Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Bankfack och servicefack

Du kan inte öppna ett nytt bankfack eller servicefack på Nordea. Idag är det en minskad efterfrågan på bankfack och servicefack eftersom många värdehandlingar finns i digital form och för att ett säkerhetsskåp i hemmet är ett bra alternativ för att förvara värdesaker i.

När ett kontor avvecklar sina bankfack och servicefack meddelar vi den som har ett bankfack eller servicefack i god tid innan de ska stängas. I informationen finns också instruktioner om avvecklingstid och telefonnummer till bankkontoret. 

Du får också en fullmakt som du kan använda om du själv inte har möjlighet att komma till kontoret och avsluta ditt fack, eller om det är ett gemensamt bankfack och endast en av innehavarna kan besöka kontoret för att avsluta bank- eller servicefacket.

Behörighet till bankfack och servicefack

Det här gäller för behörighet till bankfack och servicefack.

Fackinnehavaren har avlidit 

Anhöriga får tillsammans med banktjänsteman öppna facket och inventera vad som finns där innan bouppteckningen är klar. En förteckning ska upprättas. Inget får tas ut, dokument får kopieras, men för att tömma och avsluta bankfacket måste man vänta tills bouppteckningen är klar.

När bouppteckningen är klar och bankfacket ska avslutas måste samtliga dödsbodelägare följa med in på kontoret tillsammans eller genom att ha lämnat fullmakt till den som kommer att göra avslutet på kontoret. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen.

Fackinnehavaren har en god man 

Om bankfacksinnehavaren har en god man har gode mannen rätt att gå in i bankfacket.

Fackinnehavaren har en förvaltare

Om bankfacksinnehavaren har en förvaltare som enligt sitt förordnande förvaltar all den enskildes egendom har förvaltaren ensam tillgång till bankfacket. Förordnandet ska uppvisas.