Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om lån och krediter

Bolån

Är räntan på banklån avdragsgill i deklarationen?

Ja, skattereduktion medges med 30 % för ränteutgifter upp till 100.000 kr per person. Överstiger ränteutgifterna 100.000 kr är skattereduktionen 21 % för överskjutande del.

Bostadsrättsförsäkring – får jag en försäkring av Nordea om jag kryssar i ”ja ”?

Nej det får du inte. Vi vill veta om du har en bostadsrättsförsäkring eller om du kommer teckna en sådan, i så fall kryssar du i ”ja”. Som bostadsrättsägare behöver du en hemförsäkring som skyddar dig själv och dina saker men också en bostadsrättsförsäkring som skyddar lägenhetens fasta inredning. 

Ibland kan bostadsrättsförsäkringen ingå i bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring och då behöver du ingen sådan försäkring. Kolla det med din bostadsrättsförening.

Hur bestämmer vi din bolåneränta?

Den dagsaktuella boräntan påverkas av nuläge och prognos för de finansiella marknaderna. Den bolåneränta du erbjuds baseras på hur stort ditt bolån är i relation till värdet på din bostad, som du har som säkerhet för lånet, samt hur stor del av dina bankaffärer du har hos oss.

Hur fördelas räntan om man är två personer som står för lånet?

Räntan fördelas med lika delar på respektive låntagare men det går att ändra genom att fylla i en blankett hos Nordea. I deklarationen kan ni alltid själva fördela räntan som ni vill.

Hur gör jag om jag vill binda räntan på mitt bolån?

Om du vill binda räntan kan du ringa Kundservice på 0771-22 44 88. Du får hjälp med räntefrågor vardagar kl 9.00-18.00. Ha din personliga kod eller Mobilt BankID tillgängligt när du ringer oss.

Hur mycket kan jag låna?

Med lånekalkylen kan du räkna på hur mycket du får låna, vilken månadskostnad du får och hur ditt lån påverkas om räntan skulle höjas eller sänkas. 

Du kan också gå vidare och ansöka om Lånelöfte eller Bolån direkt från kalkylen. Letar du efter en bostad så börjar du alltid med att söka om lånelöfte

Räkna på hur mycket du kan låna

Hur stor kontantinsats ska jag lägga när jag köper bostad?

Kontantinsatsen ska i normalfallet vara 15 procent av priset. Du har möjlighet att låna 85 procent med bostaden som säkerhet. Behöver du låna mer krävs en annan säkerhet eller så blir det ett banklån utan säkerhet.

Kan jag få e-faktura på mina lån i Nordea?

Nej, men vi erbjuder så kallad e-låneavi (låneavisering) för dig som är kund i Nordeas Internetbank. Du behöver ha tilläggstjänsten Betalningar och ett återbetalningskonto i Nordea kopplat till dina lån.

Kan jag göra en extraamortering på mitt lån?

Det finns två sätt att extraamortera ditt lån på:

1. Om ditt lån är ett vanligt banklån (som finns i Nordea Bank) kan du själv extraamortera på ditt lån direkt i Internetbanken under fliken Lån.

2. Om du har ett bolån med din bostad som säkerhet (lån i Nordea Hypotek) och lånet har rörlig ränta eller 3-månadersränta, kan du få hjälp med extraamortering via Kundservice. Du når Kundservice via 0771-22 44 88 dygnet runt.

Kan jag lägga om mitt topplån i Nordea till ett bolån i Nordea Hypotek?

Ja, om lånet ryms inom 85 procent av bostadens marknadsvärde. Amortering krävs på topplånedelen mellan 76-85 procent. Det kan behövas en ny värdering. Rådgör med ditt NordeakontorÖppnas i nytt fönster eller ansök direkt om du vet att kraven uppfylls.

Kan jag lösa eller göra en extra amortering på mitt bolån med bunden ränta?

På villkorsändringsdagen kan lånet lösas eller extra amorteras utan extra kostnad.

Önskar du lösa lånet vid ett annat tillfälle tillkommer ränteskillnadsersättning, som kreditgivaren tar ut för att täcka sina kostnader.

Ränteskillnadsersättningen är avdragsgill med 30 procent i deklarationen

På skuldebrevet står det ”Det totala beloppet som ska betalas” varför är det så stort jämfört med lånebeloppet?

Det totala beloppet som ska betalas är summan av lånebeloppet och räntekostnaderna under hela kredittiden, under förutsättning att villkoren är oförändrade(räntesats och amorteringsvillkor). En kortare kredittid minskar det totala beloppet som ska betalas

Vad är en denuntiering?

