavtryck. Genom att följa upp dina dagliga transaktioner kan du också mäta de förändringar du gör.

Tas alla mina transaktioner med i beräkningen?

 

Nej. Beräkningen bygger enbart på dina samlade kredit- och bankkortstransaktioner. Räkningsbetalningar är inte inkluderade. Men, ditt shoppingbeteende och dina dagliga inköp är ofta de som är lättast att ändra på.

Är värdet som visas min totala klimatpåverkan?

 

Nej. Det värde som visas är en uppskattning av de koldioxidutsläpp som orsakats av dina samlade kortköp. Din totala klimatpåverkan inkluderar många fler delar av din löpande konsumtion, till exempel boende och transporter.

Tas det med i beräkningen att varor är lokalt producerade, och andra etiska aspekter?

 

Nej. Beräkningen mäter endast klimatpåverkan från dina kortköp.

Jag får också uppgifter från vissa handlare om min klimatpåverkan – hur skiljer sig dessa från det värde jag ser i Nordea Wallet?

 

CO2 tracker utgår ifrån Åland Index, som är en objektiv tredjepartsmodell för beräkning av klimatpåverkan. Enskilda handlare kan ge mer exakta uppgifter om sina egna produkter, men de är inte nödvändigtvis lika objektiva.

Hur kan jag rapportera fel i beräkningen?

 

Du kan använda feedback-funktionen i Nordea Wallet för att rapportera eventuella fel i beräkningen.

Hur hanteras uppgifter om min klimatpåverkan av Nordea?

 

Här gäller samma sak som för dina betalningsuppgifter: Nordea lämnar inga uppgifter om dig till tredje part.

Kan jag klimatkompensera genom Nordea?

 

För närvarande kan inte Nordea erbjuda dig möjligheten att kompensera för, eller rådgivning om hur du minskar, ditt koldioxidavtryck. Men vi kan hjälpa dig att få kontakt med några av våra partner som är specialiserade på klimatkompensation.

Hur fungerar beräkningen?

 

Beräkningen görs med hjälp av Åland Index, som utgår ifrån ett antal branscher och den genomsnittliga klimatpåverkan för varje enskild kategori. Åland Index underhålls av Ålandsbanken och uppdateras löpande.