Det är ett meddelande om pantsättning som långivaren skickar till bostadsrättsföreningen för bekräftelse (denuntiation) om att bostadsrätten är pantförskriven för lån i banken.

Vad är räntan på ett bolån hos Nordea?

Räntan på våra bolån hittar du på sidan Aktuella priser och räntor under fliken Boräntor.

Vad innebär de nya amorteringskraven?

Det innebär att alla nya bolån ska amorteras om lånet överstiger 50 procent av bostadens värde.

  • Ett bolån som är högre än 70 procent av bostadens värde ska amorteras (betalas tillbaka) med minst 2 procent per år. 
  • Bolån som är mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 1 procent per år.
  • För bolån under 50 procent av bostadens värde finns inget krav på att du ska amortera, utan då kan du välja att bara betala räntan, men då minskar du inte heller ditt lån alls.

Från och med den 1 mars 2018 införs ett skärpt amorteringskrav vilket innebär att i de fall du lånar mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst (totala inkomst före skatt) ska du amortera ytterligare 1 procentenhet på hela bolånet. Då inkluderas även bolån under 50 procents belåning av bostadens värde. Läs mer om det skärpta amorteringskravet.  

 

Vi rekommenderar att du fortsätter amortera även om du inte måste.

Vad menas med lagfart?

Lagfart är ett bevis på att någon äger en fastighet.

Med lagfart avses inskrivningen i inskrivningsmyndighetens fastighetsbok av äganderätten till fastigheten. Inom tre månader från det att köpebrevet undertecknats ska ansökan om lagfart inlämnas till Lantmäteriet.

Vad menas med pantbrev?

Med pantbrev avses den handling som utfärdas som bevis på inteckning i fastighet. Pantbrevet används när fastighetens ägare lämnar fastigheten som pant för fordran, t.ex. som säkerhet för ett bolån. Pantbrev utfärdas av Lantmäteriets Fastighetsinskrivningskontor.

Gröna bolån

Hur länge gäller rabatten vid ett grönt bolån?

Rabatten gäller under hela räntebindningstiden, för lån med 3-månadersränta gäller rabatten ett år i taget. Rabatten kan därefter förlängas under förutsättning att din bostad fortfarande uppfyller kraven för gröna bolån.

Hur vet jag om mitt boende är Svanenmärkt eller innehar en Miljöbyggnadscertifiering?

Svanen

När du köper ett Svanenmärkt hus finns intyget med i köpehandlingarna. Om du bor i bostadsrätt kan du kontakta föreningens styrelse. Det går också att se om ditt hus är en certifierat genom Svanen på Svanens huskartaÖppnas i nytt fönster.

Miljöbyggnad

När du köper en miljöbyggnad med betyget guld eller silver finns intyget med i köpehandlingarna. Om du tappat bort ditt intyg kan du kontakta miljobyggnad@sgbc.seÖppnas i nytt fönster. Du kan också se om ditt hus är en certifierad Miljöbyggnad på Sweden Green Building CouncilÖppnas i nytt fönster. Om du bor i bostadsrätt kan du kontakta föreningens styrelse.

Jag har inget intyg som bekräftar att min bostad är miljöcertifierad enligt Svanen eller Miljöbyggnad. Måste jag visa upp det?

Ja. För att kunna erbjuda ett grönt bolån behöver vi ett intyg som bekräftar detta.

Jag har redan ett bolån idag. Kan jag ändra det till ett grönt bolån?

Ja, om din fastighet uppfyller kraven för gröna bolån kan du ansöka om att ändra ditt bolån till ett grönt bolån.

Mitt boende uppfyller inte energiklass A eller B. Vad kan jag göra för att förbättra energiklassen?

Titta på rekommendationerna som står i din energideklaration. Det är åtgärder som energiexperten som genomfört energideklarationen anser att du kan göra för att effektivisera bostadens energianvändning. När du har genomfört åtgärder för att förbättra din bostads energianvändning kan du mot en kostnad beställa en ny besiktning. Förhoppningsvis har din bostads energiklass då förbättrats så att du uppfyller kraven för Gröna bolån.

Vad får jag för fördelar med ett grönt bolån?

Alla bolån som uppfyller kraven för gröna bolån får, utöver annan eventuell överenskommen rabatt, ytterligare 0,10 procentenheter i rabatt.

Vad menas med energiklass och hur vet jag vilken energiklass jag har?

Boverket ansvarar för registret över energideklarationer. Du kan själv söka på din fastighet på Boverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Om en giltig energideklaration finns kan du beställa den direkt till din e-postadress.

Har du en giltig energideklaration som utfärdades innan 2014 så visar den ingen energiklass A till G. Om du vill göra en ny energideklaration eller om ditt boende saknar giltig energideklaration kan du söka upp en certifierad energiexpert på Boverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Energiexperten kan utföra en ny deklaration åt dig mot en kostnad.

Var kan jag se bostadens energiklass?

Energiklassen för din bostad kan du se på Boverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Om du bor i en bostadsrätt och föreningen gjort en energideklaration så hittar du oftast en sammanfattning i fastighetens entré, på föreningens hemsida eller något annan central plats i fastigheten.

Varför godkänner ni bara energiklass A och B?

För att energiklass A och B ligger i linje med vårt gröna ramverk som är verifierat av klimatforskningsinstitutet Oekom.

Varför står det ingen energiklass på min energideklaration?

Om energideklaration är genomförd innan 2014 så finns ingen energiklass angiven. Om du vill göra en ny energideklaration behöver du kontakta en certifierad energiexpert. Du hittar dem på Boverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Hur visar jag för banken att min bostad är miljöcertifierad?
Energiklass A & B genom din energideklaration hos Boverket

Om du har en bostad med energiklass A eller B, kan du fylla i formuläret med uppgifter om dig och din bostad och skicka in till Nordea så kommer dina bolån ändras till gröna bolån inom några dagar.

Svanen

Om du har en bostad som är certifierad av Svanen så behöver du fylla i formuläret med uppgifter om dig och din bostad och skicka in till Nordea. Vi kommer sedan att kontakta dig genom Internetbanken och be dig bifoga en kopia på certifikatet. När vi tagit emot certifikatet kommer vi att registrera bolånen som gröna inom några dagar.

Miljöbyggnad

Om du har en bostad som är certifierad enligt Miljöbyggnad så behöver du fylla i formuläret med uppgifter om dig och din bostad och skicka in till Nordea. Vi kommer sedan att kontakta dig genom Internetbanken och be dig bifoga en kopia på certifikatet. När vi tagit emot certifikatet kommer vi att registrera bolånen som gröna inom några dagar.

Jag har en bostad som uppfyller kraven enligt Boverkets energiklassificering, behöver jag skicka in något intyg om detta?

Nej, det räcker med att ange energiklass och energideklarations-id och meddela detta till Nordea i ansökningsprocessen. Har du befintliga bolån som du vill ändra till gröna bolån kan du fylla i uppgifter om dig och din bostad.

Kan jag som bor i en bostadsrätt få ett grönt bolån?

Ja, under förutsättning att bostadsrättsföreningens fastighet har energiklass A eller B eller innehar en certifiering från Svanen eller Miljöbyggnad. Du kan oftast hitta information i fastighetens entré, på föreningens hemsida eller något annan central plats i fastigheten. Du kan även kontakta bostadsrättsföreningens styrelse och be om en kopia på energideklarationen eller certifikatet.

Vem kan få ett grönt lån?

Du som redan har ett bolån hos oss, ansöker om ett helt nytt bolån eller vill flytta ditt befintliga bolån till oss kan ansöka om ett grönt bolån – så länge boendet du har eller boendet du ska köpa uppfyller kraven för gröna bolån. Bostaden kan vara en villa, fritidshus eller bostadsrätt.

Privatlån

Hur ansöker jag om Privatlån?

Du kan ansöka om ett privatlån på två sätt:

Hur betalar jag tillbaka lånet?

Du väljer ett konto hos oss som ditt återbetalningskonto. Varje månad dras pengar automatiskt från ditt konto. Om du inte har ett konto hos oss öppnar vi ett åt dig. 

Hur blir jag av med dyra smålån?

Börja med att ansöka om ett lån hos oss. Sedan använder du pengarna från det nya lånet till att betala av de andra lånen. Ring oss för att ansöka om lånet, 0771-22 44 88.

Jag har fått mitt Privatlån beviljat, men har ångrat mig.

Du har 14 dagars ångerrätt och därefter 30 dagar på dig att betala tillbaka lånet. 

Ring oss på 0771-22 44 88, så hjälper vi dig.

Jag vill höja mitt Privatlån. Går det?

Du kan ansöka om att höja lånet. Vi gör en ny kreditprövning för att se om höjningen kan beviljas. Ring oss på 0771- 22 44 88 så hjälper vi dig. Vi har öppet alla dagar, dygnet runt. 

Kan jag betala in mer eller lösa lånet i förtid?

Ja, du kan alltid betala av hela eller delar av lånet tidigare om du vill utan någon extra kostnad.

Vad kostar ett Privatlån per månad?

Det beror på hur mycket du lånar, vilken ränta du får och hur lång låneperiod du väljer. Räntan är olika för olika nivåer i vårt kundprogram. En engångskostnad på 525 kronor för uppläggningsavgiften tillkommer.

Räkna ut månadskostnaden med vår lånekalkylÖppnas i nytt fönster.

Vem kan söka ett Privatlån?

För att få Privatlån måste du ha fyllt 18 år och ha en tillräckligt bra ekonomi för att kunna betala tillbaka lånet. 

När du ansöker om lånet tar vi en kreditupplysning och gör en bedömning baserat på den och de uppgifter du lämnar när du ansöker om lånet.

Medlemslån

Gäller försäkringarna om jag blir sjukskriven eller arbetslös?

För dig som har tecknat Medlemslån innan den 1 februari 2019 kan kontakta vår samarbetspartner AXAÖppnas i nytt fönster, som sköter försäkringarna. De kan hjälpa dig.

Hur betalar jag tillbaka lånet?

Du väljer ett konto hos oss som ditt återbetalningskonto. Varje månad dras pengar automatiskt från ditt konto. Om du inte har ett konto hos oss öppnar vi ett åt dig.

Jag är pensionär och var medlem i ett fackförbund tidigare. Kan jag ansöka om ett Medlemslån?

Nej, inte om du inte längre är medlem. För att ansöka om Medlemslån behöver du vara medlem i något av de anslutna fackförbunden.

Jag har fått mitt Medlemslån beviljat, men har ångrat mig.

Du har 14 dagars ångerrätt och därefter 30 dagar på dig att betala tillbaka lånet. 

Ring oss på 0771-22 44 88, så hjälper vi dig. 

Kan jag betala in mer eller lösa lånet i förtid?

Ja, du kan alltid betala av hela eller delar av lånet tidigare om du vill utan någon extra kostnad. Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster, klicka på lånet och välj sedan att extraamortera eller att lösa lånet. 

Räcker det om en av de sökande är medlem i ett anslutet fackförbund?

Ja, det räcker att den som är ”sökande 1” är medlem i ett av de anslutna fackförbunden.

Vad kostar ett medlemslån per månad?

Det beror på hur mycket du lånar och hur lång låneperiod du väljer. Du betalar ingen uppläggningsavgift eller andra avgifter. 

Räkna ut månadskostnaden med vår lånekalkylÖppnas i nytt fönster.

Hur byter jag mitt Medlemslån mot ett nytt så jag får lägre ränta?

Du loggar in och ansöker onlineÖppnas i nytt fönster. Du fyller i att du vill lösa ditt befintliga Medlemslån under “Dina befintliga lån och krediter”. Ditt befintliga Medlemslån ersätts automatiskt med ditt nya.

Trygghetsförsäkringar tecknar du separat om du vill. Följ länken i slutet av ansökan.

Är ditt lån större än 350 000 kr, ringer du oss på 0771-22 44 88, så hjälper en rådgivare dig med bytet.

Tänk på att vi alltid gör en ny kreditprövning även om du redan har ett lån hos oss idag. Vi bedömer din nya ansökan utifrån hur din återbetalningsförmåga ser ut vid ansökningstillfället.

Varför har ni tagit bort försäkringarna som tidigare ingick i medlemslån?

Villkoren för dessa försäkringar var varken heltäckande eller flexibla för dig som kund. Du kan fortfarande teckna försäkringar och skaffa trygghet för dig och ditt lån. Skillnaden är att du anpassar dem efter just dina behov. Det gör också att vi kan sänka räntan för Medlemslån.

Läs mer om våra olika försäkringar för lån.

Jag vill utöka mitt Medlemslån. Hur gör jag då?

Du loggar in och ansöker onlineÖppnas i nytt fönster. Under belopp fyller du i den totala summan, det vill säga ditt nuvarande lån plus beloppet du vill öka lånet med. I ansökan under “Dina befintliga lån och krediter” fyller du i att du vill lösa ditt befintliga Medlemslån. 

Om du vill behålla försäkringarna på ditt befintliga lån fyller du endast i beloppet för den del som du vill utöka lånet med.

Exempel: Du har ett redan ett medlemslån på 50.000 kr och vill utöka ditt lån med 40.000 kr så ditt totala lån blir 90.000 kr. I ansökan fyller du endast i 40.000 kr som lånebelopp. Du kommer nu ha två lån på totalt 90.000 kr. Till ditt nya lån på 40.000 kr kan du teckna Trygghetsförsäkringar separat om du vill. Följ länken i slutet av ansökan.

Du kan också ringa oss på 0771- 22 44 88 så hjälper vi dig. Vi har öppet alla dagar, dygnet runt.

Fick du inte svar på dina frågor?

Fråga Nova Öppnas i nytt fönster